תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    ירושלים  
ירושלים
ירושלים
פורום ירושלים: בין המציאות המורכבת לחלופות להסדר עתידי

החל משנת 1993 עוסק צוות חוקרים במכון ירושלים בחשיבה על הסוגיות הגיאו-פוליטיות הנוגעות לירושלים. מטרות הצוות הן להביא בפני קובעי מדיניות מידע אמין ועכשווי על המגמות הדמוגרפיות, החברתיות, הכלכליות  והפוליטיות במזרח ירושלים ולגבש חלופות לניהול העיר באין הסדר מדיני וחלופות להסדר עתידי.

הצוות הכולל גם נציגים של הרשויות השלטוניות המטפלות בענייני מזרח ירושלים ונציגי ארגוני החברה האזרחית עוסק במגוון נושאים: ניתוח המציאות המורכבת במזרח ירושלים על כל גווניה, המגמות החברתיות, מיפוי העמדות והאינטרסים של הצדדים השונים, לימוד הלקחים ממשאים ומתנים קודמים ובחינת חלופות לניהול העיר במצבים שונים: באין הסדר, בהסדרי ביניים ובהסדרי קבע.

מרכז הצוות: ד"ר אמנון רמון

חברי הצוות:  עופר אור, עז-אדין אל-אסד, עידית אלחסיד, אחמד אסמר, ד"ר חגי אגמון-שניר, יאיר אסף-שפירא, עליזה ארנס, דוד ברודט, נתן גוטמן, תא"ל (מיל') אודי דקל, פרופ' משה הירש, דן הלפרין, אריק וירצבורגר, ד"ר מאיה חושן, ישי טחובר,  יעקב יניב, ד"ר הלל כהן, ד"ר  ליאור להרספרופ' רות לפידות, ד"ר קובי מיכאל, מוחמד נכאל, מוראד נתשה, פרופ' רובי סייבל, גב' רונית סלע, תאמר סעיד, ד"ר עופרה פריזל,  ישראל קמחימאיר קראוס, דני רובינשטיין, פרופ' יעל רונן, פרופ' יצחק רייטר, ליאור שילת, ד"ר רוני שקד, שלום תורג'מן, אל"מ (מיל.) ד"ר דני תרזה

2017

7.12.17 

אחמד אסמר, חוקר המכון, תיאר את השינויים שחלו בתחום ההשכלה הגבוהה במזרח ירושלים בשנים האחרונות: העלייה במספר הפונים ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה ישראליים ובראשם האוניברסיטה העברית, הקשיים בהם נתקלים בוגרי בתי הספר במזרח ירושלים שנבחנו בבחינות הבגרות הפלסטיניות [התווג'יהי] הרוצים להתקבל לאוניברסיטה העברית, קשיי ההסתגלות למסגרת החדשה והדרך הקשה למצוא תעסוקה הולמת בשוק העבודה הישראלי.  לסיכום המלא

18.5.17 

מפגש עם עידית אל-חסיד וסיגלית גבעון-פדידה מחברת קומיוניטי בנושא פרוייקט אגן הקדרון והשלכותיו במזרח ירושלים. השתיים הציגו את פעילות החברה עבור רשות הניקוז באגן הקדרון ואת הפעילות הקהילתית-חברתית הענפה שהחברה שותפה לה בקהילות של הכפרים והשכונות שנמצאים באגן הקדרון בהמשך לתכנית האב לשיקום הנחל. מדובר בפרוייקטים חברתיים-קהילתיים שאפשר ללמוד מהם על תחומים  נוספים ומתן שירותים במזרח ירושלים בכלל. 

2.3.17

מפגש עם עו"ד אליאס ח'ורי מעורכי הדיון הבולטים והוותיקים הפועלים במזרח ירושלים שהרצה על הקשר בין משפט, מעמד התושבות של ערביי מזרח ירושלים , ענייני נדל"ן ונושאי תכנון ובנייה. עו"ד ח'ורי הרצה על שורשי המצוקה והמחסור העצום בדיור לתושבי מזרח ירושלים ועל הדרכים להתמודד עם המשבר בתחום מרכזי וחשוב  זה.    

16.2.17

מפגש עם ד"ר עידו שחר מאוניברסיטת חיפה על הנושא: "בין שני בתי דין שרעים: פלורליזם משפטי בירושלים".  ההרצאה עסקה בפעילות שני בתי הדין השרעיים הפועלים בירושלים - בית הדין הישראלי במערב העיר ובית הדין הירדני במזרחה והיחסים המורכבים שהתפתחו ביניהם במשך השנים מאז 1967. המרצה עמד על ההשפעות של מציאות מורכבת זו על חיי התושבים הערבים במזרח ירושלים. 

1.1.17 

מפגש עם פרופ' יוסף פרוסט, לשעבר מנהל המחוז של קופת חולים הכללית, המלמד היום במכללת הדסה. פרופ' פרוסט  הציג את נושא הבריאות ופעילות קופות החולים במזרח ירושלים. בנושא חשוב זה חלה מהפכה בעשור האחרון: נפתחו מרפאות חדשות, שחלקן כולל ציוד משוכלל, שופר השירות לתושבי מזרח ירושלים ונוצרה תחרות בין קופות החולים המבקשות לצרף אליהן כמה שיותר מבוטחים חדשים. המרצה סקר וניתח את התופעות החיוביות והשליליות הנקשרות לתהליך זה.   


לפירוט מפגשי הצוות בשנים קודמות
הקודם הבא
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS