תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    ירושלים  
ירושלים
ירושלים
פרויקט מחקר על השכונות הערביות במזרח ירושלים

פרויקט מחקר על השכונות הערביות במזרח ירושלים

השכונות הערביות במזרח ירושלים הן במידה רבה "ארץ לא נודעת" (Terra incognita) עבור הציבור הרחב וגם עבור הרשויות השלטוניות. זאת למרות העובדה שירושלים עומדת במוקד סכסוך אזורי ושהצדדים הישירים לסכסוך – כמו גם הקהילה הבינלאומית – נדרשים לגבש מדיניות הן כלפי פתרון לטווח ארוך והן לגבי מרקם החיים של התושבים במצב הקיים.

מכון ירושלים יזם פרויקט מחקרי רב-שנתי בנושא השכונות הערביות במזרח ירושלים, שמטרתו העלאת המודעות למצבן הכלכלי-חברתי-פוליטי של השכונות הערביות בירושלים ועידוד הרשויות לנקוט בפעולה משמעותית לשיפור מצבן. על מנת לבצע זאת, במסגרת הפרויקט ממפים חוקרי המכון את השכונות הערביות בעיר, כאשר בתום תהליך המיפוי של כל שכונה מתפרסמת חוברת מסכמת, המהווה מסמך מדיניות, אשר מכילה מידע, נתונים והמלצות בנושאים תכנוניים, תשתיתיים, חברתיים, כלכליים ועוד. החוברות הן מקור מידע עיקרי וחשוב עבור בעלי העניין השונים העוסקים במזרח ירושלים ונחשבות מהימנות ועשירות.

להלן דוחות המחקר שפורסמו עד כה:

דוח מס' 1: צור באהר ואום טובא בעברית
דוח מס' 1: צור באהר ואום טובא בערבית تنزيل الوثيقة باللغة العربية

דוח מס' 2: בית חנינא בעברית
דוח מס' 2: בית חנינא בערבית تنزيل الوثيقة باللغة العربيةמסמכי המדיניות הללו מבקשים למלא את חלל הידע ואת המחסור הקיים בנתונים על האוכלוסייה הפלסטינית במזרח ירושלים ועל מצבה של מערכת התשתיות והשירותים בשכונות אלו. עם זאת, הדוחות אינם רק תיאור מצב התשתיות בשכונה; נעשה בהם ניסיון לאתר מנגנוני צמיחה ופיתוח, אשר ייטיבו עם מצבם הכלכלי-חברתי של השכונות והכפרים. מטרת הפרויקט היא לאפשר לרשויות, לחברה האזרחית ולגורמי עניין נוספים לשפר את מערכת החיים העירונית ואת רווחת התושבים לתועלת כל הצדדים, עד ליום שבו ניתן יהיה להגיע להסכם מדיני.

כותבי הדוחות הם מומחים בתחומם, אשר משלבים בין מחקר איכותני לכמותני. שיטות המחקר כוללות עבודת שדה וראיונות עומק עם תושבי השכונה, קיום שולחנות עגולים רבי משתתפים ובעלי עניין שונים (כגון: עיריית ירושלים, תכנית אב לתחבורה, "במקום", האגודה לזכויות האזרח, עיר עמים, המרכז הבינתרבותי לירושלים, חברת מוריה, חברת הגיחון), לצד שימוש במאגרי מידע קיימים ברשויות הממשל, במכוני מחקר ובחברות המספקות שירותים ציבוריים. חברי צוות המחקר כוללים את חוקרי המכון פרופ' יצחק רייטר, ישראל קמחי, ד''ר אמנון רמון, יערה איסר, אחמד אסמר, גלית רז-דרור ותהילה ביגמן. בעבר עבדו בצוות גם ד"ר ליאור להרס, מוחמד נכאל ונאסר אבו ליל.

השילוב בין מחקר, פרקטיקה וניסוח מדיניות בא לידי ביטוי בצורתו הטובה ביותר ב"שולחנות העגולים" הנערכים במכון (בשיתוף עם קרן פרידריך נאומן לקידום החירויות) עם סיום כתיבת כל מחקר. מפגשים אלו מקבצים את חוקרי המכון, נציגי השכונות הרלבנטיות, נציגי עיריית ירושלים, חברי מועצת העיר ונציגי ארגוני חברה אזרחית הפועלים במזרח ירושלים לשם דיון בבעיות ובצרכים של התושבים בשכונות הערביות. כך נוצרת פעולה אקטיבית מבוססת ידע לשיפור מעמדם ואיכות חייהם של תושבי מזרח ירושלים. אנו מאמינים כי הפיכת המחקר לכלי אקטיבי היא הבסיס למדיניות מתקנת ולצמצום פערים, במטרה ליצור עיר המיטיבה עם כלל תושביה.

בנוסף מקיים המכון כנסים המבקשים להאיר ולדון בבעיה בוערת ומשמעותית מתחום מזרח ירושלים. בכנסים אלו מציגים החוקרים, אנשי מקצוע רלוונטיים ונציגי תושבי מזרח ירושלים. כך נערכו כנסים בנושא א-טור וואדי ג'וז, חינוך במזרח ירושלים ותחום התכנון במזרח העיר.

השכונות אשר נסקרו בפרויקט עד כה הן צור באהר (2014), בית חנינא (2014), ואדי ג'וז (2015), א-טור (2015), עיסאוויה (2016), ג'אבל אל מוכבר (2016), אבו תור (2017), ושועפאט (2017).

במכון ירושלים עבודות מחקר נוספות העוסקות בסוגיית מזרח ירושלים, אזור קו התפר ויחסי ישראלים-פלסטינים בעיר.הבא
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS