תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    חדשות   ניוזלטר - אוקטובר 2010
חדשות
חדשות המכון
כתבו עלינו
מאמרים
ווידאו
מצגות
ניוזלטר
ניוזלטר - יוני 2015
ניוזלטר- ספטמבר 2014
ניוזלטר - יולי 2014
ניוזלטר - מרץ 2014
ניוזלטר - ספטמבר 2013
ניוזלטר - שנתון סטטיסטי לירושלים
ניוזלטר - מאי 2013
ניוזלטר- זוכרים את ברסי
ניוזלטר - דצמבר 2012
ניוזלטר - ספטמבר 2012
ניוזלטר - יולי 2012
ניוזלטר - יוני 2012
ניוזלטר - אפריל 2012
ניוזלטר - פברואר 2012
ניוזלטר - דצמבר 2011
ניוזלטר - ספטמבר 2011
ניוזלטר - יולי 2011
ניוזלטר - יוני 2011
ניוזלטר - מרץ 2011
ניוזלטר - ינואר 2011
ניוזלטר - נובמבר 2010
ניוזלטר - אוקטובר 2010
ניוזלטר - אוקטובר 2010
מכון ירושלים לחקר ישראל סולל את הדרך לעתיד בר-קיימא
חשבתם פעם איפה תהיו בשנת 2030? המרכז למדיניות סביבתית במכון ירושלים שם לו למטרה  לסלול את הדרך ולסייע למקבלי ההחלטות ולמעצבי המדיניות הסביבתית להצעיד את ישראל בנתיב שבו הסביבה בה תחיו תהיה בטוחה, נעימה ובת-קיימא.

המרכז, בניהולה של ולרי ברכיה, משיק מיזם משותף עם המשרד להגנת הסביבה וקרן פילנתרופית - "תחזית סביבתית 2030" -מסגרת למדיניות סביבתית ארוכת טווח לישראל –מעין מפת דרכים לקיימות על בסיס מידע של מדדי קיימות, סינתזה של חוות דעת מומחים בנושאי קיימות, בניית תסריטים וגיבוש חבילות מדיניות שיהוו בסיס לגיבוש אסטרטגיה ארוכת טווח ותוכניות פעולה רב-שנתיות. 

ברכיה מסבירה שהמיזם "2030" נבע מתוך הכרה גלובאלית בצורך במסגרת עבודה ארוכת-טווח להתערבות ממשלתית בנושאים סביבתיים. ישראל הכירה בצורך הזה ובעוד " קביעת אמצעי מדיניות ובחירת כלי התערבות  בישראל התבססה עד היום על קבלת החלטות קצרות טווח" 

"ההכנות ובניית מסגרת עבודה ארוכת-טווח לקראת קיימות, מגיעות בתקופה מבשרת טובות, שבה ארגונים בינלאומיים ומשפרים שוקדים על הכנת תחזיות גלובליות לפני פסגת הקיימות הגלובלית שתיערך ב 2012" (המכונה ריו +20 , מכיוון שהיא מתקיימת 20 שנה לאחר הועידה הסביבתית המרכזית שנערכה בריו דה ז'נרו בשנת 1992).

"נספק לקובעי המדיניות בממשלה כמו גם למקבלי החלטות בדרגים שונים ולמובילי דעת קהל  בישראל מסמך שרואה קדימה", אומרת ברכיה שעל פניה ניתן לראות בירור את ההתלהבות מהמיזם, "זהו שלב ראשון בתהליך מתמשך, המסמך יתעדכן על בסיס קבוע. וישקף חשיבה מושגית בינלאומית בכלל, וישקף את הנושאים הרלוונטיים ביותר לאינטרסים של ישראל בפרט".

הרציונל העומד מאחורי "תחזית 2030" הוא כי על קובעי המדיניות להיות מודעים היטב לתהליכים שעלולים להתרחש, להכיר את הנתיבים בהם ברצונם להוביל את המדיניות ולאתר את אותם הנתיבים מהם ברצונם להימנע, וכן לזהות את הנקודות הקריטיות המחייבות התערבות על מנת שיוכלו לנצל הזדמנויות ולמזער סיכונים ואף להימנע ממשבר. דרך פעולה זו שונה בתכלית מדרך הפעולה המקובלת כיום  - המבוססת על תגובה מיידית לאירועי היום או צורך פתאומי להתמודד עם מצב של משבר.

כמובן שהדבר אינו פשוט. "העתיד בטווח הרחוק אינו קל לחיזוי והוא מלא באי-וודאויות. בפרויקט הזה אנחנו לא מנסים לחזות עתיד צפוי אלא להניח על שולחנם של מקבלי ההחלטות "טווח עתידיים"-תסריטים סביבתיים אפשריים לישראל, תסריטים אלו יאפשרו לזהות את המגמות הכלכליות והחברתיות היוצרות שינויים במצב הסביבה בישראל, את אי-הודאויות והפערים בין המצב המצוי למצב הרצוי, את הסוגיות הדחופות המחייבות התערבות מיידית, את הסיכונים שיש למזער והסיכויים שיש למקסם, ולהמליץ על אמצעי התערבות אפקטיביים להגעה למצב העתידי הרצוי והשגת החלופות המועדפות לישראל 2030. ". הפרויקט מורכב מחמישה נדבכים:בסיס מידע של מדדים לקיימות, בסיס מידע של חוות דעת מומחים (בהיבטים סוציו-כלכליים, טכנולוגיים והיבטים של משילות אשר ישפיעו על הכוחות המניעים המשפיעים על מצב הסביבה העתידי, יצירת תסריטים למצב הסביבה בישראל ובניית חבילות מדיניות ויישומן לגבי המדיניות הסביבתית בישראל.
ברכיה מדגישה שהמיזם "יציע מסגרת עבודה ולא תכנית עבודה. קבלת ההחלטות המיידית תישאר בידי הממשל אך המיזם יוכל לספק חבילות כלי מדיניות להתערבות אפקטיבית ויעילה לאורך נתיב ארוך טווח לעתיד בר-קיימא."
"יש לזכור שכוונות טובות לא בהכרח הביאו לתוצאות טובות בעבר. בסופו של דבר מה שקובע הוא אופן ניהולה של הממשלה וההחלטות שהיא מקבלת."
הקודם הבא
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS