תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    חדשות   ניוזלטר - יוני 2011
חדשות
חדשות המכון
כתבו עלינו
מאמרים
ווידאו
מצגות
ניוזלטר
מאי 2018 - העברת השגרירות האמריקאית
מאי 2018 - יום ירושלים
אפריל 2018 - הזמנה לאירועי אפריל-מאי
מרץ 2018 - הזמנה לאירועי מרץ
פברואר 2018 - עדכון
נובמבר 2017 - ירושלים: 100 שנים של הישגים והחמצות
ספטמבר 2017 - שנה טובה תשע"ח
אוגוסט 2017 - אירוע השקת הספר "תושבים, לא אזרחים"
יוני 2017 - הזמנה לאירועי יולי
יוני 2017 - הזמנה לאירוע: סיור במרכז העיר החרדי
אפריל 2017 - הזמנה לאירוע: עושים מקום אחד לשני
אפריל 2017 - חג פסח שמח
פברואר 2017 - הזמנה לאירועי מרץ
ינואר 2017 - אזכרה לאריק שרון
ינואר 2017 - קיימות עירונית: מסמך סיכום
דצמבר 2016 - ערב עיון: תעסוקה ופרנסה
נובמבר 2016 - הזמנה לאירוע: ממשיכים מחדש
נובמבר 2016 - ערב עיון
נובמבר 2016 - כנס: תכנון שכונות מזרח ירושלים
אוקטובר 2016 - ערב עיון: חנוך לנער על פי דתו
ספטמבר 2016 - המרחב הערבי בנתיב הכישלון המדינתי
ספטמבר 2016 - מי שולט בהר הבית?
ספטמבר 2016 - התחדשות במכון ירושלים
יוני 2016 - השנתון ה-30 לירושלים
יוני 2016 - עושים קיימות עירונית
מאי 2016 - אחרי כנס קיימות עירונית
אפריל 2016 - המפקד האליון
פברואר 2016 - נשות הכותל
פברואר 2016 - הסכסוך הישראלי-פלסטיני וסוגיית ירושלים
פברואר 2016 - תחבורה בערים היסטוריות
דצמבר 2015 - מעבר להרי החושך
דצמבר 2015 - הזמנה לאירועי דצמבר
ספטמבר 2015 - סרט: סלע אחת, שלוש דתות
ספטמבר 2015 - כנס המרכז לחקר החברה החרדית
ספטמבר 2015 - שנה טובה
יוני 2015 - בין מזרח למערב
ניוזלטר - יוני 2015
ניוזלטר- ספטמבר 2014
ניוזלטר - יולי 2014
ניוזלטר - מרץ 2014
ניוזלטר - ספטמבר 2013
ניוזלטר - שנתון סטטיסטי לירושלים
ניוזלטר - מאי 2013
ניוזלטר- זוכרים את ברסי
ניוזלטר - דצמבר 2012
ניוזלטר - ספטמבר 2012
ניוזלטר - יולי 2012
ניוזלטר - יוני 2012
ניוזלטר - אפריל 2012
ניוזלטר - פברואר 2012
ניוזלטר - דצמבר 2011
ניוזלטר - ספטמבר 2011
ניוזלטר - יולי 2011
ניוזלטר - יוני 2011
ניוזלטר - מרץ 2011
ניוזלטר - ינואר 2011
ניוזלטר - נובמבר 2010
ניוזלטר - אוקטובר 2010
ניוזלטר - יוני 2011
נתונים נוספים מהשנתון הסטטיסטי

השנתון הסטטיסטי לירושלים מקיף נושאים מרכזיים רבים. להלן תמצית של כמה מהם:

תעסוקה 2010

בשנת 2010 עמד שיעור ההשתתפות בכוח העבודה (עובדים ומי שאינם עובדים אך מחפשים עבודה מכלל בני 15+) בירושלים על 46%, בהשוואה ל- 57% בישראל.  שיעור ההשתתפות הנמוך יחסית בירושלים נובע בעיקר משיעור השתתפות נמוך בקרב הגברים החרדים ובקרב הנשים הערביות, וכן בשל שיעור גבוה יחסית של בני 15-20 בירושלים שלומדים בבתי הספר, בישיבות או משרתים בצבא, ולכן אינם עובדים וגם לא מחפשים עבודה.

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים (51%) נמוך מזה שבקרב האוכלוסייה היהודית בישראל (61%). 

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים (36%) נמוך מזה שבקרב האוכלוסייה הערבית בישראל (41%). 

מספר המועסקים שעבדו בירושלים בשנת 2010 עמד על 268,000.


תעסוקה 2009 – לפי קבוצות אוכלוסייה ומגדר  

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב הגברים בירושלים (53%) נמוך מזה שבקרב הגברים בישראל ( 62%). 

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב הנשים בירושלים  (39%) נמוך מזה שבקרב הנשים בישראל (52%).

שיעור ההשתתפות בכח העבודה של נשים יהודיות בירושלים (51%) גבוה מזה של גברים יהודים (48%), בישראל המצב הפוך ושיעור השתתפות של הנשים (58%) נמוך מזה של הגברים (62%).

שיעור ההשתתפות בכח העבודה של נשים ערביות בירושלים (12%) נמוך מזה של גברים ערבים (62%). גם בישראל שיעור ההשתתפות של הנשים (26%) נמוך מזה של הגברים (62%).

שיעור ההשתתפות בכח העבודה של נשים ערביות בירושלים (12%) נמוך משיעור ההשתתפות של נשים ערביות בישראל (26%).

שיעור השתתפותם בכח העבודה של הגברים הערבים בירושלים היה גבוה מזה של הגברים היהודים בירושלים (62% לעומת 47%), בישראל שיעור הגברים הערבים והיהודים היה דומה (62% ו-61% בהתאמה). 

בשנת 2009 מספר המועסקים בירושלים עמד על 263,000 והם היוו 9% מכלל המועסקים בישראל.   

48% מהמועסקים בעיר עבדו בשירות הציבורי (32% בישראל, 26% בתל אביב), 3% בבנקאות, ביטוח ופיננסים (4% בישראל, 11% בתל אביב) ו–13% עבדו בשירותים עסקיים (14% בישראל, 25% בתל אביב).

91% מהמועסקים תושבי ירושלים עבדו בירושלים, בהשוואה ל- 75% מהמועסקים תושבי חיפה שעבדו בעירם, 68% מהמועסקים תושבי תל אביב שעבדו בתל אביב ובישראל 49% מהמועסקים עבדו ביישובם. ילודה 2010, פריון 2009

בשנת 2009 שיעור הפריון (מספר הילדים שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) של יהודים בירושלים היה גבוה במקצת מזה של הערבים ועמד על 4.1 בקרב היהודים לעומת 3.9 בקרב הערבים. שיעור הפריון בקרב הנשים היהודיות במגמת עלייה ואילו שיעור הפריון בקרב הנשים הערביות במגמת ירידה.

בעשור האחרון (2009-1999) שיעור הפריון בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים עלה ובקרב האוכלוסייה הערבית ירד. מגמת השינוי בשיעור הפריון בירושלים דומה לזו שבישראל.

במהלך שנת 2010 נולדו לתושבי ירושלים כ – 22,400 תינוקות: מתוכם כ- 13,900 תינוקות נולדו לנשים יהודיות (62%) וכ- 8,100 (36%) תינוקות נולדו לנשים מוסלמיות.דתיות וחילוניות

להלן נתונים של יהודים בני 20 ומעלה(ממוצע לשנים 2009-2007 ) , לפי מידת הדתיות, כפי שהם מגדירים את עצמם, עיבוד לסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה).

שיעור החרדים בירושלים גדול פי 3.6 משיעורם בישראל. שיעור הדתיים (שאינם חרדים) בירושלים גדול פי 1.4 מזה שבישראל, ואילו שיעור החילונים-הלא דתיים בירושלים הוא פחות ממחצית משיעורם בישראל. 

שיעור החרדים (29%) והדתיים (20%)  בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים גבוה באופן משמעותי משיעורם בערים הגדולות שאוכלוסייתן מונה מעל  200,000 תושבים. בתל אביב – יפו, ראשון לציון וחיפה מהווים החרדים  2%-3% מהאוכלוסייה ובאשדוד 10%. שיעור הדתיים בערים הגדולות נע בין 4% ל–8%. 

שיעור החילונים-הלא דתיים בירושלים 20%, והוא נמוך בהשוואה ל-59% שיעורם של החילונים-הלא דתיים בחיפה, 59% בתל אביב יפו, 47% בראשון לציון ו – 32% באשדוד.


דיור ובינוי 2010

ירידה במספר דירות המגורים שבנייתן הסתיימה. בשנת 2010 הסתיימה בנייתן של 1,794 דירות למגורים בירושלים, בהשוואה ל- 1,945 דירות שבנייתן הסתיימה בשנת 2009 ול- 2,244 בשנת 2008.

בשנת 2010, 46% מהדירות שבנייתן הסתיימה הן בנות 4 חדרים, 27% בנות 5 חדרים ורק 7% הן דירות בנות 1-2 חדרים.  

ברבעון האחרון של שנת 2010 (אוקטובר – דצמבר) היה המחיר הממוצע לדירה בת 3.5-4 חדרים בירושלים 1,579,600 ₪. מחיר דירה בת 3.5-4 חדרים בירושלים גבוה מהמחיר בישראל (1,186,800 ₪) ונמוך מבתל אביב (2,363,500 ₪). 

מחירי הדיור ממשיכים לעלות. ברבעון האחרון של שנת 2010 (אוקטובר – דצמבר) עלה המחיר הממוצע לדירה בת 3.5-4 חדרים בירושלים ב-12% בהשוואה למחירי הדירות ברבעון האחרון של שנת 2009.  בישראל עלה המחיר באותה תקופה ב-15% ובתל אביב ב-11%.

הבא
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS