תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    חדשות   ניוזלטר - דצמבר 2011
חדשות
חדשות המכון
כתבו עלינו
מאמרים
ווידאו
מצגות
ניוזלטר
מאי 2018 - העברת השגרירות האמריקאית
מאי 2018 - יום ירושלים
אפריל 2018 - הזמנה לאירועי אפריל-מאי
מרץ 2018 - הזמנה לאירועי מרץ
פברואר 2018 - עדכון
נובמבר 2017 - ירושלים: 100 שנים של הישגים והחמצות
ספטמבר 2017 - שנה טובה תשע"ח
אוגוסט 2017 - אירוע השקת הספר "תושבים, לא אזרחים"
יוני 2017 - הזמנה לאירועי יולי
יוני 2017 - הזמנה לאירוע: סיור במרכז העיר החרדי
אפריל 2017 - הזמנה לאירוע: עושים מקום אחד לשני
אפריל 2017 - חג פסח שמח
פברואר 2017 - הזמנה לאירועי מרץ
ינואר 2017 - אזכרה לאריק שרון
ינואר 2017 - קיימות עירונית: מסמך סיכום
דצמבר 2016 - ערב עיון: תעסוקה ופרנסה
נובמבר 2016 - הזמנה לאירוע: ממשיכים מחדש
נובמבר 2016 - ערב עיון
נובמבר 2016 - כנס: תכנון שכונות מזרח ירושלים
אוקטובר 2016 - ערב עיון: חנוך לנער על פי דתו
ספטמבר 2016 - המרחב הערבי בנתיב הכישלון המדינתי
ספטמבר 2016 - מי שולט בהר הבית?
ספטמבר 2016 - התחדשות במכון ירושלים
יוני 2016 - השנתון ה-30 לירושלים
יוני 2016 - עושים קיימות עירונית
מאי 2016 - אחרי כנס קיימות עירונית
אפריל 2016 - המפקד האליון
פברואר 2016 - נשות הכותל
פברואר 2016 - הסכסוך הישראלי-פלסטיני וסוגיית ירושלים
פברואר 2016 - תחבורה בערים היסטוריות
דצמבר 2015 - מעבר להרי החושך
דצמבר 2015 - הזמנה לאירועי דצמבר
ספטמבר 2015 - סרט: סלע אחת, שלוש דתות
ספטמבר 2015 - כנס המרכז לחקר החברה החרדית
ספטמבר 2015 - שנה טובה
יוני 2015 - בין מזרח למערב
ניוזלטר - יוני 2015
ניוזלטר- ספטמבר 2014
ניוזלטר - יולי 2014
ניוזלטר - מרץ 2014
ניוזלטר - ספטמבר 2013
ניוזלטר - שנתון סטטיסטי לירושלים
ניוזלטר - מאי 2013
ניוזלטר- זוכרים את ברסי
ניוזלטר - דצמבר 2012
ניוזלטר - ספטמבר 2012
ניוזלטר - יולי 2012
ניוזלטר - יוני 2012
ניוזלטר - אפריל 2012
ניוזלטר - פברואר 2012
ניוזלטר - דצמבר 2011
ניוזלטר - ספטמבר 2011
ניוזלטר - יולי 2011
ניוזלטר - יוני 2011
ניוזלטר - מרץ 2011
ניוזלטר - ינואר 2011
ניוזלטר - נובמבר 2010
ניוזלטר - אוקטובר 2010
ניוזלטר - דצמבר 2011
מצטט את מכון ירושלים בסקירה הסביבתית הראשונה של ישראל OECD-ה
במסמך "הסקירה לתפקוד סביבתי של ישראל לשנת 2011" של ה OECD שפורסם בתחילת דצמבר ושהוצג לראש הממשלה בנימין נתניהו  על ידי סגן המזכיר הכללי של ה-OECD רינטרו טמקי  מוזכרים בהרחבה מחקרים של המרכז למדיניות סביבתית שבמכון ירושלים. בסקירה  נמצאו 11 הפניות ישירות למחקרים של המכון בנושאי קרקעות מזוהמות, אכיפה, והתקציב הלאומי המיועד לנושאים סביבתיים.

כמו כן צויין שהממשלה נדרשת לאמץ גישה כלל ממשלתית לפיתוח בר-קיימא ולצמיחה ירוקה בישראל. זוהי ההמלצה מרכזית העולה מתוך "הסקירה של ה-OECD שפורסמה בתחילת דצמבר, סקירה ראשונה מאז הצטרפה ישראל לארגון.

ולרי ברכיה, מנהלת המרכז למדיניות סביבתית במכון (המרכז), מציינת כי "המעורבות של המרכז ושל מכון ירושלים מצוטטת גם בהקשר של הכנת מסמכים  "תחזית הקיימות לישראל 2030" ו"תכנית אב אגנית לקדרון".

נושאים שונים שעלו במסגרת הסקירה מקבלים ביטוי במחקרים שנערכים במרכז למדיניות סביבתית. אחת מהמלצות ה-OECD היא קידום נושא החבות הסביבתית והכרה בחשיבותו. מחקר בנושא זה מתקיים בימים אלו במרכז. הסקירה מתמקדת גם בים המלח ובבעיות הנובעות מהירידה של מפלס המים. ב  - 2006 פירסם המרכז מסמך מדיניות לים המלח . מסמך בנושא פרויקט "תעלת הימים" (Peace Canal) עומד להתפרסם בימים אלה.

מסמך הסקירה של ה – OECD  מחזק את ההכרה הבינלאומית לה זוכה מכון ירושלים - המרכז למדיניות סביבתית וזרועות מחקר אחרות במכון – כמקור מהימן למחקרי מדיניות והשפעה על קביעת מדיניות בישראל.

הסקירה כוללת התייחסות לתחומים הבאים: גישות משולבות לפיתוח בר-קיימא, בדגש על צמיחה ירוקה, ניהול סביבתי, ושיתוף פעולה בינלאומי. הנושאים שמפורטים בהרחבה הם: מים, מגוון ביולוגי, שינוי אקלים, איכות אוויר, וניהול פסולת. המלצות הסקירה מתארות את הצורך בשימוש במיסוי ירוק ובכלים מבוססי שוק, כדי לשפר את האכיפה ואת החבות הסביבתית, ושיפור ניהול הפסולת.

המסמך מציין ש"היקף שיתוף הפעולה הבינלאומי והאזורי בנושאי סביבה של ישראל התרחב באופן משמעותי בתקופת ביצוע הסקירה, למרות מגבלות גיאופוליטיות",  ומזהה נושאים בהם חלה התקדמות : איכות אוויר, שימוש במים ואתגרים סביבתיים אחרים, ובנוסף בהתפתחות של סקטור קלינטק דינמי.

כן נטען במסמך ש"קצבי הגידול המהיר של הכלכלה ושל האוכלוסייה מגבירים את העומסים על הסביבה, הכוללים יצירת פסולת, פגיעה בבתי גידול ופליטות של גזי חממה".
הבא
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS