תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    חדשות   ניוזלטר - יוני 2012
חדשות
חדשות המכון
כתבו עלינו
מאמרים
ווידאו
מצגות
ניוזלטר
מאי 2018 - העברת השגרירות האמריקאית
מאי 2018 - יום ירושלים
אפריל 2018 - הזמנה לאירועי אפריל-מאי
מרץ 2018 - הזמנה לאירועי מרץ
פברואר 2018 - עדכון
נובמבר 2017 - ירושלים: 100 שנים של הישגים והחמצות
ספטמבר 2017 - שנה טובה תשע"ח
אוגוסט 2017 - אירוע השקת הספר "תושבים, לא אזרחים"
יוני 2017 - הזמנה לאירועי יולי
יוני 2017 - הזמנה לאירוע: סיור במרכז העיר החרדי
אפריל 2017 - הזמנה לאירוע: עושים מקום אחד לשני
אפריל 2017 - חג פסח שמח
פברואר 2017 - הזמנה לאירועי מרץ
ינואר 2017 - אזכרה לאריק שרון
ינואר 2017 - קיימות עירונית: מסמך סיכום
דצמבר 2016 - ערב עיון: תעסוקה ופרנסה
נובמבר 2016 - הזמנה לאירוע: ממשיכים מחדש
נובמבר 2016 - ערב עיון
נובמבר 2016 - כנס: תכנון שכונות מזרח ירושלים
אוקטובר 2016 - ערב עיון: חנוך לנער על פי דתו
ספטמבר 2016 - המרחב הערבי בנתיב הכישלון המדינתי
ספטמבר 2016 - מי שולט בהר הבית?
ספטמבר 2016 - התחדשות במכון ירושלים
יוני 2016 - השנתון ה-30 לירושלים
יוני 2016 - עושים קיימות עירונית
מאי 2016 - אחרי כנס קיימות עירונית
אפריל 2016 - המפקד האליון
פברואר 2016 - נשות הכותל
פברואר 2016 - הסכסוך הישראלי-פלסטיני וסוגיית ירושלים
פברואר 2016 - תחבורה בערים היסטוריות
דצמבר 2015 - מעבר להרי החושך
דצמבר 2015 - הזמנה לאירועי דצמבר
ספטמבר 2015 - סרט: סלע אחת, שלוש דתות
ספטמבר 2015 - כנס המרכז לחקר החברה החרדית
ספטמבר 2015 - שנה טובה
יוני 2015 - בין מזרח למערב
ניוזלטר - יוני 2015
ניוזלטר- ספטמבר 2014
ניוזלטר - יולי 2014
ניוזלטר - מרץ 2014
ניוזלטר - ספטמבר 2013
ניוזלטר - שנתון סטטיסטי לירושלים
ניוזלטר - מאי 2013
ניוזלטר- זוכרים את ברסי
ניוזלטר - דצמבר 2012
ניוזלטר - ספטמבר 2012
ניוזלטר - יולי 2012
ניוזלטר - יוני 2012
ניוזלטר - אפריל 2012
ניוזלטר - פברואר 2012
ניוזלטר - דצמבר 2011
ניוזלטר - ספטמבר 2011
ניוזלטר - יולי 2011
ניוזלטר - יוני 2011
ניוזלטר - מרץ 2011
ניוזלטר - ינואר 2011
ניוזלטר - נובמבר 2010
ניוזלטר - אוקטובר 2010
ניוזלטר - יוני 2012
העבודה היא חיינו?
מספר הירושלמים העובדים, גברים ונשים, הוא הנמוך מבין הערים הגדולות בישראל. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב הגברים בירושלים (53%) נמוך מזה שבקרב הגברים בישראל (62%) וכך גם לגבי הנשים (40% בירושלים לעומת 53% בישראל). שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים יהודיות בירושלים (52%) גבוה מזה של גברים יהודים (50%), בישראל המצב הפוך ושיעור ההשתתפות של הנשים (59%) נמוך מזה של הגברים (62%). שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים ערביות בירושלים (14%) נמוך משמעותית מזה של גברים ערבים (59%). גם בישראל שיעור ההשתתפות של הנשים (23%) נמוך מזה של הגברים (60%).

מעניין כי שיעור השתתפותם בכוח העבודה של הגברים הערבים בירושלים היה גבוה מזה של הגברים היהודים (59% לעומת 50%), בישראל לעומת זאת, שיעור הגברים הערבים והיהודים היה דומה (60% ו-62% בהתאמה). 

אז מה מספר המשתתפים בכוח העבודה בירושלים? בשנת 2010 מספר המועסקים שעבדו בירושלים עמד על 267,800 שהיוו 9% מכלל המועסקים בישראל. מהם 48% עבדו בשירות הציבורי (33% בישראל, 26% בתל אביב), 3% בבנקאות, ביטוח ופיננסים (4% בישראל, 12% בתל אביב) ו-13% עבדו בשירותים עסקיים (15% בישראל, 25% בתל אביב). לשם השוואה, מספר המועסקים בתל אביב עמד על 397,800 (14% מכלל המועסקים בישראל), ובחיפה 168,800 (6%).

כמה תושבים מועסקים בעיר בה הם חיים? 90% מהמועסקים תושבי ירושלים עבדו בירושלים, בהשוואה ל- 76% מהמועסקים תושבי חיפה שעבדו בעירם ו- 69% מהמועסקים תושבי תל אביב שעבדו בה.  
נמצא ששיעור ההשתתפות בכוח העבודה עולה עם רמת ההשכלה. במיוחד בולט הפער בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה בין בעלי תעודת בגרות לבין בעלי תואר ראשון.

בירושלים שיעור השתתפות גבוה ביותר בכוח העבודה מאפיין בעלי תואר שני לעומת ישראל ותל אביב שם שיעור השתתפות גבוה ביותר בכוח העבודה מאפיין בעלי התואר הראשון.עוד מעניין ששיעורי ההשתתפות בכוח העבודה בקרב מחזיקי תואר שלישי נמוכים יותר מאלו של מחזיקי תואר שני ותואר ראשון.
 
מידת הדתיות משחקת גם היא תפקיד בשוק התעסוקה. במגזר היהודי בירושלים שיעור ההשתתפות של בני 20 ומעלה בכוח העבודה בקרב הלא חרדים (חילוניים, מסורתיים ודתיים) עמד על 66% (68% בישראל). לעומתם שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב החרדים עמד על 44% (50% בישראל). במגזר הלא יהודי, שיעור ההשתתפות של בני 20 ומעלה בכוח העבודה יורד ככל שמתחזקת מידת הדתיות.

לבסוף, מה גובה ההכנסה? בשנת 2010 הייתה ההכנסה החודשית הממוצעת של משקי בית בירושלים שראשיהם שכירים 12,400 ₪. בתל אביב הייתה ההכנסה הממוצעת 18,500 ש"ח, בחיפה 17,600 ₪, והממוצע בישראל עמד על 16,700 ש"ח. ההכנסה ברוטו של שכיר בירושלים עמדה על 7,700 ש"ח, והיא הייתה נמוכה  בהשוואה לתל אביב – 10,800 ש"ח, לחיפה -11,000 ש"ח ולישראל – 9,700 ש"ח. ההכנסה ברוטו לשכירה בירושלים עמדה על 5,900 ש"ח, והייתה נמוכה בהשוואה לתל אביב -7,800 ש"ח, לחיפה – 6,500 ש"ח ולישראל – 6,400 ש"ח.

בשנת 2010 היה השכר הממוצע (ברוטו) לשעה בקרב גברים ירושלמים 41 ש"ח, בהשוואה ל-59 ש"ח בתל אביב, 60 ש"ח בחיפה ו-51 ש"ח בישראל. השכר הממוצע לשעה בקרב נשים ירושלמיות היה 43 ש"ח, בתל אביב 50 ש"ח, בחיפה 45 ש"ח ובישראל 43 ש"ח.

שוק התעסוקה בירושלים מתאפיין בשיעורי השתתפות נמוכים בקרב הגברים החרדיים ובקרב הנשים הערביות. בנוסף, הוא מתאפיין בהבדלים גדולים בשכר בין קבוצות האוכלוסייה השונות. מאפיינים אלו יצרו תופעה ייחודית בירושלים המתבטאת בפערים קטנים יחסית בשכר החודשי בין אוכלוסיית הגברים לזו של הנשים ופערים גדולים במספר שעות העבודה שלהם. כך נמצא שהשכר הממוצע לשעה של הנשים בירושלים גבוה מזה של הגברים ב-5%, בניגוד למצב בישראל שבה השכר הממוצע לשעה של הנשים נמוך מזה שבקרב הגברים (16%-), ובניגוד למצב בתל אביב (15%-) ובחיפה (25%-).  

ממוצע שעות העבודה לשבוע בקרב גברים בירושלים 44 שעות, בחיפה 44, בתל אביב 43 ובישראל 45. ממוצע שעות העבודה לשבוע בקרב נשים היה 33 שעות בירושלים, 38 בתל אביב, 34 בחיפה ו-36 בישראל.

הקודם הבא
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS