תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    חדשות   ניוזלטר- ספטמבר 2014
חדשות
חדשות המכון
כתבו עלינו
מאמרים
ווידאו
מצגות
ניוזלטר
מאי 2018 - העברת השגרירות האמריקאית
מאי 2018 - יום ירושלים
אפריל 2018 - הזמנה לאירועי אפריל-מאי
מרץ 2018 - הזמנה לאירועי מרץ
פברואר 2018 - עדכון
נובמבר 2017 - ירושלים: 100 שנים של הישגים והחמצות
ספטמבר 2017 - שנה טובה תשע"ח
אוגוסט 2017 - אירוע השקת הספר "תושבים, לא אזרחים"
יוני 2017 - הזמנה לאירועי יולי
יוני 2017 - הזמנה לאירוע: סיור במרכז העיר החרדי
אפריל 2017 - הזמנה לאירוע: עושים מקום אחד לשני
אפריל 2017 - חג פסח שמח
פברואר 2017 - הזמנה לאירועי מרץ
ינואר 2017 - אזכרה לאריק שרון
ינואר 2017 - קיימות עירונית: מסמך סיכום
דצמבר 2016 - ערב עיון: תעסוקה ופרנסה
נובמבר 2016 - הזמנה לאירוע: ממשיכים מחדש
נובמבר 2016 - ערב עיון
נובמבר 2016 - כנס: תכנון שכונות מזרח ירושלים
אוקטובר 2016 - ערב עיון: חנוך לנער על פי דתו
ספטמבר 2016 - המרחב הערבי בנתיב הכישלון המדינתי
ספטמבר 2016 - מי שולט בהר הבית?
ספטמבר 2016 - התחדשות במכון ירושלים
יוני 2016 - השנתון ה-30 לירושלים
יוני 2016 - עושים קיימות עירונית
מאי 2016 - אחרי כנס קיימות עירונית
אפריל 2016 - המפקד האליון
פברואר 2016 - נשות הכותל
פברואר 2016 - הסכסוך הישראלי-פלסטיני וסוגיית ירושלים
פברואר 2016 - תחבורה בערים היסטוריות
דצמבר 2015 - מעבר להרי החושך
דצמבר 2015 - הזמנה לאירועי דצמבר
ספטמבר 2015 - סרט: סלע אחת, שלוש דתות
ספטמבר 2015 - כנס המרכז לחקר החברה החרדית
ספטמבר 2015 - שנה טובה
יוני 2015 - בין מזרח למערב
ניוזלטר - יוני 2015
ניוזלטר- ספטמבר 2014
ניוזלטר - יולי 2014
ניוזלטר - מרץ 2014
ניוזלטר - ספטמבר 2013
ניוזלטר - שנתון סטטיסטי לירושלים
ניוזלטר - מאי 2013
ניוזלטר- זוכרים את ברסי
ניוזלטר - דצמבר 2012
ניוזלטר - ספטמבר 2012
ניוזלטר - יולי 2012
ניוזלטר - יוני 2012
ניוזלטר - אפריל 2012
ניוזלטר - פברואר 2012
ניוזלטר - דצמבר 2011
ניוזלטר - ספטמבר 2011
ניוזלטר - יולי 2011
ניוזלטר - יוני 2011
ניוזלטר - מרץ 2011
ניוזלטר - ינואר 2011
ניוזלטר - נובמבר 2010
ניוזלטר - אוקטובר 2010
ניוזלטר- ספטמבר 2014
תיירות כמנוע צמיחה כלכלי
תעשיית התיירות בירושלים היא מנוע צמיחה משמעותי לעיר ובשל כך יש לפעול לקידומה ופיתוחה. בשנתיים האחרונות ביצע המכון מספר מחקרים שמטרתם לעקוב אחר התפתחות ענף התיירות ולבחון דרכים לקידומו. במסגרת זו הקים המכון מאגר מידע בנושאים הקשורים לענף התיירות בעיר, לרבות התמורות במספר התיירים והלינות, שיווק ירושלים כמוצר ייחודי, פסטיבלים כמנוף צמיחה כלכלי, פעולות תרבות יזומות, התקדמות בבניית חדרי אכסון נוספים, הכנסות מתיירים בעיר ועוד. 
בדוח התבחינים למדידת מצב התיירות בירושלים ניתן לצפות ולעקוב אחר התפתחות התיירות בעיר וזאת לאור 11 תבחינים הבוחנים את התמורות בנתוני התיירות. פרסום זה מתעדכן מעת לעת ומאפשר מעקב אחר שורה של נושאים רלבנטיים לענף. עד כה מראים הנתונים כי יש תוצאות חיוביות לשיווק ירושלים בארצות שנקבעו כארצות יעד למשיכת התיירים לעיר (רוסיה, גרמניה ואיטליה) 
נוסף לדוח מצב התיירות הוכן סיכום המלצותיהם של צוותי תכנון קודמים שעסקו בגיבוש מדיניות ותכניות פעולה לענף התיירות החשוב כל כך לעיר. 
דוח נוסף עסק בניתוח התרחבות מגמת התיירות החד יומית לירושלים אשר הווה בעיה קשה לעיר ויותר משהיא מסייעת כלכלית היא פוגעת בחוויות התיירות הרגילה לירושלים. 
עבודה נוספת עוסקת בתחום העומס, הצפיפות והגודש התיירותי בירושלים ובעיקר בעיר העתיקה וסביבותיה. התופעה ידועה ומוכרת בערים היסטוריות רבות בעולם כמו וונציה ברצלונה, ברוז' ואחרות. בהיעדר טיפול יעיל התופעה עלולה לפגוע בעיר, בחוויית התייר ובתושבים הקבועים. העבודה ממליצה על שורת צעדים מעשיים להתמודד עם התופעה הבלתי רצויה. 
לאחרונה הושלמו שני סקרי שדה. האחד בקרב מורי דרך ומדריכי תיירים והשני בקרב תיירים ששהו בבתי מלון בעיר. בסקר הראשון הביעו דעתם מורי הדרך ומדריכי התיירים על הבעיות הכרוכות בעבודתם בירושלים והצעדים שיש לנקוט כדי לשפר את המצב. הסקר השני בדק את שביעות רצונם של התיירים מביקורם בירושלים והוא נערך באמצעות שאלון שהופץ בחמש שפות בבתי המלון בעיר. התיירים התבקשו לדרג את רמת שביעות רצונם משורה של נושאים הקשורים בביקורם. גם לסקר זה משמעות אופרטיבית בשורה של נושאים הטעונים תיקון. 
סקר נוסף, המתקרב לסיומו, סוקר את אתרי התיירות. הסקר בודק את רמת השירותים הניתנים לתייר 
כמו : חנייה, נגישות, שילוט, ניקיון ועוד. לכל אתר נסקר נפתח כרטיס בהתאם.
אחת מעבודות המחקר עסקה בנושא התרבות כמנוע צמיחה לעיר בכלל ולתיירות בפרט. העבודה בדקה כיצד פועלות ערי תרבות בעולם למשיכת תיירים אליהן. כן הושלמה עבודה נוספת הסוקרת פסטיבלים גדולים ומופעי תרבות בערים בעולם והשפעתם על משיכת תיירים. העבודה עוסקת גם בדרכי מימון של פסטיבלים ובתרומתם לענף התיירות. ירושלים מקיימת בשנים האחרונות, פסטיבלים רבים הן בעיר העתיקה והן ברחבי העיר . בעבודה נבחנה מידת ההצלחה של הפסטיבלים במשיכת תיירים לעיר. 
פרויקט נוסף עסק בבחינת מצאי מקומות האכסון לתיירים ולמבקרים בעיר ובסביבתה ואפיונם. אותרו על גבי מפה (GIS ) כל בתי המלון והאכסניות, נמנו בתי המלון לפי רמתם ומיקומם, לרבות האכסניות נוצריות והישראליות. כל מקומות האכסון - במערב העיר, במזרחה, בעיר העתיקה ובסביבות ירושלים מופו ומוינו לפי אזורים. בנוסף למצאי הקיים, נאספו כל התכניות המאושרות וכאלה שטרם אושרו העוסקות בייעוד שטחים ובהקמה של בתי מלון נוספים. העבודה הצביעה גם על הקשיים הביורוקרטים והדחיות בהקמת בתי מלון ובחנה את הפעולות הנעשות לסייע ליזמים לקדם את תכניותיהם. 
מחקר אחר עסק בתחרות של ירושלים עם ערים פלסטיניות הסמוכות לה בנושא לינת תיירים - בדגש על בית לחם. התופעה של משיכת לינות תיירים באזורים של הרשות הפלסטינית, על חשבון ירושלים עשויה להעצים בשל מחירי הלינה הנמוכים בבית לחם בהשוואה לירושלים. בית לחם גם הוסיפה בשנתיים האחרונות למצבת החדרים שלה למעלה מאלף חדרי מלון. 
פיתוח שווקים חדשים לעיר הוא נושא נוסף בו עסק צוות התיירות. מדובר בעיקר בשווקים במזרח הרחוק עם דגש על סין. ארץ זו עולה במהירות על במת התיירות העולמית עם מיליוני תיירים אמידים היוצאים לטיולים ברחבי העולם. חשוב שגם ישראל וירושלים יחלקו את השוק הבלתי נדלה הזה בעתיד. 
לסיכום, המחקרים וניירות העמדה שנסקרו כאן מלווים כולם בשורה של המלצות לרשויות העוסקות בנושא. החומר שנאסף, המחקרים שנערכו והמלצות המדיניות העשירו את המידע על אחד מענפי הכלכלה החשובים לירושלים. ירושלים היא עיר המקודשת לשלוש הדתות המונותיאיסטיות, עיר תרבות שיש ביכולתה למשוך אליה תיירים רבים, זאת בתנאי שתשכיל להיערך בצורה נכונה לקליטת מיליוני התיירים שיבקשו לבקר בה.
יש לראות באסופת מחקרים זו, ובעיקר במאגר המידע ובתבחינים כלים חשובים למקבלי ההחלטות ולעושים במלאכת פיתוח ענף התיירות בבירת ישראל. 

הבא
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS