תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   ירושלים
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
ירושלים
ישן מול חדש בירושלים
ישראל קמחי 2014
פרסום זה הוא פרי-עבודתם של מספר אנשי-מקצוע בתחום השימור העירוני. היזמה להכנתו נולדה במכון ירושלים לחקר ישראל בשנת 2010, לאחר שלדעת רבים תהליכי השימור בעיר היו זקוקים לעידוד ולהעמקה. 
המסמך שלפנינו כולל תשעה פרקים: תיאור מסכת השימור בעיר, הגדרת ׳העיר ההיסטורית׳ ומשמעותה, קריטריונים לבחירת אתרים ומרקמים לשימור, היבטים כלכליים בשימור העירוני — הניסיון הבינלאומי והישראלי, כלים תכנוניים ותמריצים כלכליים לביצוע פעולות השימור בעיר, הבעיות העיקריות בירושלים ומסכת השימור שלה הלכה למעשה, המלצות למדיניות עירונית בתחום השימור והיבטים סטטוטוריים, לרבות מדיניות הביניים של הוועדה המחוזית. בנספח למסמך צורפו האמנות הבינלאומיות בנושא השימור, תכניות אב ומתאר לירושלים, תדריך להכנת תיק-תיעוד ורשימה ביבליוגרפית.

להורדה
הקודם הבא
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS