תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   ירושלים
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
ירושלים
הגירה לירושלים וממנה- מסמך מסכם: תכנית מרום
ד"ר מאיה חושן , מיכל קורח 2015

מטרת המחקר לבחון את המניעים להגירה מהעיר ואליה ואת מאפייני העוזבים והנכנסים אליה. המחקר כולל הן ניתוח של נתונים סטטיסטיים מינהליים של הגירה בשנים 2011-2008 והן מחקר שדה שנערך בקרב מדגם של העוזבים את ירושלים ושל המהגרים אליה בשנים 2013-2011.

 ניתוח הנתונים הסטטיסטיים מתבסס על נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומאפשר לנתח את מגמות השינוי בתנועות ההגירה לאורך השנים ואת יעדיי ההגירה. נתונים אלו נאספים באופן שוטף על ידי הלמ"ס מידי שנה. 

מחקר השדה הוא מאמץ מחקרי ממוקד שתוצריו מתבססים על ניתוח תשובותיהם של העוזבים את העיר והמהגרים אליה (נכנסים) לשאלון מפורט על מאפייני המהגרים והסיבות להגירתם. 


אוכלוסיית העוזבים היא מגוונת וכוללת משקי בית חילונים (54%), דתיים (22%) וחרדים (23%). העוזבים מתאפיינים בגילם הצעיר, וכשני שליש מהם בני 34-20. כמו כן הם מתאפיינים בחתך השכלה גבוה מאוד – 61% בעלי השכלה אקדמית. 


להורדה
הקודם הבא
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS