תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   ירושלים
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
ירושלים
הכשרות מקצועיות: כלי לשילוב תעסוקתי של תושבי מזרח ירושלים
ימית נפתלי, מריק שטרן, 2018
ירושלים בירת ישראל היא העיר הגדולה והענייה ביותר בארץ, שבה תחולת העוני עומדת על 44% ) 2016 (. האוכלוסייה הענייה ביותר בירושלים היא האוכלוסייה הערבית במזרח העיר. 
מטרת מחקר זה היא למפות את היצע האפשרויות להכשרה מקצועית הקיימות, כיום, במזרח ירושלים ולהציע מתווה לשיפור היצע זה לתושבי מזרח העיר באופן שיתאים לתנאים החברתיים, תרבותיים והפוליטיים המאפיינים את מזרח ירושלים.  

העבודה מורכבת מן הפרקים הבאים:
 הקדמה, בה מוצגת סקירת ספרות תיאורטית ומעשית על תחום ההכשרות המקצועיות והצגת כלי מדיניות בתחום זה, המיושמים במדינות שונות בעולם המפותח ובישראל בפרט, בדגש על האוכלוסייה הערבית-ישראלית;
 הפרק הראשון מציג את הרקע הכלכלי-חברתי של מזרח ירושלים העכשווית בדגש על מאפייני מערכת החינוך ושוק התעסוקה; 
 הפרק השני מציג מיפוי של שוק ההכשרות המקצועיות במזרח העיר משלב החינוך המקצועי בתיכון דרך מערך המכללות הפרטיות והציבוריות, הפונות לצעירים ממזרח ירושלים, ועד לסוכנויות התעסוקה וההשמה שמדינת ישראל מפעילה במזרח ירושלים;
 הפרק השלישי מציג את הכשלים והאתגרים העיקריים הקיימים במערכת התיכונית והעל-תיכונית במזרח ירושלים למול המלצות לשיפור והתאמת המדיניות הקיימת של ההכשרות לתנאים הייחודיים של מזרח העיר.


להורדה
הקודם הבא
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS