תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   ירושלים
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
ירושלים
תוצאות 20 - 30 מתוך 126 לירושלים
הגירה לירושלים וממנה- מסמך מסכם: תכנית מרום
מטרת המחקר לבחון את המניעים להגירה מהעיר ואליה ואת מאפייני העוזבים והנכנסים אליה. המחקר כולל הן ניתוח של נתונים סטטיסטיים מינהליים של הגירה בשנים 2011-2008 והן מחקר שדה שנערך בקרב מדגם של העוזבים את ירושלים ושל המהגרים אליה בשנים 2013-2011. אוכלוסיית המחקר כללה אוכלוסייה יהודית בלבד.

להורדה
להרחבה
על נתוניך ירושלים- מצב קיים ומגמות שינוי
על נתוניך, מהדורת 2015, הוא פרסום המסכם את המגמות העיקריות בירושלים בנושאי אוכלוסיה, פיריון, הגירה, בניה, חינוך, תעסוקה, תיירות ועוד. בשנת 2013 מנתה ירושלים 829,900 תושבים. שיעור הריבוי הטבעי בקרב האוכלוסיה הערבית גבוה במעט מזה שבקרב האוכלוסיה היהודית. כמחצית מהעוזבים את ירושלים היגרו ליישובי המטרופולין של העיר. שיעור ההשתתפות של נשים ירושלמיות בכח העבודה גבוה מזה של הגברים הירושלמים.

להורדה
להרחבה
ישן מול חדש בירושלים
תכנית המִתאר העירונית, שהוכנה לפני מספר שנים עבור עיריית ירושלים, טרם קיבלה תוקף מחייב. בתכנית נכלל פרק שעניינו מדיניות-שימור לעיר. לדעת מתכננים ובעלי- מקצוע רבים, נדרשו בו תיקונים ושינויים מרחיקי-לכת. קבוצת אדריכלים ומתכנני-עיר הכינה בהתנדבות מסמך-עקרונות חדש שאומץ ע"י הוועדה המחוזית.

להורדה
להרחבה
תעשיות עתירות ידע בירושלים (מחקר מקיף במסגרת תכנית החומש "מרום")
לירושלים יתרון יחסי בולט בתחום הביוטכנולוגיה. בירושלים מצויים מרכיבי האשכול המרכזיים בהם: בתי חולים מובילים, מחקר אקדמי מוביל, תשתית תעשייתית, כוח אדם וחברות בעלות יכולות משלימות. יתרון זה בא לידי ביטוי במספר החברות, במספר המועסקים ובכוח אדם רלוונטי המצוי בשפע וכן, במספר גבוה של חברות המצויות בירושלים. אחד מהיעדים המרכזיים שהוצבו בתכנית 'מרום', הוא חיזוק מעמדה של העיר כמוקד מחקר, פיתוח ותעשייה בתחום הביוטכנולוגיה.
להרחבה
השכלה גבוהה בירושלים (מחקר מקיף במסגרת תכנית החומש "מרום")
מסמך זה מציג שורה של תבחינים (אינדיקטורים) לניטור מצב ההשכלה הגבוהה בירושלים בהתאם ליעדים שנקבעו על ידי מיזם 'עיר.אקדמיה'. נציין שמטרת מיזם 'עיר אקדמיה' היא למצב את ירושלים כעיר האקדמית המובילה בארץ וכמרכז אקדמי בינלאומי. לשם כך היעד של המיזם היה להגדיל את הביקוש ללימודים אקדמיים בירושלים ולעודד צעירים להשתקע בה.

להורדה
להרחבה
תיירות בירושלים (מחקר מקיף במסגרת תכנית החומש "מרום")
ענף התיירות נחשב לענף הכלכלי החשוב ביותר לביסוס כלכלתה והתפתחותה של ירושלים. משום כך מושקעים בתיירות משאבים ציבוריים רבים שמטרתם להגדיל את מספר התיירים המבקרים ולנים בירושלים, להרחיב את מספר ימי השהות שלהם ולחזק בכך את כלכלת העיר. על מנת לפעול נכון בפיתוח התיירות, על הרשויות להפעיל שיקול דעת בעת פניה לקהלי יעד שונים, בבואן לנהל גודש באתרי תיירות וכן יש לתת את הדעת לגבי התפתחות התיירות ברשות הפלסטינית ובמטרופולין ירושלים כולו.
להרחבה
על נתוניך ירושלים 2014 מצב קיים ומגמות שינוי
הפרסום ׳על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי׳ משרטט תמונה עדכנית של ירושלים במגוון רחב של נושאים ביניהם אוכלוסייה, כלכלה, חינוך, תיירות ובינוי. הפרסום נועד להנגיש לקהל הקוראים את עיקרי הממצאים שפורסמו בשנתון, באמצעות תאור מילולי קצר המלווה באיורים מאירי עיניים שמסייעים להבין ולהתרשם מהמתרחש בירושלים, העיר הגדולה והמורכבת בערי ישראל.

להורדה
להרחבה
על נתוניך ירושלים 2013 מצב קיים ומגמות שינוי
פרסום זה משרטט תמונה עדכנית ותמציתית של ירושלים ושל מגמות השינוי שחלו בה במגוון רחב של נושאים ביניהם אוכלוסייה, תעסוקה, חינוך, תיירות ובינוי. לראשונה כולל הפרסום פרק על עסקים ותעשייה, כמו כן, שולבו בפרקים השונים חומרים חדשים שמציגים שביעות רצון בתחומי חיים שונים, זכאות לבגרות לפי מגזרי אוכלוסייה ועוד.

להורדה
להרחבה
נצרות ונוצרים במדינת היהודים
בין היהדות לנצרות ובין יהודים לנוצרים שוררים קשרים וזיקות מיוחדים במינם, ייחודיים לשתי דתות אלה. הקמתה של מדינת ישראל ב־ 1948 העמידה בפני הכנסיות אתגר תאולוגי מורכב: כיצד עליהן להתייחס להצלחתו של העם היהודי, שנדון — על פי התפיסה הנוצרית המסורתית — לעונש של גלות והשפלה מתמדת, להקים בארץ הקודש מדינה יהודית בת קיימא. היחסים המורכבים והסבוכים בין העולם הנוצרי ומדינת ישראל ב־ 62 שנותיה הראשונות, הם עניינו המרכזי של ספר זה.

להורדה
להרחבה
על נתוניך ירושלים 2012 מצב קיים ומגמות שינוי
פרסום זה משרטט תמונה עדכנית ותמציתית של ירושלים ושל מגמות השינוי שחלו בה במגוון רחב של נושאים ביניהם אוכלוסייה, תעסוקה, חינוך, תיירות ובינוי. לראשונה כולל הפרסום פרק על עסקים ותעשייה, כמו כן, שולבו בפרקים השונים חומרים חדשים שמציגים שביעות רצון בתחומי חיים שונים, זכאות לבגרות לפי מגזרי אוכלוסייה ועוד.

להורדה
להרחבה
 הבא 1 2 3 4 5  הקודם 
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS