תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   ירושלים
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
ירושלים
תוצאות 30 - 40 מתוך 126 לירושלים
"למען ציון לא אחשה"?: יחס יהדות התפוצה לירושלים
ספר זה עוסק ביחסם של יהודי התפוצה לירושלים. הספר מתמקד בשש משבע הקהילות היהודיות הגדולות ביותר בתפוצה וביחסן לירושלים מאז החתימה על הסכמי אוסלו. בהקשר הזה הוא בוחן את עמדותיהם של החברים בקהילות הללו ושל הארגונים המרכזיים בהן ביחס לבעיית ירושלים, וכן את פעולותיהם למענה. העמדות והפעולות הפוליטיות של יהודי התפוצה בשאלת עתידה המדיני של העיר תופסות בו מקום מרכזי. בנוסף, הספר בוחן את הזיקה של הקהילות היהודיות השונות להיבטים אחרים בחיי העיר, כמו כלכלה, רווחה, תרבות ועוד. לא נפקד מן המחקר גם הממד ההיסטורי של יחסי התפוצה היהודית עם ירושלים, שהוא בעל השפעה רבה מאוד על עמדות התפוצה ופעולותיה היום.

להורדה
להרחבה
על נתוניך ירושלים- מצב קיים ומגמות שינוי
פרסום זה משרטט תמונה עדכנית ותמציתית של ירושלים ושל מגמות השינוי שחלו בה במגוון רחב של נושאים, ביניהם אוכלוסייה, תעסוקה, חינוך, תיירות ובינוי. לראשונה כולל הפרסום פרק על יישובי סובב ירושלים

להורדה
להרחבה
מקום מבטחו של אללה? פרשת בית הקברות ממילא ומוזיאון הסובלנות
הסכסוך על הקמת מוזיאון הסובלנות בבית הקברות ממילא בירושלים, הוא סכסוך בין צורכי החיים לכבוד המתים, בין רוב למיעוט, בין מוסלמים ליהודים, בין חדש לישן ובין מזרח למערב. סכסוך זה נדון כאן כמקרה מבחן של סכסוך על מקום קדוש וכחלק ממאבק על הנוף הסימבולי, המייצג 'פוליטיקה של זהויות' ומציג את יחסי הרוב והמיעוט בישראל בהקשרים ייחודיים המשלבים דת ופוליטיקה.

להורדה
להרחבה
ירושלים כיעד להגירה פנימית של משפחות פלסטיניות ישראליות
מחקר זה מנתח את תהליך הגירתם של פלסטינים- ישראלים מצפון הארץ ומהמשולש לירושלים, ומצביע על תמורות אפשריות בדפוסי ההגירה הפנימית שלהם ובהשתלבותם בחברה ובכלכלה הישראלית. טענה מרכזית שעולה בו עוסקת במעמדם של הפלסטינים הישראלים כ"מיעוט מתווך" בין המערכות הציבוריות והפרטיות הישראליות לבין האוכלוסייה הפלסטינית המזרח- ירושלמית. הזדמנות ייחודית זו בשוק התעסוקה הירושלמי היא גורם עיקרי לכוח המשיכה הגדל והולך של ירושלים כיעד להגירה של אוכלוסייה פלסטינית- ישראלית.

להורדה
להרחבה
יורדים העירה- מרכז העיר ירושלים, היסטוריה, תמונת מצב, ותוכנית ההתחדשות
ספר זה מספר את סיפורו המרתק של מרכז העיר ירושלים משלהי המאה ה-19 ועד ימינו. הוא מתאר ומפרט את התפתחותו של מרכז העיר, החל מהיציאה מחוץ לחומות בשלהי התקופה העות'מאנית, התגבשותו כמרכז עיר מודרני בתקופת המנדט, תהליך דעיכתו החל משנות ה-80 ואת התכנית השאפתנית לשיקומו, שבמרכזה הפיכת רחוב יפו למדרחוב ולנתיב נסיעתה של הרכבת הקלה, הראשונה בארץ.

להורדה
להרחבה
״ותלמוד-תורה כנגד כולם״ חינוך חרדי לבנים בירושלים
מחקר זה מציג תופעה ייחודית בשדה החינוך הישראלי- את מערכת החינוך החרדית לבנים. הוא מתאר מערכת שיצרה אלטרנטיבה משמעותית לחינוך הממלכתי המקובל בישראל בדרכי-פעולתה ובאופני הלמידה שלה, בתודעה החרדית שהקנתה למאות אלפי בוגריה ובצמיחתה המטאורית בעשורים האחרונים.

להורדה
להרחבה
שיח ג'ראח- הערכת מצב
מטרתו של מחקר זה לנתח את השלכותיה האסטרטגיות של ההתיישבות היהודית בלב שכונת שייח-ג'ראח על אינטרסים חיוניים של מדינת ישראל. הוא בוחן גם את הכלים השונים שבידי הרשויות בבואן לפעול בתחום זה ומציג בפני מקבלי ההחלטות את הצורך לגבש דרך פעולה שתעלה בקנה אחד עם האינטרסים של מדינת ישראל.

להורדה
להרחבה
על נתוניך ירושלים 2010
פרסום זה משרטט תמונה עדכנית ותמציתית של ירושלים ושל מגמות השינוי שחלו בה במגוון רחב של נושאים, ביניהם אוכלוסייה, תעסוקה, חינוך, תיירות ובינוי. בנושאים רבים מוצגת השוואה בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערבית בירושלים. בנושאים שבהם אין נתונים על האוכלוסייה הערבית אין השוואה בין שתי קבוצות האוכלוסייה.

להורדה
להרחבה
התרבות ככלי להתחדשות ערים
מחקר זה בוחן כיצד יישום של אסטרטגיות תרבותיות עשוי לתרום להתחדשות הפיזית, הכלכלית והחברתית של ערים. רבות הן הערים בעולם הפועלות לקידום תחום התרבות ככלי מרכזי להתחדשות הפיזית והכלכלית שלהן. מהמחקר עולה כי התרבות נתפסת על ידי קובעי מדיניות ומתכננים בערים רבות כגורם מרכזי למניעת הדעיכה העירונית. כמו כן משקיעים פרטיים רואים בה גורם המעלה את ערך הנכסים ומאיץ מגמות פיתוח. המחקר בוחן את ניסיונן של עשרות ערים בעולם, משרטט את האסטרטגיות המרכזיות הננקטות בהן ואת תרומתן להתחדשות הערים.

להורדה
להרחבה
אגן נחל קדרון - המרחב החזותי של העיר העתיקה בירושלים
מטרתו של מסמך זה היא לבחון את מצבו של האזור, ללמוד את תכונותיו ומאפייניו ההיסטוריים, הפיזיים, והחברתיים והכלכליים ולהמליץ על מדיניות מאוזנת ובת-קיימא לפיתוחו ולשימורו בעתיד. מטרה נוספת היא ליצור בסיס-מידע רחב שישמש את רשויות התכנון בעיר להכנת תכניות מפורטות יותר לאזור זה. המסמך מציע עקרונות-פיתוח שיסייעו למצות את תכונותיו של האזור ולבססו מבחינה כלכלית. כל אלה יכוונו את הפיתוח לאזורים רגישים פחות כדי שלא יפגעו בערכי הנוף והתרבות החשובים המצויים בו. המחקר אינו עוסק בנושאים גיאופוליטיים, אך החוקרים מוּדעים לרגישותו המיוחדת של האזור, בהיותו ליבת העיר ומכאן גם ליבת הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
 הבא 1 2 3 4 5  הקודם 
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS