תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   ירושלים
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
ירושלים
תוצאות 30 - 40 מתוך 118 לירושלים
התרבות ככלי להתחדשות ערים
מחקר זה בוחן כיצד יישום של אסטרטגיות תרבותיות עשוי לתרום להתחדשות הפיזית, הכלכלית והחברתית של ערים. רבות הן הערים בעולם הפועלות לקידום תחום התרבות ככלי מרכזי להתחדשות הפיזית והכלכלית שלהן. מהמחקר עולה כי התרבות נתפסת על ידי קובעי מדיניות ומתכננים בערים רבות כגורם מרכזי למניעת הדעיכה העירונית. כמו כן משקיעים פרטיים רואים בה גורם המעלה את ערך הנכסים ומאיץ מגמות פיתוח. המחקר בוחן את ניסיונן של עשרות ערים בעולם, משרטט את האסטרטגיות המרכזיות הננקטות בהן ואת תרומתן להתחדשות הערים.

להורדה
להרחבה
אגן נחל קדרון - המרחב החזותי של העיר העתיקה בירושלים
מטרתו של מסמך זה היא לבחון את מצבו של האזור, ללמוד את תכונותיו ומאפייניו ההיסטוריים, הפיזיים, והחברתיים והכלכליים ולהמליץ על מדיניות מאוזנת ובת-קיימא לפיתוחו ולשימורו בעתיד. מטרה נוספת היא ליצור בסיס-מידע רחב שישמש את רשויות התכנון בעיר להכנת תכניות מפורטות יותר לאזור זה. המסמך מציע עקרונות-פיתוח שיסייעו למצות את תכונותיו של האזור ולבססו מבחינה כלכלית. כל אלה יכוונו את הפיתוח לאזורים רגישים פחות כדי שלא יפגעו בערכי הנוף והתרבות החשובים המצויים בו. המחקר אינו עוסק בנושאים גיאופוליטיים, אך החוקרים מוּדעים לרגישותו המיוחדת של האזור, בהיותו ליבת העיר ומכאן גם ליבת הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
לקראת ניהול משותף של מרכזי ערים – מרכז העיר של ירושלים
מחקר זה בוחן את הניסיון ליצירת גוף ציבורי-פרטי לניהול משותף של מרכז העיר ירושלים על רקע הפרויקט השאפתני לשיקום מרכזה הישן של העיר. המחקר מעלה את הקשיים בהם נתקל התהליך בראשית דרכו, מציע דרכים לפתרונם על סמך הניסיון בעולם וממליץ על מודל מתאים למרכז העיר הירושלמי.

להורדה
להרחבה
חזון לירושלים - תכנית לשיקום ירושלים, בירת ישראל
למרות עושרה של ירושלים בנכסים היסטוריים וארכיאולוגיים, וחרף יתרונותיה התרבותיים והדתיים והיותה מרכז שלטוני לאומי, נתונה בירת ישראל בתהליך של שקיעה כלכלית, חברתית ותדמיתית. מטרתו המרכזית של מחקר זה היא להציע תכנית לשיקום ירושלים. המחקר מדגיש שלושה "מנופים" שיניעו את תהליך השיקום: הכפלה של המגזר העוסק בהשכלה גבוהה ובמחקר מדעי בעיר; יצירת רשתות תמיכה ושיתופי-פעולה הדדיים בין הסקטורים השונים, והקמת "כוח-משימה לאומי" שיופקד על ניהול ותקצוב התכנית.

להורדה
להרחבה
המושבה הגרמנית ורחוב עמק רפאים
המושבה הגרמנית ורחוב עמק רפאים הם מן המקומות האיכותיים והמבוקשים בירושלים. זאת בשל הקסם הארכיטקטוני והסביבתי שלהם, והודות לתהליך השימור וההתחדשות שעברה השכונה. ספר זה מתאר את תולדות השכונה מאז ראשית ההתיישבות של חלוצים טמפלרים באמצע המאה ה-19', דרך החיים בצל צלב הקרס בשנות השלושים, המלחמות, תקופות הצנע והקיצוב של ראשית המדינה, ועד להתחדשות האורבאנית בשלהי המאה ה-20'.
להרחבה
קהילה מאמינה בחינוך: מחקר הערכה בשכונות נווה-יעקב ובית-צפאפה בירושלים
שכונות נווה-יעקב ובית-צפאפה הן בעלות מאפיינים סוציו-אקונומיים נמוכים והתשתית הקהילתית ומערכות החינוך זקוקות לתמיכה וצמיחה. תוכנית "קהילה מאמינה בחינוך" הציעה התייחסות הוליסטית לשיפור החינוך והרווחה של ילדים ובני נוער, בראייה קהילתית-שכונתית מקומית. מטרת מחקר הערכה זה היא לתאר ולאפיין את מרכיבי התוכנית ולנתח את התנהלותה ואת תוצאותיה.

להורדה
להרחבה
(ירושלים כיעד להגירה פנימית של צעירות פלסטיניות-ישראליות; (בשיתוף מחקרי פלורסהיימר, האוניברסיטה העברית בירושלים),
מחקר זה עוסק בהגירתן של צעירות פלסטיניות-ישראליות מיישובים ערביים ברחבי ישראל לירושלים ובבחירתן להשתקע בעיר ולא לשוב למקום הולדתן. המחקר בוחן את השיקולים המנחים את החלטתן הראשונית של הצעירות להגיע לירושלים לצורכי לימודים או עבודה, ואת החלטתן להשתקע בעיר. מלבד זאת המחקר בוחן את המאפיינים של צעירות אלה, את מאפייניה הייחודיים של ירושלים כעיר קולטת הגירה, את אזורי המגורים המועדפים על פלסטיניות-ישראליות בירושלים ואת התמורות החברתיות-כלכליות שחלו בחייהן בעקבות המעבר לירושלים.

להורדה
להרחבה
40 שנה בירושלים, 1967 עד 2000
ירושלים ממזגת בין חיי יומיום לחיי נצח ובין ערכים והיסטוריה ללהט פוליטי עכשווי. ההרכב המיוחד והסבוך של אוכלוסייתה יוצר פסיפס של שכונות, עדות ואורחות-חיים, שאין דומה לו בעולם. מחקר זה סוקר את התהליכים המרכזיים שעברו על העיר ב-40 השנים האחרונות, בוחן את מצב העיר 40 שנה לאחר מלחמת ששת הימים ומציע דרכים לבלום תהליכים שליליים, לנהל את המציאות הסבוכה ולהיערך לעתיד טוב יותר לעיר ולתושביה. המחקר נועד לתרום להבנת מורכבותה ואופייה הייחודיים של ירושלים ולסייע בקידומה.

להורדה
להרחבה
אסטרטגיות קהילתיות להתמודדות עם עוני בירושלים
ירושלים היא עיר של ניגודים . לצד עושרה התרבותי , עומקה הרוחני , יופייה שובה הלב וחשיבותה הפוליטית והאסטרטגית ירושלים היא עיר מוכּת עוני . בירת ישראל היא עיר בה חיות קהילות עניות , וקווי חלוקת העוני חופפים את גבולותיה הקהילתיים . כל החפץ לחסנה , חייב להתחיל בהעלאת רמת חייהם של תושביה העניים . לשם כך זקוקה ירושלים לאסטרטגיה קהילתית שתפיח תקווה בקהילותיה העניות . יחד עם זאת ייאמר מראש : אסטרטגיה כזו אינה תחליף למדיניות חברתית עירונית ולאומית לצמצום העוני בירושלים . זאת מכיוון שאין לנתק את עונייה של העיר מן ההקשר הרחב של התפתחות האי שוויון החברתי בישראל . מאידך גיסא , מדיניות חברתית שתתעלם מאופייה הקהילתי של העיר , תתקשה להשיג את יעדיה . מסמך זה מציע קווים מנחים לפיתוח אסטרטגיה קהילתית להתמודדות עם עוני .

להורדה
להרחבה
פרופילים שכונתיים
פרויקט "פרופיל שכונות" של מכון ירושלים לחקר ישראל הינו יוזמה עצמאית של המכון, אשר מטרתה לסייע לחוקרים, מתכננים וקובעי מדיניות לקבל תמונה שלמה וכוללת על מגוון השכונות בירושלים. שכן גודלה של ירושלים והמורכבות שלה מחייבים, למטרות לימוד, תכנון ומדיניות, לבחון את הרמה השכונתית ולא להסתפק ברמה הכלל עירונית.
להרחבה
 הבא 1 2 3 4 5  הקודם 
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS