תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   ירושלים
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
ירושלים
תוצאות 30 - 40 מתוך 122 לירושלים
יורדים העירה- מרכז העיר ירושלים, היסטוריה, תמונת מצב, ותוכנית ההתחדשות
ספר זה מספר את סיפורו המרתק של מרכז העיר ירושלים משלהי המאה ה-19 ועד ימינו. הוא מתאר ומפרט את התפתחותו של מרכז העיר, החל מהיציאה מחוץ לחומות בשלהי התקופה העות'מאנית, התגבשותו כמרכז עיר מודרני בתקופת המנדט, תהליך דעיכתו החל משנות ה-80 ואת התכנית השאפתנית לשיקומו, שבמרכזה הפיכת רחוב יפו למדרחוב ולנתיב נסיעתה של הרכבת הקלה, הראשונה בארץ.

להורדה
להרחבה
״ותלמוד-תורה כנגד כולם״ חינוך חרדי לבנים בירושלים
מחקר זה מציג תופעה ייחודית בשדה החינוך הישראלי- את מערכת החינוך החרדית לבנים. הוא מתאר מערכת שיצרה אלטרנטיבה משמעותית לחינוך הממלכתי המקובל בישראל בדרכי-פעולתה ובאופני הלמידה שלה, בתודעה החרדית שהקנתה למאות אלפי בוגריה ובצמיחתה המטאורית בעשורים האחרונים.

להורדה
להרחבה
שיח ג'ראח- הערכת מצב
מטרתו של מחקר זה לנתח את השלכותיה האסטרטגיות של ההתיישבות היהודית בלב שכונת שייח-ג'ראח על אינטרסים חיוניים של מדינת ישראל. הוא בוחן גם את הכלים השונים שבידי הרשויות בבואן לפעול בתחום זה ומציג בפני מקבלי ההחלטות את הצורך לגבש דרך פעולה שתעלה בקנה אחד עם האינטרסים של מדינת ישראל.

להורדה
להרחבה
על נתוניך ירושלים 2010
פרסום זה משרטט תמונה עדכנית ותמציתית של ירושלים ושל מגמות השינוי שחלו בה במגוון רחב של נושאים, ביניהם אוכלוסייה, תעסוקה, חינוך, תיירות ובינוי. בנושאים רבים מוצגת השוואה בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערבית בירושלים. בנושאים שבהם אין נתונים על האוכלוסייה הערבית אין השוואה בין שתי קבוצות האוכלוסייה.

להורדה
להרחבה
התרבות ככלי להתחדשות ערים
מחקר זה בוחן כיצד יישום של אסטרטגיות תרבותיות עשוי לתרום להתחדשות הפיזית, הכלכלית והחברתית של ערים. רבות הן הערים בעולם הפועלות לקידום תחום התרבות ככלי מרכזי להתחדשות הפיזית והכלכלית שלהן. מהמחקר עולה כי התרבות נתפסת על ידי קובעי מדיניות ומתכננים בערים רבות כגורם מרכזי למניעת הדעיכה העירונית. כמו כן משקיעים פרטיים רואים בה גורם המעלה את ערך הנכסים ומאיץ מגמות פיתוח. המחקר בוחן את ניסיונן של עשרות ערים בעולם, משרטט את האסטרטגיות המרכזיות הננקטות בהן ואת תרומתן להתחדשות הערים.

להורדה
להרחבה
אגן נחל קדרון - המרחב החזותי של העיר העתיקה בירושלים
מטרתו של מסמך זה היא לבחון את מצבו של האזור, ללמוד את תכונותיו ומאפייניו ההיסטוריים, הפיזיים, והחברתיים והכלכליים ולהמליץ על מדיניות מאוזנת ובת-קיימא לפיתוחו ולשימורו בעתיד. מטרה נוספת היא ליצור בסיס-מידע רחב שישמש את רשויות התכנון בעיר להכנת תכניות מפורטות יותר לאזור זה. המסמך מציע עקרונות-פיתוח שיסייעו למצות את תכונותיו של האזור ולבססו מבחינה כלכלית. כל אלה יכוונו את הפיתוח לאזורים רגישים פחות כדי שלא יפגעו בערכי הנוף והתרבות החשובים המצויים בו. המחקר אינו עוסק בנושאים גיאופוליטיים, אך החוקרים מוּדעים לרגישותו המיוחדת של האזור, בהיותו ליבת העיר ומכאן גם ליבת הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
לקראת ניהול משותף של מרכזי ערים – מרכז העיר של ירושלים
מחקר זה בוחן את הניסיון ליצירת גוף ציבורי-פרטי לניהול משותף של מרכז העיר ירושלים על רקע הפרויקט השאפתני לשיקום מרכזה הישן של העיר. המחקר מעלה את הקשיים בהם נתקל התהליך בראשית דרכו, מציע דרכים לפתרונם על סמך הניסיון בעולם וממליץ על מודל מתאים למרכז העיר הירושלמי.

להורדה
להרחבה
חזון לירושלים - תכנית לשיקום ירושלים, בירת ישראל
למרות עושרה של ירושלים בנכסים היסטוריים וארכיאולוגיים, וחרף יתרונותיה התרבותיים והדתיים והיותה מרכז שלטוני לאומי, נתונה בירת ישראל בתהליך של שקיעה כלכלית, חברתית ותדמיתית. מטרתו המרכזית של מחקר זה היא להציע תכנית לשיקום ירושלים. המחקר מדגיש שלושה "מנופים" שיניעו את תהליך השיקום: הכפלה של המגזר העוסק בהשכלה גבוהה ובמחקר מדעי בעיר; יצירת רשתות תמיכה ושיתופי-פעולה הדדיים בין הסקטורים השונים, והקמת "כוח-משימה לאומי" שיופקד על ניהול ותקצוב התכנית.

להורדה
להרחבה
המושבה הגרמנית ורחוב עמק רפאים
המושבה הגרמנית ורחוב עמק רפאים הם מן המקומות האיכותיים והמבוקשים בירושלים. זאת בשל הקסם הארכיטקטוני והסביבתי שלהם, והודות לתהליך השימור וההתחדשות שעברה השכונה. ספר זה מתאר את תולדות השכונה מאז ראשית ההתיישבות של חלוצים טמפלרים באמצע המאה ה-19', דרך החיים בצל צלב הקרס בשנות השלושים, המלחמות, תקופות הצנע והקיצוב של ראשית המדינה, ועד להתחדשות האורבאנית בשלהי המאה ה-20'.
להרחבה
קהילה מאמינה בחינוך: מחקר הערכה בשכונות נווה-יעקב ובית-צפאפה בירושלים
שכונות נווה-יעקב ובית-צפאפה הן בעלות מאפיינים סוציו-אקונומיים נמוכים והתשתית הקהילתית ומערכות החינוך זקוקות לתמיכה וצמיחה. תוכנית "קהילה מאמינה בחינוך" הציעה התייחסות הוליסטית לשיפור החינוך והרווחה של ילדים ובני נוער, בראייה קהילתית-שכונתית מקומית. מטרת מחקר הערכה זה היא לתאר ולאפיין את מרכיבי התוכנית ולנתח את התנהלותה ואת תוצאותיה.

להורדה
להרחבה
 הבא 1 2 3 4 5  הקודם 
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS