תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   ירושלים
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
ירושלים
תוצאות 40 - 50 מתוך 122 לירושלים
(ירושלים כיעד להגירה פנימית של צעירות פלסטיניות-ישראליות; (בשיתוף מחקרי פלורסהיימר, האוניברסיטה העברית בירושלים),
מחקר זה עוסק בהגירתן של צעירות פלסטיניות-ישראליות מיישובים ערביים ברחבי ישראל לירושלים ובבחירתן להשתקע בעיר ולא לשוב למקום הולדתן. המחקר בוחן את השיקולים המנחים את החלטתן הראשונית של הצעירות להגיע לירושלים לצורכי לימודים או עבודה, ואת החלטתן להשתקע בעיר. מלבד זאת המחקר בוחן את המאפיינים של צעירות אלה, את מאפייניה הייחודיים של ירושלים כעיר קולטת הגירה, את אזורי המגורים המועדפים על פלסטיניות-ישראליות בירושלים ואת התמורות החברתיות-כלכליות שחלו בחייהן בעקבות המעבר לירושלים.

להורדה
להרחבה
40 שנה בירושלים, 1967 עד 2000
ירושלים ממזגת בין חיי יומיום לחיי נצח ובין ערכים והיסטוריה ללהט פוליטי עכשווי. ההרכב המיוחד והסבוך של אוכלוסייתה יוצר פסיפס של שכונות, עדות ואורחות-חיים, שאין דומה לו בעולם. מחקר זה סוקר את התהליכים המרכזיים שעברו על העיר ב-40 השנים האחרונות, בוחן את מצב העיר 40 שנה לאחר מלחמת ששת הימים ומציע דרכים לבלום תהליכים שליליים, לנהל את המציאות הסבוכה ולהיערך לעתיד טוב יותר לעיר ולתושביה. המחקר נועד לתרום להבנת מורכבותה ואופייה הייחודיים של ירושלים ולסייע בקידומה.

להורדה
להרחבה
אסטרטגיות קהילתיות להתמודדות עם עוני בירושלים
ירושלים היא עיר של ניגודים . לצד עושרה התרבותי , עומקה הרוחני , יופייה שובה הלב וחשיבותה הפוליטית והאסטרטגית ירושלים היא עיר מוכּת עוני . בירת ישראל היא עיר בה חיות קהילות עניות , וקווי חלוקת העוני חופפים את גבולותיה הקהילתיים . כל החפץ לחסנה , חייב להתחיל בהעלאת רמת חייהם של תושביה העניים . לשם כך זקוקה ירושלים לאסטרטגיה קהילתית שתפיח תקווה בקהילותיה העניות . יחד עם זאת ייאמר מראש : אסטרטגיה כזו אינה תחליף למדיניות חברתית עירונית ולאומית לצמצום העוני בירושלים . זאת מכיוון שאין לנתק את עונייה של העיר מן ההקשר הרחב של התפתחות האי שוויון החברתי בישראל . מאידך גיסא , מדיניות חברתית שתתעלם מאופייה הקהילתי של העיר , תתקשה להשיג את יעדיה . מסמך זה מציע קווים מנחים לפיתוח אסטרטגיה קהילתית להתמודדות עם עוני .

להורדה
להרחבה
פרופילים שכונתיים
פרויקט "פרופיל שכונות" של מכון ירושלים לחקר ישראל הינו יוזמה עצמאית של המכון, אשר מטרתה לסייע לחוקרים, מתכננים וקובעי מדיניות לקבל תמונה שלמה וכוללת על מגוון השכונות בירושלים. שכן גודלה של ירושלים והמורכבות שלה מחייבים, למטרות לימוד, תכנון ומדיניות, לבחון את הרמה השכונתית ולא להסתפק ברמה הכלל עירונית.
להרחבה
כיכר השוק ריקה - עלייתה ונפילתה של ירושלים הערבית 1967-2007
מחקר זה מנתח את הזירה הפוליטית במזרח ירושלים לאחר 40 שנות שלטון ישראלי. המחקר חושף בין השאר את מערכות היחסים המורכבות שבין מבצעי פיגועים למפעיליהם ובין אנשי חמאס לבין סביבתם התומכת, ומנתח את המאבקים המשותפים הישראליים-פלסטיניים. המחקר ממפּה את הגורמים הפעילים ברבדים: החברתי, הפוליטי והצבאי ועורך מאזן של כישלונותיהם והצלחותיהם.

להורדה
להרחבה
האגן ההיסטורי של ירושלים: בעיות וחלופות לפתרונן
מטרתו המרכזית של המחקר היא להציע חלופות להסדר באגן ההיסטורי של ירושלים, שהוא לב-לִבּו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני ומקום מקודש ונערץ למאות מיליוני מאמינים בעולם. החידוש המרכזי במחקר הוא הדיון בהצעות למעורבות בינלאומית (במינונים שונים) בניהול האגן ההיסטורי של ירושלים. הנחת המוצא של המחקר היא שדווקא במעורבות זו טמונים סיכויים טובים יותר להסדר, במיוחד עקב חוסר האמון העמוק השורר בין שני הצדדים לסכסוך ולאור חשיבותו הדתית והתרבותית העצומה של האגן ההיסטורי של העיר.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
המינהלים הקהילתיים בירושלים - המספר הדרוש והצעת פריסה
ירושלים בנויה פסיפס של שכונות המוגדרות היטב באופן מרחבי ובחלקן הגדול גם הומוגניות מבחינה חברתית וקהילתית. אוכלוסייתה של העיר מונה כיום כ- 740 אלף תושב ועד לשנת 2020 היא עשויה לגדול לכדי 900 – 950 אלף תושבים. בעיר מתגוררים זה לצד זה ארבעה מגזרי אוכלוסייה שונים: יהודים חילוניים, יהודים דתיים שאינם חרדים, יהודים חרדים, וערבים. כל קבוצה מאופיינת בצרכים חברתיים שונים ומעדיפה לקיים את אורחות חייה ככל האפשר בסגרגציה מהקבוצות האחרות. חילוניים ודתיים-לאומיים למדו במהלך השנים לחיות אלה עם אלה ולצרוך שירותים בצוותא.

להורדה
להרחבה
גדר הביטחון בירושלים - השלכות בניית הגדר על תושבי העיר, וחלופות אפשריות
גדר הביטחון נועדה להעניק ביטחון לירושלים ולתושביה, אך השלכותיה החברתיות, האנושיות והכלכליות הן מרחיקות-לכת. מחקר זה עוסק בהשלכות של הגדר על מסכת-חייהם של ערביי מזרח ירושלים ובהשלכותיה הכלכליות והחברתיות על כלל תושבי העיר. המחקר מנתח את השינוי הצפוי למרקם החיים של משפחות פלסטיניות המתגוררות בירושלים ובכפרים הגובלים עִמה באזור יהודה ושומרון. כמו כן הוא בוחן את השפעת הגדר על תפקוד המוסדות הנוצריים הסמוכים לגדר ואת יחסו של העולם הנוצרי אל המציאות החדשה שהגדר יוצרת. המחקר מציג גם חלופות שונות לתוואי הגדר בפאתי ירושלים.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
ירושלים כמרכיב בחוסנה הלאומי של ישראל: מדדים למצבה של בירת ישראל ומבט לעתיד
נייר עמדה זה עוסק בשאלת מרכזיותה של ירושלים כמרכיב בחוסנהּ הלאומי של ישראל ומספק תבחינים (אינדיקאטורים) לבחינת מצבה הדמוגראפי, הכלכלי, החברתי והפוליטי. הוא עוסק בסכנות הנשקפות לעיר אם תימשכנה מגמות נוכחיות, וממליץ על אפשרויות לגישור על הפערים בין הדימוי והמציאות הקיימת, על דרכים לשינוי מגמות עכשוויות ועל דרכים למצות את הפוטנציאל העצום הטמון בירושלים.נייר העמדה מביא מִמְצאי סקר על מידת הנכונות של הציבור היהודי בישראל להתדיין על הסדרים פוליטיים בירושלים.

להורדה
להרחבה
אסטרטגיות להתמודדות עם עוני בירושלים
עבודה זו סוקרת את הספרות והניסיון שנצבר בערי העולם שפיתחו אסטרטגיות לצמצום העוני, מציבה אותם מול המציאות הירושלמית, ומציגה תפיסה חדשה לניהול מדיניות הרווחה בירושלים.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
 הבא 1 2 3 4 5  הקודם 
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS