תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   ירושלים
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
ירושלים
תוצאות 40 - 50 מתוך 115 לירושלים
גדר הביטחון בירושלים - השלכות בניית הגדר על תושבי העיר, וחלופות אפשריות
גדר הביטחון נועדה להעניק ביטחון לירושלים ולתושביה, אך השלכותיה החברתיות, האנושיות והכלכליות הן מרחיקות-לכת. מחקר זה עוסק בהשלכות של הגדר על מסכת-חייהם של ערביי מזרח ירושלים ובהשלכותיה הכלכליות והחברתיות על כלל תושבי העיר. המחקר מנתח את השינוי הצפוי למרקם החיים של משפחות פלסטיניות המתגוררות בירושלים ובכפרים הגובלים עִמה באזור יהודה ושומרון. כמו כן הוא בוחן את השפעת הגדר על תפקוד המוסדות הנוצריים הסמוכים לגדר ואת יחסו של העולם הנוצרי אל המציאות החדשה שהגדר יוצרת. המחקר מציג גם חלופות שונות לתוואי הגדר בפאתי ירושלים.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
ירושלים כמרכיב בחוסנה הלאומי של ישראל: מדדים למצבה של בירת ישראל ומבט לעתיד
נייר עמדה זה עוסק בשאלת מרכזיותה של ירושלים כמרכיב בחוסנהּ הלאומי של ישראל ומספק תבחינים (אינדיקאטורים) לבחינת מצבה הדמוגראפי, הכלכלי, החברתי והפוליטי. הוא עוסק בסכנות הנשקפות לעיר אם תימשכנה מגמות נוכחיות, וממליץ על אפשרויות לגישור על הפערים בין הדימוי והמציאות הקיימת, על דרכים לשינוי מגמות עכשוויות ועל דרכים למצות את הפוטנציאל העצום הטמון בירושלים.נייר העמדה מביא מִמְצאי סקר על מידת הנכונות של הציבור היהודי בישראל להתדיין על הסדרים פוליטיים בירושלים.

להורדה
להרחבה
אסטרטגיות להתמודדות עם עוני בירושלים
עבודה זו סוקרת את הספרות והניסיון שנצבר בערי העולם שפיתחו אסטרטגיות לצמצום העוני, מציבה אותם מול המציאות הירושלמית, ומציגה תפיסה חדשה לניהול מדיניות הרווחה בירושלים.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
רחוב יפו: ביוגרפיה של רחוב: סיפורה של עיר
רחוב יפו הוא ציר ההתפתחות של ירושלים החדשה מאז ראשית היציאה אל מחוץ לחומות, באמצע המאה ה-19'. ספר זה חושף את השינויים שחלו בפני הרחוב מאז ועד היום. סיפורו של רחוב יפו הוא בבואה נאמנה למצבה של ירושלים, על תקופות הגאות והשפל שעברו עליה. הספר כולל מאות תצלומים ורישומים והוא מציג פסיפס רב-גוני המשלב נושאים היסטוריים, פוליטיים, ביטחוניים, אתנוגראפיים, אדריכליים, כלכליים, אנושיים, חברתיים ונוסטלגיים. ספר זה הוא השלישי בסדרת ספרים של המחבר העוסקים באופן פרטני בתולדותיהם והתפתחותם של שכונות ורחובות מרכזיים בירושלים.
להרחבה
הולכים נגד הרוח: ארגונים אזרחיים בירושלים בצל עימות מתמשך;
מטרת המחקר היא להעריך את תפקיד ארגוני החברה האזרחית בירושלים בשיפור מערכת היחסים בין ישראלים לבין פלסטינים בעיר, וביצירת קיום משותף המושתת על סובלנות, הבנה הדדית והידברות. המחקר ממפּה את הפעילויות המשותפות, הישראליות-פלסטיניות, המתקיימות בירושלים. הוא דן במאפייניהן, מנתח את השינוי שחל בהן בעקבות אינתיפאדת אל אקצא, מאתר את הגורמים המשפיעים על מידת הצלחתן של פעילויות אלו ומגבש המלצות לעידוד פעילויות נוספות ולתמיכה בפעילויות קיימות.

להורדה
להרחבה
ירושלים בת קיימא: סוגיות בפיתוח ובשימור
בשנת 1998 קמה בירושלים קואליציה של ארגונים שוחרי איכות הסביבה בשם "ירושלים בת קיימא". קואליציית הארגונים פעלה למניעת תוכניות שנתפסו בעיניה כנוגדות את עקרונות היסוד של הפיתוח הבר קיימא (כגון תוכנית ספדיה במערב ירושלים) ולמציאת דרך שתאפשר לתושבי העיר לבטא תפיסות ומאווים כלפי דמותה וצביונה. מחקר זה הוא תוצר פעילותם של חוקרים ומתכנני ערים שפעלו במסגרת "ירושלים בת קיימא". מטרתו לגבש תכנית רעיונית כוללת לפיתוח בר קיימא ולגבש עקרונות מנחים לפיתוח על פי מתווים תכנוניים מוגדרים כמו דמוגרפיה, חברה, תחבורה, שטחים פתוחים, צפיפות, שימור ועוד.

להורדה
להרחבה
ירושלים גדר סביב לה - בניית גדר הביטחון (גדר ההפרדה) סביב ירושלים
מחקר זה בחן, עוד לפני בניית הגדר, את השלכותיה האפשריות על ירושלים ועל המטרופולין שמסביבהּ. הנחת המוצא של המחקר היתה שהקמת הגדר תעצב מציאות חדשה עם השלכות מרחיקות-לכת בתחום הפוליטי, החברתי, הכלכלי והפסיכולוגי-תודעתי. המחקר מנתח את תהליך קבלת ההחלטות בעניין הגדר, מתאר את התוואי שנבחר לה, מציג את הבעיות העיקריות שתוואי זה מעורר ומציע תסריטים ותרחישים לעתיד.

להורדה
להרחבה
חלופות להתוויית גדר ביטחון בירושלים
מטרתו של מחקר זה היא להציג חלופות לתוואי גדר הביטחון סביב ירושלים. הערכת החלופות התבצעה על פי הקריטריונים הבאים: שיקולי ביטחון, שמירה על מרקם החיים של האוכלוסייה הפלשתינית, שמירה על תפקוד אורבאני תקין, קריטריונים פוליטיים, כלכליים וסביבתיים. המחקר מציג ארבע חלופות עיקריות ומתאר את היתרונות והחסרונות של כל חלופה לאור הקריטריונים שנקבעו.
להרחבה
תרבות בירושלים 2003/2004
סקר מוסדות תרבות בירושלים ניזום על ידי פורום ירושלים מיסודן של הקרנות ובוצע על ידי צוות מחקר של מכון ירושלים לחקר ישראל.

להורדה
להרחבה
מעורבות בין-לאומית ב"אגן הקדוש" בירושלים: חלופות אפשריות
מחקר זה הוא השני בסדרה בת שני מחקרים, העוסקת במעורבות בינלאומית אפשרית בהסדר-שלום עתידי שיפתור את שאלת הריבונות על ירושלים. המחקר מנתח חלופות אפשריות של מעורבות בינלאומית בהסדר עתידי לגבי "האגן הקדוש", שנחשב לִבו של הסכסוך בירושלים. לצורך זה נידונים המאפיינים המרכזיים של מעורבות בינלאומית וההשלכות הצפויות של הפעלת כוח בינלאומי מסוגים שונים באגן זה. מטרת המחקר להעשיר את הידע על מעורבות בינלאומית, להבהיר את החלופות העיקריות שעשויות לעמוד בפני הצדדים ולסייע למקבלי ההחלטות בעיצוב החלופה ההולמת.

להורדה
להרחבה
 הבא 1 2 3 4 5  הקודם 
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS