תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   ירושלים
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
ירושלים
תוצאות 40 - 50 מתוך 111 לירושלים
הולכים נגד הרוח: ארגונים אזרחיים בירושלים בצל עימות מתמשך;
מטרת המחקר היא להעריך את תפקיד ארגוני החברה האזרחית בירושלים בשיפור מערכת היחסים בין ישראלים לבין פלסטינים בעיר, וביצירת קיום משותף המושתת על סובלנות, הבנה הדדית והידברות. המחקר ממפּה את הפעילויות המשותפות, הישראליות-פלסטיניות, המתקיימות בירושלים. הוא דן במאפייניהן, מנתח את השינוי שחל בהן בעקבות אינתיפאדת אל אקצא, מאתר את הגורמים המשפיעים על מידת הצלחתן של פעילויות אלו ומגבש המלצות לעידוד פעילויות נוספות ולתמיכה בפעילויות קיימות.
להרחבה
ירושלים בת קיימא: סוגיות בפיתוח ובשימור
בשנת 1998 קמה בירושלים קואליציה של ארגונים שוחרי איכות הסביבה בשם "ירושלים בת קיימא". קואליציית הארגונים פעלה למניעת תוכניות שנתפסו בעיניה כנוגדות את עקרונות היסוד של הפיתוח הבר קיימא (כגון תוכנית ספדיה במערב ירושלים) ולמציאת דרך שתאפשר לתושבי העיר לבטא תפיסות ומאווים כלפי דמותה וצביונה. מחקר זה הוא תוצר פעילותם של חוקרים ומתכנני ערים שפעלו במסגרת "ירושלים בת קיימא". מטרתו לגבש תכנית רעיונית כוללת לפיתוח בר קיימא ולגבש עקרונות מנחים לפיתוח על פי מתווים תכנוניים מוגדרים כמו דמוגרפיה, חברה, תחבורה, שטחים פתוחים, צפיפות, שימור ועוד.

להורדה
להרחבה
ירושלים גדר סביב לה - בניית גדר הביטחון (גדר ההפרדה) סביב ירושלים
מחקר זה בחן, עוד לפני בניית הגדר, את השלכותיה האפשריות על ירושלים ועל המטרופולין שמסביבהּ. הנחת המוצא של המחקר היתה שהקמת הגדר תעצב מציאות חדשה עם השלכות מרחיקות-לכת בתחום הפוליטי, החברתי, הכלכלי והפסיכולוגי-תודעתי. המחקר מנתח את תהליך קבלת ההחלטות בעניין הגדר, מתאר את התוואי שנבחר לה, מציג את הבעיות העיקריות שתוואי זה מעורר ומציע תסריטים ותרחישים לעתיד.

להורדה
להרחבה
חלופות להתוויית גדר ביטחון בירושלים
מטרתו של מחקר זה היא להציג חלופות לתוואי גדר הביטחון סביב ירושלים. הערכת החלופות התבצעה על פי הקריטריונים הבאים: שיקולי ביטחון, שמירה על מרקם החיים של האוכלוסייה הפלשתינית, שמירה על תפקוד אורבאני תקין, קריטריונים פוליטיים, כלכליים וסביבתיים. המחקר מציג ארבע חלופות עיקריות ומתאר את היתרונות והחסרונות של כל חלופה לאור הקריטריונים שנקבעו.
להרחבה
תרבות בירושלים 2003/2004
סקר מוסדות תרבות בירושלים ניזום על ידי פורום ירושלים מיסודן של הקרנות ובוצע על ידי צוות מחקר של מכון ירושלים לחקר ישראל.

להורדה
להרחבה
מעורבות בין-לאומית ב"אגן הקדוש" בירושלים: חלופות אפשריות
מחקר זה הוא השני בסדרה בת שני מחקרים, העוסקת במעורבות בינלאומית אפשרית בהסדר-שלום עתידי שיפתור את שאלת הריבונות על ירושלים. המחקר מנתח חלופות אפשריות של מעורבות בינלאומית בהסדר עתידי לגבי "האגן הקדוש", שנחשב לִבו של הסכסוך בירושלים. לצורך זה נידונים המאפיינים המרכזיים של מעורבות בינלאומית וההשלכות הצפויות של הפעלת כוח בינלאומי מסוגים שונים באגן זה. מטרת המחקר להעשיר את הידע על מעורבות בינלאומית, להבהיר את החלופות העיקריות שעשויות לעמוד בפני הצדדים ולסייע למקבלי ההחלטות בעיצוב החלופה ההולמת.

להורדה
להרחבה
מעורבות בין-לאומית בירושלים - רקע ומשמעויות
מחקר זה הוא הראשון מתוך שני מחקרים העוסקים בניתוח מעורבות בינלאומית אפשרית בהסדר-שלום עתידי בירושלים. המחקר מציג את הרקע ההיסטורי והתיאורטי של מעורבות בינלאומית על מאפייניה השונים. לשם כך מוצגות כמה דוגמאות של מעורבות בינלאומית ונבחנות המשמעויות הפוליטיות, הפסיכולוגיות והפונקציונאליות שלהן. מטרת המחקר היא לעמוד על מאפייניה הייחודיים של כל דוגמה, על יתרונותיה וחסרונותיה, ולנסות להקיש לגבי משמעויות אפשריות בנוגע למעורבות בינלאומית בפתרון הסכסוך על הריבונות בירושלים.

להורדה
להרחבה
עיר בסבך - לקסיקון ירושלים בת-זמננו
לאורך השנים שימשה ירושלים נושא מרכזי לנאומים, הצהרות, מחקרים ומאמרים. אולם סוגיות ועניינים רבים נותרו עלומים לרבים מאוד בציבור הישראלי. מטרת הלקסיקון היא לספק תשתית עובדתית שתסייע לכל דיון בשאלת ירושלים. הלקסיקון כולל עשרות ערכים במגוון רחב של נושאים. הוא מספק תשובות לשאלות בסיסיות כגון: כיצד נקבעו גבולות העיר לאחר מלחמת ששת הימים, במה שונה מעמד השטח שסופח לישראל ב-1967 ממעמדם של שאר שטחי הגדה המערבית, מהו מעמדם של ערביי מזרח ירושלים במדינת ישראל, מהם הפתרונות המוצעים לשאלת ירושלים, ועוד.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
המאבק הפלסטיני על ירושלים: האסטרטגיות והתהליכים שהעבירו את הפלסטינים משולי הבמה הפוליטית בירושלים לקדמתה
מחקר זה מנתח את התהליך בו גדלה עוצמתו של "השחקן הפלסטיני" בירושלים. הוא בוחן את היעדים, דרכי הביצוע והתוצאות של המדיניות הפלסטינית מאז 1967 ועד היום, אשר הביאו להצבתם בקִדמת הבמה לצִדה של ישראל במעמד שוויוני לתביעה על ירושלים. מהמחקר עולה כי צירוף מקרים, נסיבות היסטוריות, תהליכים כלכליים וחברתיים והנחות-יסוד ישראליות מוטעות, תרמו להופעתם של הפלסטינים בשנות ה-80 וה-90 במרכז הבמה הציבורית והפוליטית בירושלים.

להורדה
להרחבה
שכונות בירושלים: טלביה, קטמון והמושבה היוונית
ספר זה חושף בצורה מקיפה ופרטנית את תולדותיהן של שלוש שכונות מן המעניינות והיפות ביותר בירושלים שמחוץ לחומות. סיפור הבתים בשכונות טלביה, קטמון והמושבה היוונית משקף את שגשוג הבורגנות והאריסטוקרטיה הערבית בתקופת המנדט. הספר עומד על השינויים וההתפתחויות שחלו בשכונות אלו מקום המדינה ועד ימינו. התיאורים המילוליים ומאות האיורים המלווים אותם, משרטטים את קורות המשפחות שהתגוררות בשכונות אלו, את אורחות חייהם של התושבים, מנהגיהם וערכיהם התרבותיים, וכן החשיבה הרבה שייחסו ליופי הארכיטקטוני של בתיהם ולאסתטיקה של סביבתם. ספר זה הוא השני בסדרת ספרים מאת המחבר העוסקים באופן פרטני בתולדותיהם והתפתחותם של שכונות ורחובות מרכזיים בירושלים.
להרחבה
 הבא 1 2 3 4 5  הקודם 
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS