תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   ניהול הסכסוך
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
ניהול הסכסוך
לקראת אזרחות ישראלית מכלילה
2011
מסמך זה הינו תוצר של עבודת צוות חשיבה בראשותו של פרופ' יצחק רייטר, שפעל במשך שנתיים לגיבוש מודל חדש ליחסי יהודים-ערבים בישראל. הדחף לייזום הפרויקט ולהקמת צוות החשיבה נבעה בין השאר מהידרדרות במישור היחסים בין יהודים לבין ערבים בשנים האחרונות כפי שהדבר בא לידי ביטוי בשיח מתריס מצד ההנהגות היהודית והערבית. נוסף על כך, מסמכי החזון הערביים היו טריגר שהניע צורך בחשיבה של צוות יהודי-ישראלי שיתייחס לסוגיה.

מתודת העבודה של צוות-החשיבה התמקדה בחיפוש אחר האיזון הנכון והייחודי שמתאים למצב בישראל, ובאיתור הבעיות המונעות שוויון למיעוט הערבי וניסיון לגשר עליהן. הצוות פיתח נוסחת איזון בין האינטרסים החשובים ביותר של יהודים וערבים - שוויון ומתן מירב הזכויות למיעוט, יחד עם מינימום שחיקה של האינטרסים הראשוניים של הרוב הבאים לידי ביטוי בשמירת האופי היהודי של המדינה. הצוות סבור שחשוב לקדם הסדרה חוקתית של ההגנות והזכויות של המיעוט ושל הרוב במדינה.

עבודת הצוות התאפשרה תודות לתרומת קרן פרידריך נאומן לקיום החירויות, סניף ירושלים.
 
 

להורדה
הקודם הבא
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS