תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   ניהול הסכסוך
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
ניהול הסכסוך
פניית הפלסטינים לאו״ם להכרה במדינה פלסטינית: ניתוח משפטי-מדיני
גיל-עד נועם 2012
הפנייה הפלסטינית לאו"ם הינה חלק ממהלך פלסטיני רחב, המבקש לקדם את האינטרסים הפלסטיניים שלא באמצעות משא ומתן עם ישראל, אלא באמצעות שימוש במסגרות מדיניות ומשפטיות רב-לאומיות. המהלך הפלסטיני מכיל שני רכיבים שלובים זה בזה: בקשה להכרה במדינה וציון גבולותיה של מדינה זו — קווי שביתת הנשק מ1949-, ובמסגרת זו הכרה במזרח ירושלים כבירת המדינה הפלסטינית. לשני הרכיבים הללו יש משמעויות מדיניות ומשפטיות חשובות, ונייר העמדה מנתח משמעויות אלה ומתייחס להשלכותיהן בטווח הקצר ובטווח הארוך.

בחינת התנאים לקיום מדינה במשפט הבינלאומי מעלה כי הרשות הפלסטינית הינה ישות הקרובה למלא אחר התנאים של מדינה, וניתן להגדירה כ"מעין מדינה" או "מדינה בדרך". במצב של ספק אם ישות מדינית כלשהי הינה מדינה, הכרה בינלאומית רחבה יכולה להטות את הכף לעבר המסקנה שמדינה אכן קיימת. תמיכה רחבה של מדינות באו"ם בהכרה במדינה פלסטינית עשויה להביא למסקנה בדבר קיומה של מדינה פלסטינית הלכה למעשה.

נייר העמדה מנתח את המהלכים האפשריים שבהם יכולים הפלסטינים לנקוט במסגרת האו"ם, ואת השלכותיהם האפשריות.

לחץ כאן לצפייה במאמר בנושא שהתפרסם בתקשורת.

להורדה
הקודם הבא
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS