תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   ניהול הסכסוך
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
ניהול הסכסוך
תוצאות 1 - 10 מתוך 46 לניהול הסכסוך
דרך לסיום הסכסוך בהר הבית: ספר חדש של פרופ' רייטר
פרופ' יצחק רייטר מנתח 14 סכסוכים במקומות קדושים בארץ ומציע ארגז כלים למניעת סכסוכים, לניהולם ולפתרונם. הספר יצא לאחרונה בהוצאת רוטלדג' הפועלת מלונדון וניו-יורק
להרחבה
שילוב תעסוקתי במציאות נפיצה
"שילוב תעסוקתי במציאות נפיצה- תושבי מזרח ירושלים בשוק העבודה העירוני", הוא פרסום הבוחן את התלות של תושבי מזרח ירושלים בשוק התעסוקה במערב העיר. בשנת 2011 כמחצית מכוח העבודה של ערביי מזרח ירושלים הועסק במגזר היהודי. יחד עם זאת, תלות תעסוקתית וכלכלית זו אינה רק חד כיוונית. ריכוזם הבולט של תושבי מזרח העיר במספר ענפי כלכלה, כגון: תיירות, בנייה, תעשייה ורפואה, יוצר גם תלות הדדית בענפים אלו בכוח העבודה הערבי.

להורדה
להרחבה
מזרח ירושלים, קיץ 2014
סוגיית מזרח ירושלים והמצב הבטחוני מצויה בראש סדר היום הציבורי והתקשורתי בישראל. לפני כשנה חיברנו במסגרת מחקרנו במכון ירושלים לחקר ישראל את המסמך "מזרח ירושלים, קיץ 2014 – מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית". המסמך נכתב בעקבות האירועים האלימים שהתרחשו בקיץ 2014 לאחר רצח הנער מוחמד אבו חדיר בראשית יולי 2014 והוא הועבר למקבלי ההחלטות הבכירים. על אף התחושה של רגיעה יחסית, האלימות במזרח ירושלים נמשכה בעוצמות שונות לאורך כל השנה האחרונה. האירועים בתקופה האחרונה, כמו בסבבי אלימות הקודמים, החלו להתפתח בהר הבית וגלשו לזירות נוספות.המסמך נכתב בעקבות האירועים האלימים שהתרחשו בקיץ 2014 לאחר רצח הנער מוחמד אבו חדיר בראשית יולי 2014 והוא הועבר למקבלי ההחלטות הבכירים. על אף התחושה של רגיעה יחסית, האלימות במזרח ירושלים נמשכה בעוצמות שונות לאורך כל השנה האחרונה. האירועים בימים האחרונים, כמו בסבבי אלימות הקודמים, החלו להתפתח בהר הבית וגלשו לזירות נוספות.

להורדה
להרחבה
גאו-פוליטיקה של יצירת פנתיאון: קבורתו של מוחמד עלי באל-חַרַם אל-שריף/הר-הבית, 1931
הפוליטיקה של קבורה מתאפיינת, בין השאר, ביצירתו של פנתיאון לאומי: בתי קברות ואתרי קבורה שהקבורה בהם מעידה על ההכרה במעמדו של המת ובפועלו. כאתר קבורה, פנתיאון לאומי הוא אתר מקודש של הזיכרון הציבורי: הוא משמש מקום לעריכת טקסים לאומיים ויעד לעליה לרגל של מי שמבקשים לכבד את זכרם של הקבורים שם. כפי שמראה המאמר שלפנינו, מעבר למחויבות לקבורה מכובדת, יצירת אתר קבורה המשמש כפנתיאון עשוי גם לתת ביטוי לחזון גאו-פוליטי.

להורדה
להרחבה
השכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה דוח מס' 2: בית חנינא
מחקר זה הוא חלק מסדרה של מחקרים העוסקת בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים ומטרתה לשרטט פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון תחומי החיים ובהם אוכלוסיה, מוסדות, כלכלה, שירותים ותשתיות. דו"ח זה אודות בית חנינא, לצד דו"ח מס 1 אודות צור באהר ואום טובא, מנתחים ומציגים את תמונת המצב בשכונות ואת הפערים בין הרצוי לבין המצוי. הדו"חות סוקרים את הבעיות המרכזיות בשכונות אלו ומציע דרכים להתמודד איתן.

להורדה
להרחבה
השכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה דוח מס' 1: צור באהר ואום טובא
מחקר זה הוא חלק מסדרה של מחקרים העוסקת בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים ומטרתה לשרטט פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון תחומי החיים ובהם אוכלוסיה, מוסדות, כלכלה, שירותים ותשתיות. דו"ח זה אודות צור באהר, לצד דו"ח מס 2 אודות בית חנינא, מנתחים ומציגים את תמונת המצב בשכונות ואת הפערים בין הרצוי לבין המצוי. הדו"חות סוקרים את הבעיות המרכזיות בשכונות אלו ומציע דרכים להתמודד איתן.

להורדה
להרחבה
עיר ובלבה מסגד: מחקר חדש על פרשת המסגד בבאר-שבע
הסכסוך על ייעודו של המסגד הגדול בבאר-שבע מהווה מוקד למחלוקת ציבורית ארוכת שנים. מחקר חדש מטעם מכון ירושלים לחקר ישראל מנתח סכסוך זה, ואת המאבק הציבורי והמשפטי שהתלווה אליו בדרישה להביא לפתיחתו מחדש כמקום תפילה מוסלמי, כמקרה-בוחן במסגרת סדרת מחקרים הנעשים במכון העוסקים בסכסוכים במקומות קדושים בארץ ובהיבט השוואתי למקומות אחרים בעולם.

להורדה
להרחבה
משא ומתן על ירושלים: עיון בתהליכי המשא ומתן הישראלי-פלסטיני בסוגיית ירושלים
סוגיית ירושלים ניצבת במוקד הסכסוך הישראלי-פלסטיני ובלב השיח הלאומי, הדתי והפוליטי בשני הצדדים ומכך נגזרת גם החשיבות של פתרון הסוגיה במסגרת המאמצים ליישוב הסכסוך. מטרת מסמך זה היא לנסות ולשרטט תמונה בהירה ומהימנה ככל הניתן של המשאים ומתנים שנערכו בנושא עתידה של ירושלים, כולל זיהוי מרחבי המחלוקת וההסכמה וניתוח אופן ניהול המו"מ, תוך התייחסות למורכבויות ולמגבלות הנוגעות בכך.

להורדה
להרחבה
פניית הפלסטינים לאו״ם להכרה במדינה פלסטינית: ניתוח משפטי-מדיני
הפנייה הפלסטינית לאו"ם הינה חלק ממהלך פלסטיני רחב, המבקש לקדם את האינטרסים הפלסטיניים שלא באמצעות משא ומתן עם ישראל, אלא באמצעות שימוש במסגרות מדיניות ומשפטיות רב-לאומיות. נייר עמדה זה ,מאת גיל-עד נועם, מנתח את המהלכים האפשריים שבהם יכולים הפלסטינים לנקוט במסגרת האו"ם, ואת השלכותיהם האפשריות.

להורדה
להרחבה
לקראת אזרחות ישראלית מכלילה
מסמך זה הינו תוצר של עבודת צוות חשיבה בראשותו של פרופ' יצחק רייטר, שפעל במשך שנתיים לגיבוש מודל חדש ליחסי יהודים-ערבים בישראל. הדחף לייזום הפרויקט ולהקמת צוות החשיבה נבעה בין השאר מהידרדרות במישור היחסים בין יהודים לבין ערבים בשנים האחרונות כפי שהדבר בא לידי ביטוי בשיח מתריס מצד ההנהגות היהודית והערבית. נוסף על כך, מסמכי החזון הערביים היו טריגר שהניע צורך בחשיבה של צוות יהודי-ישראלי שיתייחס לסוגיה.

להורדה
להרחבה
 הבא 1 2 3 4 5 
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS