תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   ניהול הסכסוך
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
ניהול הסכסוך
תוצאות 10 - 20 מתוך 45 לניהול הסכסוך
חסמים לשלום בסכסוך הישראלי פלסטיני, 2010
ספר ייחודי וחלוצי זה מבטא ניסיון של חוקרים ישראלים מתחומי-מחקר שונים לבחון מחדש את החסמים ליישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני כפי שהם נתפסים בעיניהם, מנקודות-מבט תיאורטיות ואמפיריות שונות. המחקר מתמקד במאפייניו הייחודיים של הסכסוך המבליטים את החסמים המבניים, האסטרטגיים, הפוליטיים, הפסיכולוגיים, ההיסטוריים, התרבותיים והדתיים, המונעים או מקשים על הצדדים לשים לו קץ.

להורדה
להרחבה
תכנית ההתנתקות - הרעיון ושברו, 2009
בשנת 2005 ביצעה ישראל מהלך של התנתקות מרצועת-עזה ומיישובים אחדים בצפון השומרון ופינתה כ-8,000 מתיישבים ו-25 יישובים. מחקר זה בוחן את השלכותיה החברתיות, הפוליטיות, האידיאולוגיות והפסיכולוגיות של ההתנתקות על החברה הישראלית, ואת השפעת ההתנתקות על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. בנוסף, בוחן המחקר את הטיפול שניתן למפונים ומנתח את השפעת של התִקשורת על המהלך.

להורדה
להרחבה
המקומות הקדושים בירושלים העתיקה: אופציות לניהולם במסגרת הסדר מדיני, 2008.
ניהול המקומות הקדושים בירושלים במסגרת הסדר-שלום עתידי, הוא סוגיה קשה וסבוכה. מחקר זה מציג שלוש חלופות לפתרון סוגיה זו ומתמקד בהצעה לנהל את המקומות הקדושים על-ידי צד שלישי לתקופת-ביניים שתינתן לחידוש, תוך האצלת סמכויות למוסדות הדתיים לנהל את המקומות שבניהולם כיום, בכפוף למספר מִגבלות שימנעו שינויים חד-צדדיים. המחקר מתאר את המצב הקיים ואת הבעיות שהוא יוצר, בעיקר בסוגיית הר הבית והכותל המערבי. לסיום מובאת סקירת הנושאים שהסדר עתידי במקומות הקדושים אמור לעסוק בהם.

להורדה
להרחבה
.מלחמה, שלום ויחסים בינלאומיים באסלאם בן זמננו: פתוות בנושא שלום עם ישראל, 2008
מחקר זה עוסק בהגות אסלאמית המבקשת להתאים את ההלכה המוסלמית- ה"שריעה"- למציאות המדינית של יחסים בינלאומיים מודרניים, ובמיוחד בהתייחס להסכמי-שלום עם ישראל. סוגיה זו נחקרת תוך בחינת פסקי-הלכה אסלאמיים ("פתוות") המאירים את קו המחלוקת בחברה המוסלמית בת-זמננו. לצד העמדות הרדיקליות, השוללות שלום עם ישראל, מציג המחקר פסקי-הלכה המייצגים עמדה פרגמאטית המוצאת בשריעה תימוכין לכך שהמצב הטבעי בין האסלאם לעולם הלא-מוסלמי הוא מצב של שלום, כולל שלום-קבע ויחסים דיפלומטיים עם מדינת-ישראל. במחקר מובאים בעברית, פסקי-הלכה אסלאמיים (בתרגום גלית חזן) וכן צילומים של עשרות מסמכים ופסקי-הלכה בערבית.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
הערכת שיתוף הפעולה בין ארגונים פלסטיניים וישראליים בחברה האזרחית, 2007
העימות האלים הישראלי-פלסטיני שהחל בסוף ספטמבר 2000, גרם פגיעה קשה בפעילות הארגונים האזרחיים שפעלו משני עברי המתרס לקידום תהליך השלום. עם זאת, הפעילות המשותפת של ארגונים אלה לא פסקה לחלוטין. מחקר זה בוחן את שיתופי הפעולה בין הארגונים הישראליים והפלסטיניים בחברה האזרחית. חשיבותו בכך שהוא מציע קווים מנחים לשיתופי-פעולה עתידיים בהתייחס למצב הסכסוך ולאַ-סימטריה שלו. המחקר מצביע על הצורך בהערכה שוטפת של תהליכי שיתוף-פעולה, על-מנת לקדם תהליכים באופן אפקטיבי יותר, כדי לענות על צורכיהם הבסיסיים של שני הצדדים וכדי לסייע לתומכים החיצוניים לעקוב מקרוב אחר המגעים הנעשים בתמיכתם.
להרחבה
יוזמת הליגה הערבית - האומנם הזדמנות היסטורית? רקע, משמעויות וכיווני - פעולה אפשריים, 2007
מחקר זה בוחן את הרקע ליוזמה הערבית משנת 2002 ומשמעויותיה מבחינה טקסטואלית, היסטורית ופוליטית, השלכותיה על השחקנים המרכזיים באזורנו ומשמעותה כהזדמנות היסטורית. עיקרי היוזמה (שאושררה בשנת 2007) הם: כינון יחסים נורמאליים בין מדינות-ערב לישראל תמורת נסיגה ישראלית לקוי 1967, הקמת מדינה פלסטינית שבּירתה במזרח ירושלים ופתרון מוסכם של סוגיית הפליטים.

להורדה
להרחבה
ההתנתקות מחבל עזה ומצפון השומרון - פינוי, פיצוי ולגיטימציה, 2007
מחקר זה מתמקד בבחינת הפיצוי כאמצעי להבטחת לגיטימציה למהלך ההתנתקות שביצעה ממשלת ישראל מרצועת-עזה ומיישובים אחדים בצפון השומרון בשנת 2005. המחקר בוחן את התפיסה שעומדת מאחורי חוק פינוי-פיצוי, את הקמת מנהלת סל"ע ותפקודה כמוסד הממשלתי שהופקד על ביצוע החוק, את יחס המפונים אל חוק זה, את תִפקודה של המנהלה כזרוע המבצעת של החוק ואת הביקורת שמתח מבקר המדינה על תפקוד המִנהלה. המחקר מצביע על הקושי להשתמש בפיצוי כספי, ויהא הנדיב ביותר, כאמצעי להשגת לגיטימציה הנוגדת לחלוטין את סולם הערכים של המפונים.

להורדה
להרחבה
האגן ההיסטורי של ירושלים: תמונת מצב וחלופות להסדר, 2006
מטרת מחקר זה היא לבחון חלופות להסדר בירושלים כחלק מהסדר כולל של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. המחקר מציע חלופות אשר יש להן סיכוי כלשהו להתקבל על דעת שני הצדדים והקהילה הבינלאומית. החידוש העיקרי הוא הדיון במעורבות הבינלאומית. שלוש חלופות כוללות מעורבות בינלאומית במינונים שונים, שכן הנחת היסוד היא שללא מעורבות בינלאומית לא זו בלבד שאין סיכוי להגיע להסדר אלא שאין גם סיכוי להבטיח את מימושו והתמדתו לאורך ימים.
להרחבה
העימות האלים הישראלי-פלסטיני, 2000-2004 מיישוב סכסוך לניהול סכסוך, 2005
מחקר זה נועד להציג חלופות לניהול הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אשר יקלו על המעבר מניהולו של הסכסוך ליישובו. המחקר עוסק בשני תחומים: ניתוח הנחות היסוד והתפיסה הישראלית בתהליך אוסלו, וניתוח הנחות היסוד והתפיסה הישראלית במהלך העימות הישראלי-פלסטיני מספטמבר 2000. המחקר בוחן את מקורותיהן ואת מידת תוקפן של הנחות-יסוד אלו, מציג את דפוסי הפעולה שנגזרו מהן ועומד על השלכותיהם של דפוסים אלה על שני הצדדים.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
מירושלים למכה ובחזרה - ההתלכדות המוסלמית סביב ירושלים, 2005
האם סוגיית ירושלים והמקומות הקדושים היא סלע-מחלוקת בלתי-פתיר? עד כמה יכולים הדת וסמליה לחסום את הדרך לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני? מחקר זה מנסה לענות על שאלות אלו תוך עיון בתפיסות אסלאמיות וערביות בנות-זמננו. המחקר דן באתוס האסלאמי העכשווי של ירושלים ובזיקה שבינו לבין היעדים הפוליטיים של הפלסטינים ושל גורמים ערביים ואסלאמיים אחרים. הדיון מתמקד בשינוי מעמדהּ הדתי והפוליטי של ירושלים מאז 1967 ובמרכזו שלושה תהליכים: העצמת קדושתה של ירושלים באסלאם; הכחשת הזיקה היהודית ההיסטורית לירושלים, להר הבית ולכותל המערבי והטמעה המונית של מיתוסים אסלאמיים היסטוריים בעוצמה היוצרת מציאות חדשה. המחקר מפרט את מחוללי התמורה ומטרותיהם, את טכניקות הבְניית השינוי במעמדה של ירושלים ומקומותיה הקדושים, את שיטות ההפצה והגיוס של העולם המוסלמי ואת יחסי הגומלין בין שדה הפעולה הפוליטי לבין סוכני ומחוללי השיח הדתי, ואת השלכותיהם האפשריות על עתיד המשא ומתן בסוגיית ירושלים.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
 הבא 1 2 3 4 5  הקודם 
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS