תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   סביבה וקיימות
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
סביבה וקיימות
פארקים ואזורי-נופש מטרופוליניים
איריס האן 2011
מטרתו של מחקר זה היא לקדם את התכנון והמימוש של פארקים ואזורים מטרופוליניים בישראל. זאת הוא עושה באמצעות בירור סוגיות עקרוניות ויישום הממצאים והמסקנות במספר שטחים שהוגדרו כמיועדים לפארקים או לאזורי-נופש. סיכום הידע שנאסף עד כה בנושא פארקים ואזורי-נופש מטרופוליניים בישראל מובא בשלושת המסמכים שהם תוצרי המחקר.
 
עיסוק בייעוד שטחים למטרות פנאי ונופש, מאגד בעלי-עניין מכל תחומי התכנון — יזמים וגורמי- פיתוח, רשויות מקומיות וארגוני-סביבה, משרדי-ממשלה וגופים ציבוריים. עם התקדמות העבודה, התרחב מעגל השותפים העוסקים בה ואיתו מגוון הנושאים. הדבר מעיד על הרלוונטיות הרבה של הנושא ועל העניין הרב שהוא מעורר. הבטחת שטחים לצורכי פנאי ונופש לטובת הציבור הרחב, היא ללא ספק מטרה הזוכה לתמיכה רחבה.
 
עבודה זו מתייחסת לשני סוגים של שטחים: פארקים מטרופוליניים ואזורי-נופש מטרופוליניים. במהלך העבודה התעוררו לא מעט לבטים לגבי המשותף והמפריד בין שני ייעודים אלה, ונשאלה השאלה אם נכון לכרוך אותם יחדיו. ככל שהתקדמה העבודה, התבהרו והתחדדו ההבדלים בין שני סוגי השטחים, ואלה מפורטים במחקר. עם זאת, רב המשותף על המפריד בין השניים, ומאחר שבשני המקרים מדובר בשטחים גדולים המיועדים למטרות פנאי ונופש — רובו ועיקרו של הדיון יעסוק בסוגיות העקרוניות הנוגעות לשני סוגי השטחים כאחד.
 


הורד כרך שלישי-מדריך למתכנן


להורדה
הקודם הבא
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS