תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   סביבה וקיימות
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
סביבה וקיימות
חבוּת סביבתית במשפט הפרטי
אור קרסין , ענת נתן 2013
המשפט הסביבתי בישראל נסמך על שני אדנים עיקריים: המשפט הפלילי שבאמצעותו אוכפות רשויות המנהל את חוקי הסביבה, והמשפט המנהלי המאפשר לאזרחים לתבוע את רשויות המִנהל בגין פעולות או מחדלים הפוגעים בסביבה. מקומו של המשפט הפרטי — ובפרט דיני הנזיקין — נפקד כמעט כשמדובר בענייני סביבה. עובדה זו מתמיהה כשלעצמה בהתחשב בכך שהמשפט הנזיקי, ובפרט דיני המטרדים, היו אבני היסוד שעליהן קם המשפט הסביבתי המודרני ונראה כי עדיין נכון להם תפקיד מרכזי במסגרת המאמץ המשפטי להסדרת בעיות הסביבה.

בעוד שמטרתו העיקרית של הדין הפלילי היא ליצור הרתעה ומטרתו של המשפט המנהלי לתת בידי התובעים סעד של צו אשר יסיר את הפגיעה, תפקידו העיקרי של המשפט הנזיקי הוא להשיב את המצב לקדמותו. תפקיד זה, המכונה 'תכלית של צדק מתקן', אינו בלעדי לדיני הנזיקין, אולם בניגוד ליתר מערכות הדינים, 'צדק מתקן' הוא ההצדקה העיקרית לקיומם של דיני הנזיקין. במסגרת תכלית זו יכול המשפט הנזיקי להביא לא רק להסרת מפגעים סביבתיים, אלא לכך שהמצב יושב לקדמותו בכך ושהניזוקים יפוצו על הנזקים שכבר נגרמו להם. כוחם זה של דיני הנזיקין נשען על יכולתם ׳לתמחר׳ נזקים באמצעות הסעד העיקרי שנוהג בדיני הנזיקין, הלוא הוא סעד הפיצוי.

המחקר בוחן את המנגנונים המגוּונים שמעמיד המשפט הפרטי בישראל לרשות גורמים שלטוניים ופרטיים המבקשים להחיל חבוּת סביבתית, ומשווה מנגנונים אלה למודלים קיימים בעולם. המחקר בודק גם את מידת השימוש והיישום של מנגנונים אלה בישראל, תוך ניתוח החסמים הניצבים בפני הפרט בבואו לעשות בהם שימוש להטלת החבות הן על גורמים פרטיים והן על גורמים שלטוניים. אופן יישומם של הכלים והשימוש בהם הלכה למעשה, הם מרכיבים חיוניים שחשיבותם אינה פחותה מעיצוב כלי האכיפה הפרטית, ועל כן ייבחנו אלה בהרחבה. המחקר מציג המלצות לשינוי משטר החבות הסביבתית בישראל, תוך הצעת שינויים בכלים הקיימים בדרכי ובמידת השימוש בהם.

להורדה
הקודם הבא
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS