תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   סביבה וקיימות
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
סביבה וקיימות
מינים זרים פולשים בישראל: הערכת-מצב וחלופות למדיניות ורגולציה
2011,עו״ד רונית ג׳וסטו-חנני
פרסום זה מסכם מחקר שעסק באתגרי רגולציה ומדיניות של פלישות ביולוגיות בישראל. 

מטרת המחקר היא לסייע בידי המשרד להגנת הסביבה ורט״ג באמצעות הערכה תומכת 
לפיתוח מסגרת חוקית ומוסדית להתמודדות עם פלישות ביולוגיות. המחקר כולל שלושה 
יעדים עיקריים:
- התווייה בקווים כלליים של מרכיבי מסגרת חוקית ומוסדית עתידית, ובכלל זה:
- זיהוי מרכיבי יסוד בהתמודדות מושכלת עם פלישות ביולוגיות, הדורשים אסדרה חוקית ומוסדית;
- הצעות קונקרטיות לאסדרה, תוך התחשבות בחקיקה הקיימת, במבנה המוסדי הקיים, בכלים הכלכליים, בהכשרה המקצועית ובמשאבים הטכניים הקיימים 
להתראה מוקדמת ובמערכות המידע הקיימות; 
- אפיון וניתוח המסגרת החוקית והמוסדית הקיימת ומגבלותיה;
- התבוננות וניתוח של מרכיבי-יסוד של מסגרות חקיקה שפותחו במספר מדינות 
בעולם;
- הצגת חלופות מוצעות לפיתוח מסגרת חוקית ומוסדית, בדגש על בחינת השפעתן בהקשרי הטיפול השונים (אבחון מוקדם, תגובה מהירה, בקרה/ממשק ומודעות ציבורית) ובהקשרי העלויות למערכות האדמיניסטרטיביות. 
הדו״ח מכיל תוצרים של היעדים האמורים. מטרתו להסביר את מורכבות המדיניות בתחום הפלישות הביולוגיות, לסייע בקביעת סדרי עדיפות, להציג מידע מסייע להשוואה בין החלופות ולהציע המלצות לפעולה למקבלי ההחלטות.


להורדה
הקודם הבא
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS