תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   סביבה וקיימות
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
סביבה וקיימות
תוצאות 30 - 40 מתוך 59 לסביבה וקיימות
מסמך מדיניות - אגן ים המלח הערכת מצב ומשמעויות לעתיד, 2006
הירידה המתמשכת במפלסו של ים המלח גוררת בעקבותיה שינויים פיזיים המתרחשים לאורך החופים ומשפיעים על תנאי הקיום והפיתוח באזור. מחקר זה עורך הערכת מצב לגבי מצבו של ים המלח נכון להיום, בודק את משמעות ההשלכות האפשריות בהינתן המשך המגמות הנוכחיות, ומציע המלצות מדיניות להתמודדות עם הבעיה. המחקר נערך בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2863 בינואר 2003. להכנת המסמך חברו המכון הגיאולוגי (משרד התשתיות הלאומיות), המשרד לאיכות הסביבה ומכון ירושלים לחקר ישראל ובהכנתו השתתף צוות מומחים רב תחומי בעל היכרות קרובה עם אגן ים המלח והתהליכים המתרחשים בו.

להורדה
להרחבה
שיקום קרקעות מזוהמות בישראל-מדיניות ומשפט, 2005
בעשור האחרון גוברת המודעות בקרב הממשל והציבור לאיום הטמון בזיהום הקרקע ומתחזקת ההכרה בצורך להתמודד עם התופעה. מחקר זה מציע מספר חלופות לפתרון הבעיה ומנתח כל אחת לעומק על יתרונותיה וחסרונותיה. המחקר מבקש להציע רשת של פתרונות משלימים, ששילוב ביניהם עשוי להועיל לקידום הטיפול בזיהום הקרקעות. מחקר זה נועד לקובעי מדיניות, לאנשי מקצוע, למשפטנים ולגורמים בציבור הרחב המתעניינים בבעיית זיהום הקרקעות כישראל ומעוניינים לקדם פתרונות בתחום החקיקה והמדיניות.

להורדה
להרחבה
המאבק בכביש חוצה ישראל - תיעוד מאבק סביבתי, 2005
מחקר זה סוקר בפירוט את מהלכי ההתנגדות לפרויקט כביש חוצה ישראל בשנים 1993- 2002 . ההתנגדות נעשתה על ידי גופים רבים, סביבתיים ברובם, וכללה פעולות בתחומים רבים: תכנוני, משפטי, ציבורי, פוליטי, כלכלי ועוד. המאבק בכביש חוצה ישראל הוא ייחודי בין המאבקים הסביבתיים - חברתיים בישראל, במורכבותו, בהיקפו, במשכו ובאופיו. אם כי מהותו של מחקר זה היא תיעוד מדויק של המאבק על כל שלביו ופרטיו, הרי שבנוסף הוא מנסח קווים מנחים למאבקים סביבתיים, כלקחים לעתיד.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
מיני צמחים פולשים בשטחים מוגנים ופתוחים באזור המרכז, 2005
מטרת מחקר זה היא סקירת הצמחים הפולשניים המצויים בשטחים פתוחים ומוגנים, הגדרת רמת פלישתם והצעת סדר עדיפויות לטיפול על סמך דרגת הפולשנות הנוכחית של הצמחים ועל סמך הערכה של פוטנציאל הפלישה שלהם. המחקר מציג עקרונות בסיסיים והנחיות מעשיות לגיבוש קווי מדיניות סביבתית לטיפול בבעיית הצמחים הפולשניים באזור מרכז הארץ בפרט ובישראל בכלל. כמו כן מוצגות שתי דוגמאות לצעדים קונקרטיים שניתן לנקוט נגד פלישתם הקיימת של חמישה עצים זרים לאזור ההר ולאזור החולות.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
תפקיד הקו האדום בשמירה על מפלסים גבוהים בכנרת, 2005
מחקר זה בוחן את תפקוד מנגנון הקן האדום התחתון בכנרת בשמירה על מפלס אגם גבוה, ומציע המלצות לרפורמה מוסדית שמטרתה לשמור על מפלסים גבוהים בכנרת. המחקר מתמקד בתהליך קבלת ההחלטות של הקצאות המים למגזרים שונים ולכנרת בפרט. המחקר שם דגש על מבנה מערכת בלמים ואיזונים בהקצאות המים. מערכת בלמים ואיזונים מורכבת מהשחקנים הכלולים בתהליך קבלת ההחלטות (בניגוד לאלה שאינם כלולים) ובכלים המוסדיים העומדים לרשות השחקנים על מנת לקדם או לעכב קיצוץ בחקלאות, במאגרים, ובכנרת בפרט.

להורדה
להרחבה
גישה סביבתית-תחבורתית לסיווג פעילות עירונית, 2005
מטרת מחקר זה היא להציע מערך חדש של סיווג שימושי קרקע המבוסס על עקרונות תחבורתיים וסביבתיים. סיווג זה מאפשר לערב פעילויות ללא החמרה בחשיפה למטרדים, תוך הבטחת נגישות נאותה לכל סוגי הפעילויות. העיקרון העומד מאחורי הסיווג המוצע הוא שיש לאפשר לפעילויות מגוון רחב ככל האפשר של מיקומים, במגבלות סביבתיות ותחבורתיות. סיווג שימושי הקרקע בתכניות המתאר המקומיות מונע כיום ערוב של שימושי קרקע. על כן הדילמה המרכזית העומדת כיום בפני התכנון העירוני היא כיצד לעודד עירוב פעילויות תוך מתן גמישות מרבית לעסקים להתמקם במקומות הטובים להם, הבטחת נגישות נאותה וללא פגיעה באיכות הסביבה.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
איכות הסביבה העירונית, 2005
מחקר זה הוא פרי עבודתו של צוות עבודה שכונס במכון ירושלים לחקר ישראל כדי להתמודד עם השאלה כיצד ניתן לצופף את הערים בישראל, תוך שמירה על איכות הסביבה הפנים-עירונית ואף שיפורה. מטרת המחקר היא כפולה. ראשית, להעלות את המודעות לחשיבותן ומרכזיותן של שאלות איכות הסביבה הפנים-עירונית, הן בקרב המתכננים והן בקהל הרחב. שנית, להציע דרכים מעשיות לשיפור איכות הסביבה העירונית, תוך כדי התהליכים של ציפוף העיר, ולעודד התייחסות כוללנית ורב-מערכתית לנושאי איכות הסביבה בעיר. המלצות המחקר נוגעות בתחומים מגוונים: תחבורה, רעש, איכות האוויר, הקשר בין צפיפות לבין שטחים פתוחים ואיכות החיים בשכונות מגורים, אסתטיקה בתוך העיר ומערכות הערכה סביבתיות למבנים ומרקמים עירוניים.

להורדה
להרחבה
שימוש בחקיקה בלתי-ייעודית להגנה על שטחים חקלאיים ופתוחים, 2005
מטרתו של מחקר זה היא לאתר ולהציע דרכי פעולה לשמירה על שטחים חקלאיים ופתוחים ועל נוף חקלאי. המחקר מציע לעשות שימוש בחקיקה קיימת, שאינה מיועדת מלכתחילה לשמירה על קרקע חקלאית, לקידום ערכי-נוף וסביבה באזורים חקלאיים. המחקר סוקר חקיקה ממקומות רבים בעולם ומוצא כי קיימים דברי חקיקה רבים, אשר בשימוש מושכל ובהתאמות מתבקשות, עשויים לשמש בלם מפני בנייה על שטח חקלאי. כמו כן נסקרת החקיקה הסביבתית בישראל, תוך הצבעה על עשרות חוקים ועל האופן שבו ניתן לנצל את הפוטנציאל הטמון בכל אחד ואחד מהם להגנה עקיפה על שטחי נוף חקלאי.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
סביבה מנהל ומשפט בישראל חלק ג': משרדי הממשלה, 2005
עליית המודעות לנושאי איכות הסביבה באה לידי ביטוי בהיבט המנהלי, בהקמת משרדים או יחידות ממשלתיות לטיפול בנושאים הנוגעים לאיכות הסביבה. מחקר זה תיעד לראשונה את פיזור הטיפול בנושאי איכות הסביבה בישראל, על פני משרדי הממשלה ותת-יחידותיהם הרבות. בין השאר בדק המחקר היבטים כמותיים הנוגעים למינהל הסביבתי בישראל, כמשתקף ממאות החוקים הקשורים באיכות הסביבה. המשרד לאיכות הסביבה מרכז רק חלק מהטיפול בתחום הסביבתי בישראל, בעוד שלפחות 16 משרדי ממשלה נוספים מוסמכים על פי חוק לעסוק בעניינים הנוגעים לאיכות הסביבה.

להורדה
להרחבה
סביבה מינהל ומשפט בישראל - המינהל המרכזי - חלק ב', 2004
מחקר זה בוחן את דרכי ההתנהלות והפריסה של הגופים העוסקים בנושאי איכות הסביבה הפזורים על פני הרשויות הציבוריות בישראל, מבניהם והתשתית המנהלית והחוקית לפעולתם. מטרת המחקר להוות מורה נבוכים שיאפשר ידיעה והתמצאות בסבך היחידות העוסקות במנהל הציבורי בנושאי איכות הסביבה ובאופני פעולתן. יחידות אלה פועלות בתחומי איכות הסביבה ללא גורם מרכז, ללא הכוונה אחידה ובלי חובת תיאום בינן לבין עצמן. מהמחקר בולט היעדרו של מנגנון תקופתי שיערוך בדיקות או הערכה של הפעילות, הסמכויות, התיאום והמשאבים של הרשויות הציבוריות הפועלות בתחומי הסביבה.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
 הבא 1 2 3 4 5  הקודם 
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS