תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   סביבה וקיימות
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
סביבה וקיימות
תוצאות 40 - 50 מתוך 59 לסביבה וקיימות
שימושים חורגים בשטחים החקלאיים הפתוחים, 2004
מטרתו של מחקר זה היא לבחון את סוגיית השימוש החורג ככלי המקל על שינוי הייעוד של קרקע חקלאית או על השימוש בה למטרות שאינן חקלאיות. המחקר מתחקה אחר הסיבות להתרחבות תופעת השימוש החורג ואחר הקשר בינה ובין בנייה בלתי חוקית. ההנחה הנבחנת היא שהגמישות שהחוק מאפשר בנושא השימוש החורג נוצלה לרעה, ועם התרחבות התופעה של בנייה לא חוקית נוצרה מציאות שהשלכותיה רחבות וחמורות. בחינת הנחה זו מתבצעת באמצעות ניתוח חקר אירוע, ניתוח פסיקה משפטית בנושא, איסוף מידע מוועדות תכנון ובעזרת ראיונות. המחקר מציע קווי מדיניות לצמצום השלכותיה השליליות של התופעה.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
איכות הסביבה במחוזות ישראל: תמונת מצב לשנת 2000, (בשיתוף עם המשרד לאיכות הסביבה), (פרסום אינטרנטי), 2004
הדוח מתאר באופן כמותי ואיכותני את תמונת המצב במחוזות הארץ במגוון תחומים וביניהם: איכות אוויר, מים ושפכים, שטחים פתוחים, רישוי עסקים, פסולת מוצקה ומיחזור, חינוך סביבתי, חומרים מסוכנים, אכיפה ועוד. הדוח הוא ראשון מסוגו לא רק בכך שהוא משלב בתוכו נתונים ומדדים ברמת המחוז, אלא גם בכך שנעשה בו ניסיון לאפשר השוואת נתונים בין מחוז למחוז, וזאת תוך ציון והדגשת הייחודיות של כל מחוז ומחוז בהיבטים שונים של איכות הסביבה.
להרחבה
אינדיקטורים לפיתוח בר-קיימא בישראל - דוח מסכם שלב א', 2004
מחקר זה הוא הראשון מבין שני מחקרים שמטרתם לפתח אינדיקטורים (תבחינים) לפיתוח בר-קיימא בישראל. מטרתו של שלב ראשון זה היא לאפיין את האינדיקטורים שרצוי לעקוב אחריהם מנקודת ראות של פיתוח בר-קיימא. המחקר מציע מערכת ראשונית של אינדיקטורים שמסווגים לשישה נושאים: מעקב אחר הצמיחה הכלכלית; מעקב אחר מידת השוויוניות החברתית והסביבתית בדור הנוכחי; מידת היכולת (capacity) להתמודד עם נושאים סביבתיים; הגנה על האינטרסים של הדורות הבאים (ובייחוד יכולתם לעצב את עתידם כרצונם); יעילות ניצולם של משאבי הטבע; ואיכות החיים של הדור הנוכחי.

להורדה
להרחבה
שימור חולות מישור החוף- מסמך מדיניות, 2003
מטרתו של מחקר זה היא להציג קווי מדיניות ודרכי פעולה לשימור חולות מישור החוף. שטחי החולות במישור החוף הולכים ומצטמצמים ותוכניות פיתוח באזור מעמידות בספק את הסיכויים להישרדותם. מחקר זה מתאר את הטבע והנוף בחולות מישור החוף ומציג את חשיבותם. אחר כך מוצגים קונפליקטים בין מגמות התכנון והפיתוח ובין הצורך בשימור החולות. לבסוף מפרט המחקר מסקנות לגבי דרכי הפעולה האפשריות וקווי המדיניות שיש לאמץ בכדי לשמר את שטחי החולות.

להורדה
להרחבה
סימני חיים: המגמות המעצבות את עתידנו, (בשיתוף מרכז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתית), 2003
סדרת פרסומי "סימני חיים" מציגים תמונת מצב ייחודית של המגמות החברתיות, הכלכליות והסביבתיות הקובעות את איכות החיים בעולם. הפרסומים נכתבו במקור על ידי מכון המחקר Worldwatch וכאן הם מתורגמים לעברית ומלווים בפרקים וסקירות שנכתבו במיוחד על ידי חוקרים ישראלים העוסקים במצב הסביבה בארץ והכוללות ניתוחים נבחרים של מגמות חברתיות וכלכליות בישראל. פרסומים אלה מציגים את המגמות המתפתחות בעולם ובישראל בסיוע טבלאות ואיורים מאירי עיניים.
להרחבה
הקהילה החרדית ואיכות הסביבה, 2003
מחקר זה עוסק ביחסה של הקהילה החרדית להיבטים שונים של איכות הסביבה. המחקר בנוי משלושה רבדים: הרובד הראשון בודק באיזו מידה יש לדתיות החרדית עמדה עקרונית ביחס לנושאים באיכות הסביבה. הרובד השני בוחן את מצב איכות הסביבה באזורים חרדיים. והרובד השלישי מציע דרכים להגברת המודעות לסביבה ולאיכותה בקרב הקהילה החרדית.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
היבטים סביבתיים של הסכמים ותכניות פיתוח לשיתוף פעולה אזורי: מצב קיים והמלצות לעתיד, (במסגרת פרסומי המועצה הלאומית לאיכות הסביבה), 2003
מחקר זה סוקר היבטים סביבתיים בהסכמי השלום בין ישראל לשכנותיה ובתכנית הפיתוח לשיתוף פעולה אזורי, תוך הדגשת הקיים והחסר בהם מזווית ראייה אקולוגית-תכנונית. המחקר עוסק בהיבטי הסביבה הכלולים בהסכמי השלום עם מצרים ועם ירדן ובהסכם הביניים עם הרשות הפלסטינית, ובתוכניות פיתוח מוצעות, שאפשר ותהיה להן השפעה על הסביבה בישראל.
להרחבה
סביבה, מינהל ומשפט בישראל - שורשים ובסיס, 2003
המשפט והמינהל הסביבתי אמורים להעניק לאדם להגן על הטבע למען הטבע ולמען עצמו. מחקר זה עוסק בשאלה- האומנם מעניקה המערכת המשפטית לאזרח בארץ את הכלים הדרושים לכך? מחקר זה מתאר את שורשיהם ובסיסם של המינהל והמשפט הסביבתי בישראל. המחקר מציב תשתית לנושאי המשפט הסביבתי בעולם ובארץ. הוא סוקר את שורשי הדיון הסביבתי הבינלאומי ואת התפתחות המשפט הסביבתי. כמו כן הוא סוקר את היחס של המשפט הישראלי למשפט הסביבתי הבינלאומי.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
איכות הסביבה במסורת היהודית, עולם בר-קיימא, 2002
מתחילת שנות השישים נעשה נושא הסביבה אפיק מחשבה ומעשה חשוב בחברה המערבית, אך עדיין התמונה העולה מההגות בנושא הסביבה אינה ברורה בגלל הבלבול והפילוג המאפיינים תחום זה. ‏על אף כל אלה האידיאה המשותפת לכל פלגי תנועת הסביבה בין מדובר בנושאים מקומיים בין בנושאים גלובליים היא מניעת הידרדרות נוספת במצב הסביבה. לכן, שאלה מרכזית אחת בהגות הסביבה היא אם דרך חיינו היא בת קיימא, כלומר אם אפשר לקיים אותה בדורות הבאים.

להורדה
להרחבה
תכנון תחנות תדלוק ומרכזי מסחר באזורים הכפריים ובשטחים הפתוחים: נייר עמדה, 2002
מחקר זה עוסק בהקמת תחנות תדלוק ובתפעולן בשטחים הפתוחים ובאזורים הכפריים, במטרה לגבש הצעה לקווי מדיניות ולדרכי פעולה למניעה או למזעור של ההשלכות הסביבתיות הנובעות מהם. המסקנה העיקרית העולה מהמחקר היא כי מדיניות עידוד התחרות במשק הדלק יצרה מצב המעודד הקמת תחנות חדשות, אך לא התפתחה במקביל מערכת מבקרת שתאפשר למנוע הקמה של תחנות מיותרות ותמנע את הכרסום בשטחים הפתוחים. המלצות המחקר מפרטות את עקרונות המדיניות שיש לגבש לגבי הקמת תחנות חדשות, ואת הצעדים שיש לבצע בכדי להגביר את האכיפה על פעילותן של התחנות הקיימות.

להורדה
להרחבה
 הבא 1 2 3 4 5  הקודם 
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS