תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   חדשנות וצמיחה
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
חדשנות וצמיחה
חרדים לעתידם: עמדות וחסמים ביחס ללימודים גבוהים במגזר החרדי, 2008
דן קאופמן , אסף מלחי , בצלאל כהן
השינויים הרבים שחלו בשנים האחרונות בעקבות פתיחתם של מסלולים ומסגרות להכשרה אקדמית ומקצועית לציבור החרדי, יצרו צורך חיוני בהערכת התאמתן של מסגרות אלו לצורכי ציבור זה ובהערכת מידת רצונם של צעירים חרדים לרכוש השכלה אקדמית במסגרות שונות.
מטרת מחקר זה היא לבחון את עמדותיו של הציבור החרדי ביחס לרכישת השכלה אקדמית ולזהות את החסמים המרכזיים העומדים בפניו בהשתלבות במסלולי לימודים אקדמיים שונים. בנוסף מבקש מחקר זה ליצור בסיס ידע משמעותי שנועד לסייע למקבלי ההחלטות בגיבוש כלים יעודיים שיביאו להנגשת ההשכלה הגבוהה לציבור החרדי על גווניו וצרכיו השונים.

במסגרת מחקר זה הופצו כ - 550 שאלונים לחרדים (גברים ונשים) מכל הזרמים, במטרה לבחון את מידת רצונם לרכוש השכלה אקדמית ומקצועית. בנוסף אופיין ונבחן מרחב החסמים והקשיים הניצבים כיום בפני צעירים חרדים המעוניינים לרכוש השכלה גבוהה איכותית במסגרות שונות. יש להדגיש כי המחקר התמקד באוכלוסיית הגברים החרדים אשר מאופיינת בחסמים וקשיים ייחודיים ובקרבּהּ מסתמן כשל מבני ממשי ביחס ללימודים גבוהים. בנוסף למחקר הכמותי, נערכה סדרה של ראיונות אישיים, הן עם סטודנטים ואקדמאים חרדים והן עם מנהלי מוסדות ומסגרות-הכשרה שונות.

המחקר נערך בשנת 2006 ובמהלכו נבחן ומוּפּה תחום התעסוקה וההכשרה המקצועית במגזר החרדי בירושלים. מיפוי זה נערך במסגרת פרויקט מחדש"ים, שמטרתו היתה לאתר מנועי-צמיחה חדשניים באזור ירושלים, ביניהם מיצוי הפוטנציאל האנושי והכלכלי הטמון במגזר החרדי בירושלים ובסביבתה.
הורד תקציר המאמר
להורדה
הקודם
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS