תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   חדשנות וצמיחה
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
חדשנות וצמיחה
תוצאות 10 - 20 מתוך 26 לחדשנות וצמיחה
אשכולות תעשייתיים בירושלים בתחומי הביוטכנולוגיה והתוכנה: השפעתם על התפתחות התעשייה וגיבוש כלים לחיזוקם, 2002
מחקר זה בוחן את המאפיינים של אשכולות תעשייתיים בירושלים בתחומי הביוטכנולוגיה והתוכנה, ואת תרומתם לחוזקה של התעשייה. המחקר מבוסס על ראיונות עם‏ גורמים בתעשייה, מנהלי חממות ואנשי אקדמיה, וכן על סקירה מקיפה של הספרות העולמית וביקור בחממות ביו-טכנולוגיות באירופה. הוא עומד על הכשלים המרכזיים להתפתחותם של האשכולות התעשייתיים בתחומי הביוטכנולוגיה בירושלים, ומנסח כלי מדיניות אשר יוכלו לסייע בפיתוחם.

להורדה
להרחבה
ידידותי לסביבה, חדשנות סביבתית בתעשייה, 2001
פרסום זה מבוסס על מחקר שנערך במכון ירושלים לחקר ישראל בשנים 2000-1999 ‏בנושא עידוד חדשנות טכנולוגית ידידותית לסביבה בישראל. הפרסום נועד להאיר את הקשר בין "חדשנות טכנולוגית" לבין איכות הסביבה בארץ ובעולם, ולסייע לגיבוש מדיניות ישראלית לשיפור איכות הסביבה, המשולבת עם צמיחה תעשייתית. בניגוד לגישה הכלכלית הקלאסית, אשר שמה דגש על כשלי שוק ועל ניגוד האינטרסים בין פיתוח תעשייתי לבין איכות הסביבה, עבודה זו מתבססת על הגישה הכלכלית של חדשנות טכנולוגית. גישה זו, שהתפתחה בעשורים האחרונים, מתמקדת בהשפעות הכלכליות של שינויים טכנולוגיים ובעיצוב מדיניות טכנולוגית כלכלית בהתאם. השימוש בגישה זו מציב במרכז את האינטרסים המשותפים לממשלה ולתעשייה בחדשנות טכנולוגית, ואת פוטנציאל התרומה שלה לאיכות הסביבה.

להורדה
להרחבה
הבראת תעשיית ההלבשה בישראל, 2000
מחקר זה מבוסס על סקר ענפי שנעשה כחלק מפרויקט רב לאומי בהזמנת האיחוד האירופי, במאמץ להסיק מניסיונן של מדינות המזרח הרחוק (יפן, טייוואן ודרום קוריאה), לגבי מדיניות פיתוח ענפית במדינות האיחוד האירופי (כולל ישראל). המחקר סוקר את מצבו הנוכחי של ענף ההלבשה בישראל, בוחן את המדיניות הממשלתית בענף, ומציע דרכים אפשריות להבראתו.
להרחבה
מדניות לעידוד חדשנות ויצירתיות בתעשייה: דגש על חדשנות במפעלים שאינם היי-טק, 2000
נייר עמדה זה מסכם את הדברים שעלו ביום עיון שנערך במכון ירושלים לחקר ישראל בנושא "מדיניות לעידוד חדשנות גם במפעלים שאינם היי-טק". מטרתם של יום העיון ושל נייר עמדה זה היא לעורר מודעות ודיון ציבורי סביב סוגיית החדשנות בתעשייה. נייר העמדה סוקר את המדיניות הממלכתית לעידוד התעשייה ומתמקד בפרט במדיניות לעידוד סקטורים שאינם היי-טק. כמו כן נסקרות ארבע דוגמאות של מפעלים שאינם היי-טק בהם הוטמעה חדשנות ומובאים תוצאותיו של מחקר הערכה על תכנית "ניצוץ" שמטרתה לעודד חדשנות בתעשייה.
להרחבה
התארגנות מקומית לפיתוח כלכלי, 1994
מחקר זה הוא מהראשונים המוקדשים ליוזמות ולהתארגנות מקומית לפיתוח כלכלי וכוונתו לתרום לגיבוש מדיניות אפקטיבית לפיתוח כלכלי מקומי. המחקר עוסק בסוגיית היווצרותם של הבדלים ברמת הפיתוח של ישובים, בפרט בין ישובים בעלי נתונים גיאוגרפיים דומים. מהמחקר עולה כי הפיתוח הכלכלי המקומי, למרות היותו מושפע מכוחות חיצוניים חזקים, חייב להיתפס כתחום לגיטימי ומרכזי לנקיטת יוזמה על ידי המנהיגות המקומית, הפוליטית והמקצועית.
להרחבה
התחדשות וצמיחה במגזר העסקים הקטנים: מדיניות ציבורית בארץ ובעולם, מ' יוסטמן, 1994
מטרתו של ספר זה היא ללוות את מאמציהם השונים של גורמים ציבוריים בישראל לסייע למפעלים הקטנים. יוזמות שונות ומגוונות של המגזר הציבורי נועדו לשכלל את שירותי הידע וההון המוצעים לעסקים קטנים, להציע תמיכה כספית ואשראי מיוחד ולהקל על דרכו של העסק הקטן במגעיו עם הרשויות. חלקו הראשון של הספר מסכם את הניסיון שצברו מדינות ה-OECD המתועשות בתחום זה. חלקו השני מתאר את הנעשה בארץ מנקודות מבט שונות. ההשוואה בין הניסיון בעולם לניסיון בארץ תורמת לבחינת מדיניות הסיוע לעסקים קטנים בישראל. היא מדגישה את הדמיון הרב בין פתרונות הננקטים במקומות שונים, ומציעה לקחים מניסיונם שניתן ליישמם.
להרחבה
מדיניות תשתית טכנולוגית לחידוש הצמיחה, 1993
מטרתו של ספר זה היא לבחון את הבסיס התיאורטי והמעשי למדיניות שתקדם בניית תשתיות טכנולוגיות חדשות לתעשייה בישראל. מאמרי הספר משלבים עיון בסוגיות התיאורטיות, לימוד שיטתי של הניסיון שנצבר בעולם בתחום זה, וניסיונות ראשונים לבחינת צורכי התשתית של ענפים ספציפיים. מהמאמרים המובאים בספר מתחזקת ההכרה שבנוסף לתפקידה המרכזי בניהול מדיניות מקרו-כלכלית, על ממשלת ישראל לעודד ולהניע התארגנויות ענפיות לבניית התשתיות הטכנולוגיות הנחוצות לשמירת כושר התחרות ולחיזוקו.
להרחבה
מערך מידע לענפי משנה בתעשייה, 1993
מטרתו של מחקר זה היא לרכז באופן שיטתי נתונים על ענפי התעשייה ברמת פירוט של ענפי משנה. במשק הצמא לצמיחה יש חשיבות רבה לתשתית מידע אמין העשוי להגדיל את סיכויי ההצלחה של מפעלים. המידע המובא כאן כולל שמונה לוחות המפרטים נתונים כללים על פדיון, ייצוא ותעסוקה, מאפיינים שונים של ייצור, נתוני ייצוא, ונתונים על ענפי התעשייה במדינות שונות. תפקידו של המידע לאפשר ניתוח כלכלי לתעשיינים, למשקיעים ולגורמי משק נוספים, לאקדמיה וכן למתכנני המדיניות בממשלה ובמוסדות נוספים.
להרחבה
סקר מו"פ ופוטנציאל היצוא של תעשיית התוכנה בישראל, 1991
מטרת מחקר זה היא לבחון את התמיכות הניתנות על ידי המדען הראשי למחקר ופיתוח של תעשיית התוכנה בישראל. קיים ויכוח באשר למידת ההצלחה של המענקים במימוש הפוטנציאל הקיים בענף, מחקר זה בוחן את המצב הקיים ומגבש המלצות ליישום מדיניות בנושא. המחקר מתרכז במערכות תוכנה הנמכרות כמוצרים בפני עצמם ולא במערכות הנמכרות בשילוב של תוכנה חומרה.
להרחבה
מדיניות תשתיות טכנולוגיות למדינת ישראל: הצורך בה, מאפייניה והדרך להנהיגה (תקציר לקובעי מדיניות), 1991
מטרתו של מחקר זה היא לגבש מדיניות לתשתית טכנולוגית למדינת ישראל. הוא פותח בהגדרת מושגי היסוד ובבחינת מאפייניה העיקריים של תשתית טכנולוגית. חלקו השני עוסק בהנהגת מדיניות תשתיות טכנולוגיות בישראל, בזיהוי צוואר הבקבוק הראשוני ובהגדרת הגישה הנכונה לניסוח וליישום המדיניות. לבסוף המחקר מתייחס לנושאי המימון, לקריטריונים לאישור פרויקטים ולשינויים המוסדיים החייבים להתבצע לצורך מימוש המדיניות בשלב מאוחר יותר.
להרחבה
 הבא 1 2 3  הקודם 
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS