תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   חדשנות וצמיחה
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
חדשנות וצמיחה
תוצאות 20 - 26 מתוך 26 לחדשנות וצמיחה
תעשיית הפלסטיקה בישראל: המלצות לקידום היכולת התעשייתית, 1990
מטרתו של מחקר זה היא לשרטט תמונת מצב של מצב תעשיית הפלסטיקה בישראל ולגבש המלצות לפיתוחה בעתיד. המחקר בוחן את מאפייני הייצור של תעשיית הפלסטיקה בישראל ומשווה אותם למאפייני הייצור של תעשיית הפלסטיקה המודרנית בעולם, כל זאת בהקשר למורכבות הטכנולוגית ולתחרות בענף. כמו כן הוא מאתר את היכולת התעשייתית הדרושה כדי להתמודד עם השינויים בתעשיית הפלסטיקה העולמית, מבצע הערכה של שירותי התמיכה המסופקים לענף ומאתר נקודות תורפה בתשתית הטכנולוגית. בסיכום מובאת הצעה להתארגנות ענפית על בסיס ממצאי המחקר.
להרחבה
מדיניות תעשייתית-טכנולוגית לישראל, 1990
ספר זה דן בבעיות צמיחה ותעשייה בישראל. מאמרי הספר עוסקים במדיניות מאזן התשלומים של ישראל, ליברליזציה ומונופולים בתעשייה, תיאום אסטרטגי, מחקר ופיתוח, הטמעה ודיפוזיה של טכנולוגיה חדשה, מדיניות למפעלים קטנים ועוד. נוכח מצוקת המגזר התעשייתי והעסקי בישראל התחדד הצורך בשינוי כיוון במדיניות הצמיחה של המשק, והתפתח צמא לכיווני חשיבה חדשים ולהבנה מעמיקה יותר של התהליכים והגורמים הבולמים את הצמיחה. באסופת המאמרים המובאת כאן יש בכדי לעודד דיון ציבורי במדיניות תעשייתית-טכנולוגית, להפרות את החשיבה המקצועית בקרב מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות, ולהביא לשיפור בהחלטות הציבוריות.
להרחבה
יעדי פעילות הממשלה בתעשייה האזרחית, 1989
מחקר זה עוסק במדיניות הממשלתית בנושא התעשייה האזרחית בישראל. המחקר נוגע בארבעה נושאים בפרט: השקעות בתעשייה, עידוד היצוא התעשייתי והשיווק ליצוא, מחקר ופיתוח בתעשייה והסדרת הייצור השוטף. המחקר סוקר את הוצאות הממשלה הבאות לידי ביטוי בתקציב המדינה לשנת 1987, ומתוך כך מצביע על המדיניות הממשלתית בנושאים אלה.
להרחבה
ההרכב המקצועי של כוח-האדם בתעשייה בישראל 1987-1968, 1989
מטרותיו של מחקר זה הם הצגת הממצאים המפורטים על כוח האדם התעשייתי בשנים אלו לרבות הרכבו המקצועי, ובחינת התפתחותו מאז שנת 1968 תוך שימת דגש על גידולם של כוח-האדם הטכנולוגי ושל הענפים הטכנולוגיים ועל חשיבותם. פרק היסטורי קצר מתאר את התפתחותם של מפעלי התעשייה וענפיה מאז ראשית הפעילות התעשייתית בארץ. הצגת הנתונים מאפשרת להבחין בין מרכיבים בעלי אופי, רמת תחכום ומגמות התפתחות שונים בכל קבוצה ענפית. מהמחקר עולה בבירור הגידול במשקלם של הענפים הטכנולוגיים ושל העיסוקים הטכנולוגיים האופייניים להם.
להרחבה
שיטוט עידוד מו"פ בתעשייה, 1988
מחקר זה סוקר ובוחן שיטוט לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה. מהמחקר עולה כי עידוד המחקר והפיתוח על ידי מענקים על פי חוק המו"פ תרם בשנות השבעים והשמונים לגידול מרשים במו"פ התעשייתי. מול הצלחה זו בולט כישלונה של שיטת עידוד חליפית באמצעות חיסוי מס. מחקר זה מציע שיטה לחיסוי מס אלטרנטיבית שתתבסס על פיקוח של המדען הראשי ועל בסיס תנאים מוגדרים המפורטים במסקנותיו.
להרחבה
אסטרטגיה לתעשיות בוגרות, 1987
מחקר זה עוסק בשאלה כיצד ליצור אסטרטגיה לצמיחתן ולניהול נכון של התעשיות הבוגרות בישראל. התעשיות הבוגרות הן אותם ענפים שמתאפיינים בקצב חידושים טכנולוגיים איטי באופן יחסי וקצב צמיחה נמוך. המחקר בוחן את הספרות העוסקת בשיטות של תכנון אסטרטגי, את הניסיון העולמי ביישום אסטרטגיות לתעשיות בוגרות, את הרלוונטיות של ניסיון עולמי זה לישראל ואת הניסיון שנרכש בחקלאות בישראל ביישום של אסטרטגיה כוללת.
להרחבה
1 2 3  הקודם 
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS