תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    צוות    מנהלי המחקרים
צוות
הנהלת המכון
מטה
מנהלי המחקרים
חוקרים ורכזי פרויקטים
חוקרים מן החוץ
הועד המנהל
הועדה האקדמית
האסיפה הכללית
מנהלים לשעבר
מנהלי המחקרים
תמי גבריאלי
מנהלת מחקרי סביבה וקיימות

טלפון: 972-2-5630175 (12)
פקס:
דוא"ל: tamig@jerusaleminstitute.org.il

ראשי

מתכננת ערים, הקימה וניהלה את היחידה לתכנון אסטרטגי בעיריית תל אביב יפו עד מאי 2013. בעלת נסיון בתכנון אסטרטגי ועירוני. הובילה את הכנת התוכנית האסטרטגית לתל אביב יפו ואת הטמעתה, תוך מתן דגש על קידום היבטי פיתוח בר קיימא במרחב העירוני. הובילה תוכניות שמטרתן פיתוח מקיים, כגון התוכנית לשבילי אופניים כתל אביב, תוכנית אב למערכת השטחים הפתוחים בתל אביב ועוד.

בנוסף, משמשת כיום  גם כיועצת למינהל התכנון של משרד הפנים וכיועצת לרשויות מקומיות בנושאי תכנון אסטרטגי, תכנון מתארי, פיתוח בר קיימא  ושיתוף בעלי עניין בתכנון. 

במסגרת עבודתה במכון ירושלים ניהלה את פרוייקט "קיימות עירונית" שגיבש מדיניות לקידום אורח חיים מקיים במרחב העירוני. כיום מנהלת את "מיזם תחבורה מקיימת ברשויות השרון", המבוצע בשיתוף ארגוני מגזר שלישי והאקדמיה, וכן פרויקט "איכות חיים בירושלים". 

ראשי
נסיון מקצועי
השכלה


חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS