תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ג' - אוכלוסיה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ג' - אוכלוסיה


 
 
 
לוח ג/1 - אוכלוסיית ישראל וירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 1922 - 2006   
 
 
לוח ג/2 - אוכלוסיית ישראל, ירושלים, תל-אביב - יפו וחיפה, 1972 - 2006  
 
 
לוח ג/3 - גידול שנתי של האוכלוסייה בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 1978 - 2006   
 
 
לוח ג/4 - אוכלוסייה וגידול אוכלוסייה בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 1967 - 2006   
 
 
לוח ג/5 - תחזית אוכלוסייה לירושלים ולמחוז ירושלים, לפי מאפייני אוכלוסייה, 2000 - 2020  
 
 
לוח ג/6 - מקורות גידול האוכלוסייה בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו, בחיפה וביישובים נבחרים לפי קבוצות אוכלוסייה,   
 
 
לוח ג/7 - מקורות גידול האוכלוסייה בישראל, בירושלים, בתל אביב-יפו, בחיפה ובישובים נבחרים 2006  
 
 
לוח ג/8 - מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים, 1985-2007    
 
 
לוח ג/9 - מרכיבי גידול של האוכלוסייה בירושלים לפי אזורים סטטיסטיים וקבוצת אוכלוסייה  
 
 
לוח ג/10 - אוכלוסייה בישראל ובירושלים, לפי דת   
 
 
לוח ג/11 - אוכלוסיית יירושלים, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ופריסה גיאוגרפית,  
 
 
לוח ג/12 - אוכלוסיית ישראל, ירושלים, תל-אביב - יפו, חיפה ורשויות מקומיות נבחרות, לפי גיל,  
 
 
לוח ג/13 - אוכלוסיית ישראל, ירושלים, תל-אביב-יפו וחיפה ורשויות מקומיות נבחרות, לפי גיל   
 
 
לוח ג/14 - אוכלוסיית ירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה וגיל  
 
 
לוח ג/15- אוכלוסיית ירושלים, לפי מגדר, גיל וקבוצת אוכלוסייה  
 
 
לוח ג/16 - אוכלוסיית ירושלים, לפי גיל, רובע, תת רובע ואיזור סטטיסטי  
 
 
לוח ג/17 - משקי-בית בירושלים, לפי גודל משק-בית, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה של ראש משק הבית, 2006  
 
 
לוח ג/18 - משקי-בית בירושלים לפי גודל משק-בית, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה של ראש משק הבית  
 
 
לוח ג/19-  משקי בית וילדים עד גיל 17 במשק הבית, לפי מספר מפרנסים ומספר ילדים במשק הבית, בישראל, בירושלים, בתל אביב-יפו ובחיפה  
 
 
 
גרפים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS