תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ו' - רמת חיים ורווחה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ו' - רמת חיים ורווחה


 
 
 
לוח ו/1 - תחולת העוני בישראל, בירושלים, בערים נבחרות ובמחוזות,  
 
 
לוח ו/2 - תחולת העוני בקרב משפחות בירושלים לפי דת ומאפייני משפחה,   
 
 
לוח ו/3 - בעלות על מוצרים בני-קיימא, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה,   
 
 
לוח ו/4 - השכר הממוצע החודשי והשנתי של שכירים ושל עובדים, בישראל, בירושלים,  בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר,   
 
 
לוח ו/5 - העובדים השכירים והעצמאיים, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי קבוצת הכנסה,   
 
 
לוח ו/6 - השכר הממוצע לחודש של העובדים השכירים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו, בחיפה וביישובים הסובבים את ירושלים (ממוצע חודשי),   
 
 
לוח ו/7 - הכנסה ממוצעת לחודש של עצמאיים,לפי קבוצות הכנסה, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו, בחיפה ובישובים הסובבים את ירושלים,   
 
 
לוח ו/8 - שכירים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי תקופת עבודה ומגדר, 2005  
 
 
לוח ו/9 - ממוצע חודשי עבודה של שכירים, רמת הכנסה של שכירים ושל עצמאיים,בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 1995 – 2005  
 
 
לוח ו/10 - הכנסות משקי בית שראשיהם שכירים, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מקור הכנסה, 2006  
 
 
לוח ו/11 - הכנסות משקי בית שראשיהם אינם עובדים, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מקור הכנסה, 2006  
 
 
לוח ו/12 -  שכר ושעות עבודה של שכירים, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2006-1999  
 
 
לוח ו/13 - הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית בישראל, בירושלים, בתל אביב-יפו ובחיפה, 2004, 2006  
 
 
לוח ו/14 - דירות בבעלות ובהשכרה בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי נתוני דיור, 2004, 2006  
 
 
לוח ו/15 - מקבלי גמלאות וקצבאות, בישראל, בישובים עירוניים, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2007  
 
 
לוח ו/16 - מקבלי קצבת נכות כללית, גמלת ניידות ונפגעי עבודה,  בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 1991 - 2007  
 
 
לוח ו/17 - מקבלי קצבת הבטחת הכנסה בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2003 – 2007  
 
 
 לוח ו/18 - מקבלי קצבאות זיקנה ושאירים, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה,  2002 -2007  
 
 
לוח ו/19 - מקבלי קצבת ילדים, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מספר הילדים במשפחה, דצמבר 2007  
 
 
לוח ו/20 - נשים שקיבלו דמי לידה בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו,  בחיפה וביישובים נבחרים, 2007  
 
 
לוח ו/21 - מקבלי דמי אבטלה, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2005 - 2007  
 
 
לוח ו/22 - מקבלי דמי אבטלה בירושלים, 1986 - 2007  
 
 
לוח ו/23 - משקי-בית בירושלים, לפי צפיפות דיור וקבוצת אוכלוסייה, 1990 – 2006  
 
 
לוח ו/24 - משקי-בית יהודיים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי צפיפות דיור, 2004 - 2006  
 
 
לוח ו/25 - שרותי אגף הרווחה בעיריית ירושלים, לפי אזור ולשכה, 2006  
 
 
 
 
 
 
גרפים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS