תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ג'- אוכלוסיה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ג'- אוכלוסיה


 
 
 
 
 
 
 

אוכלוסיית ירושלים, לפי קבוצות אוכלוסייה, 2009-1922

אוכלוסיית ירושלים, לפי קבוצות אוכלוסייה (אחוזים), 2009-1922

גידול שנתי של האוכלוסייה בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2009-1999

גידול שנתי של האוכלוסייה הערבית בירושלים ובישראל, 2009-1999

גידול שנתי של האוכלוסייה היהודית והאחרת בירושלים ובישראל, 2009-1999

תחזית אוכלוסייה לירושלים ולמחוז ירושלים, 2020-2000, ואוכלוסייה בפועל, 2005-2000

מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים, 2009

שיעור הנוצרים מקרב האוכלוסייה בירושלים ובישראל, 2009-1988

מבנה גילים בירושלים ובישראל, 2009

מבנה גילים בתל-אביב-יפו ובחיפה, 2009

משקי -בית  בישראל  ובירושלים  בהם  ראש  משק  הבית  יהודי, לפי  גודל  משק -בית,  2009/2008

משקי -בית  בישראל  ובירושלים  בהם  ראש  משק  הבית  ערבי, לפי  גודל  משק -בית,  2009/2008

ממוצע  ילדים  למשק -בית  עם  ילדים  בירושלים  ובישראל,  לפי  מספר  המפרנסים, 2009

חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS