תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק י"ז- מרחב סובב ירושלים
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק י"ז- מרחב סובב ירושלים


 
 
 
 

שיעור הילדים בין 0-14 בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2008

שיעור הקשישים בני 65+ בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2008  

מאזן הגירה בין- יישובית  בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2009

שיעור גידול שנתי של האוכלוסייה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2009

השכר הממוצע לחודש בשנה של העובדים השכירים בירושלים וברשויות המקומיות בסובב ירושלים, 2008

שיעור השכירים ששכרם הוא 300% מהשכר הממוצע ומעלה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2008

שיעור  ההכנסות  העצמיות  בתקציב  הרגיל  של  הרשויות  המקומיות בירושלים  וביישובי  סובב  ירושלים,  2008

 

השתתפות  הממשלה  בתקציב  הרגיל  של  הרשויות  המקומיות בירושלים  וביישובי  סובב  ירושלים,  2008


חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS