תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ו'- רמת חיים ורווחה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ו'- רמת חיים ורווחה


 

לוח ו/2 - תחולת העוני בקרב משפחות בירושלים לפי דת ומאפייני משפחה, 2009

לוח ו/2 - תחולת העוני בקרב משפחות בירושלים לפי דת ומאפייני משפחה, 2010  - מעודכן

לוח ו/3 - בעלות על מוצרים בני-קיימא, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2009

לוח ו/4 - השכר הממוצע החודשי והשנתי של שכירים ושל משפחות עובדים, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2007 - 2009

לוח ו/5 - העובדים השכירים והעצמאיים, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי קבוצת שכר וקבוצת הכנסה, 2009

לוח ו/6 - השכר הממוצע לחודש עבודה של העובדים השכירים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי קבוצת שכר, 2008 - 2009

לוח ו/7 - שכירים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי תקופת עבודה ומגדר, 2009

לוח ו/8 - ממוצע של חודשי עבודה של שכירים ורמת הכנסה של שכירים ושל עצמאיים, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 1995 - 2009

לוח ו/9 - הכנסות משקי בית שראשיהם שכירים, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מקור הכנסה, 2009

לוח ו/10 - הכנסות משקי בית שראשיהם אינם עובדים, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מקור הכנסה, 2009

לוח ו/11 - שכר ושעות עבודה של שכירים, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 1999 - 2009

לוח ו/12 - הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2007, 2009

לוח ו/13 - דירות בבעלות ובהשכרה בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי נתוני דיור, 2007, 2009

לוח ו/14 - מקבלי גמלאות וקצבאות, בישראל, בישובים עירוניים, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2010

לוח ו/15 - מקבלי קצבת נכות כללית, גמלת ניידות ונפגעי עבודה, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 1991 - 2010

לוח ו/16 - משפחות המקבלות קצבת הבטחת הכנסה בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2002 - 2010

לוח ו/17 - מקבלי קצבאות זקנה ושאירים, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2003 - 2010

לוח ו/18 - מקבלי קצבת ילדים, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מספר הילדים במשפחה, 2010

לוח ו/19 - נשים שקיבלו דמי לידה בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2005 - 2010

לוח ו/20 - מקבלי דמי אבטלה, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2006 - 2010

לוח ו/21 - מקבלי דמי אבטלה בירושלים, 1986 - 2010

לוח ו/22 - משקי-בית בירושלים, לפי צפיפות דיור וקבוצת אוכלוסייה, 1990 - 2010

לוח ו/23 - משקי-בית יהודיים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי צפיפות דיור, 2008 - 2010

לוח ו/24 - שרותי אגף הרווחה בעיריית ירושלים, לפי אזור ולשכה, 2010

תרשימים: 

בעלות על רכב בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מספר רכבים במשק הבית, 2009

השכר החודשי הממוצע של שכירים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2009

השכר הממוצע למשפחת עובדים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2007 - 2009

שיעור השכירים המשתכרים עד שכר מינימום בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2009

שיעור ההכנסה מעבודה של משקי בית שראשיהם שכירים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2009

שיעור ההכנסה מקצבאות המוסד לביטוח לאומי, של משקי בית שראשיהם שכירים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2009

ממוצע שעות עבודה לשבוע של שכירים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2009

שכר ממוצע ברוטו לשעה של שכירים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2009

שכר ממוצע ברוטו לשעה של נשים שכירות בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2005, 2009


 

 

 

חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS