תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ג'- אוכלוסיה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ג'- אוכלוסיהלוחות
 ג/1אוכלוסיית ישראל וירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 1922 - 2011 - עדכון
 ג/2אוכלוסיית ישראל, ירושלים, תל-אביב - יפו וחיפה, 1972 - 2011 - עדכון
 ג/3גידול שנתי של האוכלוסייה בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 1978 - 2011
 ג/4אוכלוסייה וגידול אוכלוסייה בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 1967 - 2011
 ג/5תחזית אוכלוסייה לירושלים ולמחוז ירושלים, לפי מאפייני אוכלוסייה, 2000 - 2020
 ג/6מקורות גידול האוכלוסייה בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו, בחיפה וביישובים נבחרים, לפי קבוצות אוכלוסייה, 2011
 ג/7מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים, 1985 - 2011
 ג/8מרכיבי גידול של האוכלוסייה בירושלים לפי רובע ותת רובע, 2011
 ג/8 פירוט אזורים סטטיסטיים, 2011
 ג/8 נתוני 2010
 ג/9אוכלוסייה בישראל ובירושלים, לפי דת, 1988 - 2011
 ג/10אוכלוסיית ירושלים, לפי גיל, דת, ופריסה גאוגרפית, 2011
ג/10  אחוזים, 2011
 ג/11אוכלוסיית ישראל, ירושלים, תל-אביב - יפו וחיפה, לפי גיל, 2011
 ג/12אוכלוסיית ירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה וגיל, 1997 - 2011 - עדכון
 ג/13אוכלוסיית ירושלים, לפי מגדר, גיל וקבוצת אוכלוסייה, 2011
 ג/14אוכלוסיית ירושלים, לפי גיל, רובע, תת רובע ואזור סטטיסטי, 2011
 ג/14 פירוט גיל לפי חמישונים, 2011 - עדכון
 ג/15אוכלוסיית בני 20 ומעלה בישראל, בירושלים, בתל-אביב – יפו ובחיפה, לפי מצב משפחתי וגיל, 2010
 ג/16אוכלוסיית בני 20 ומעלה בירושלים, לפי מצב משפחתי, גיל, מגדר וקבוצת אוכלוסייה, 2010 
 ג/17משקי-בית בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי גודל משק-בית וקבוצת אוכלוסייה של ראש משק הבית, 2010/2011
 ג/18האוכלוסייה היהודית בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, בגיל 20 ומעלה, לפי מידת דתיות, 2006-2004 - 2011-2009

מפות


תרשימיםחיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS