תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ה'- הגירה ועלייה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ה'- הגירה ועלייהלוחות
ה/1הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, 1980 - 2011 
ה/2הגירה בין-יישובית בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 1996 - 2011 
ה/3מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, לפי מחוז ונפת מגורים, 1980 - 2011 
ה/4נכנסים לירושלים מיישובים אחרים, לפי מחוז ונפת מגורים קודמים, 1980 - 2011 
ה/5יוצאים מירושלים ליישובים אחרים, לפי מחוז ונפת מגורים נוכחיים, 1980 - 2011 
ה/6מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, לפי גיל, 1988 - 2011 
ה/7נכנסים לירושלים מיישובים אחרים, לפי גיל, 1980 - 2011 
ה/8יוצאים מירושלים ליישובים אחרים, לפי גיל, 1980 - 2011 
ה/9 הגירה בין ירושלים לרשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2009 - 2011 
ה/10נכנסים לירושלים מיישובים עיקריים, 2011 
ה/11יוצאים מירושלים אל יישובים עיקריים, 2011 
ה/12הגירה בתוך ירושלים, לפי רובע, 2011 
ה/13תנועות אוכלוסייה בירושלים, 1977 - 2011 
ה/14מאזן תנועות האוכלוסייה בירושלים, לפי רובע ותת רובע, 2009 - 2011 
ה/15תנועות הגירה בירושלים, לפי רובע ותת רובע, 2011 
 ה/15 פירוט לפי אזורים סטטיסטיים, 2011 
ה/16השתקעות ראשונה של עולים בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי גיל, 1990 - 2011 
ה/17עולים ועולים בכוח לישראל ולירושלים, לפי ארצות נבחרות, 2005 - 2011 
ה/18השתקעות ראשונה של עולים בירושלים, לפי ארץ מגורים אחרונה, 2001 - 2011 
ה/19עולים משנת 2000 ואילך המתגוררים בירושלים, לפי תת רובע וגיל, 2011 
ה/20עולים משנת 1990 ואילך המתגוררים בירושלים, לפי תת רובע, 2011 

מפותתרשימים


חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS