תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ו'- רמת חיים ורווחה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ו'- רמת חיים ורווחהלוחות
ו/1תחולת העוני בישראל, בירושלים, בערים נבחרות ובמחוזות, 2010, 2011
ו/2תחולת העוני בקרב משפחות בירושלים לפי דת ומאפייני משפחה, 2010, 2011
ו/3בעלות על מוצרים בני-קיימא בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2011

ו/3 נתוני, 2010 
ו/4השכר הממוצע החודשי והשנתי של שכירים ושל משפחות עובדים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2008 - 2010 
ו/5העובדים השכירים והעצמאיים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי  קבוצת הכנסה, 2010 
ו/6השכר הממוצע לחודש עבודה של העובדים השכירים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי קבוצות שכר, 2009 - 2010 
ו/7שכירים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי תקופת עבודה ומגדר, 2010 
ו/8ממוצע של חודשי עבודה של שכירים ורמת הכנסה של שכירים ושל עצמאיים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 1995 - 2010 
ו/9הכנסות משקי בית שראשיהם שכירים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מקור הכנסה, 2010
ו/10הכנסות משקי בית שראשיהם אינם עובדים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מקור הכנסה, 2010
ו/11שכר ושעות עבודה של שכירים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 1999 - 2010 
ו/12הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2010, 2011 
ו/13דירות בבעלות ובהשכרה בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי נתוני דיור, 2010, 2011 
ו/14מקבלי גמלאות וקצבאות בישראל, בישובים עירוניים, בירושלים, בתל-אביב - יפו  ובחיפה, 2011 
ו/15מקבלי קצבת נכות כללית, גמלת ניידות ונפגעי עבודה בישראל, בירושלים, בתל-אביב  - יפו ובחיפה, 1991 - 2011 
ו/16משפחות המקבלות קצבת הבטחת הכנסה בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2002 - 2011 
ו/17מקבלי קצבאות זקנה ושאירים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2003 - 2011 
ו/18מקבלי קצבת ילדים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מספר הילדים במשפחה, 2011 
ו/19נשים שקיבלו דמי לידה בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2005 - 2011 
ו/20מקבלי דמי אבטלה, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2006 - 2011 
ו/21מקבלי דמי אבטלה בירושלים, 1986 - 2011 
ו/22משקי-בית בירושלים, לפי צפיפות דיור וקבוצת אוכלוסייה, 1990 - 2011 
ו/23משקי-בית יהודיים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי צפיפות דיור,  2009 - 2011 
ו/24שרותי אגף הרווחה בעיריית ירושלים, לפי אזור ולשכה, 2011 
ו/25אפיון חברתי-כלכלי של האוכלוסייה בערים שמנו מעל 100,000 תושבים, 2008 
ו/26אפיון חברתי-כלכלי של האוכלוסייה בירושלים לפי אזור סטטיסטי, 2008 

מפותתרשימים
 

חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS