תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ז'- עבודה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ז'- עבודהלוחות
ז/1אוכלוסיית בני 15 ומעלה, בישראל ובירושלים, לפי תכונות כח העבודה האזרחי ומגדר,  1985/1986 - 2010/2011
ז/2אוכלוסיית בני 15 ומעלה, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי תכונות כח העבודה האזרחי, קבוצות אוכלוסייה ומגדר, 2010/2011 
ז/3כח העבודה האזרחי בישראל ובירושלים, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2009/2010 - 2010/2011 
ז/4האוכלוסייה היהודית בירושלים בגיל 15 ומעלה, לפי תכונות כח העבודה האזרחי ומגדר,1980/1981 - 2010/2011 
ז/5מועסקים העובדים בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי ענף כלכלי, 2009/2010 - 2010/2011 
ז/6מועסקים העובדים בירושלים, לפי ענף כלכלי ומגדר, 2008/2009 - 2010/2011 
ז/7מועסקים יהודים העובדים בירושלים, לפי ענף כלכלי, 2008/2009 - 2010/2011 
ז/8מועסקים תושבי ירושלים, לפי ענף כלכלי ומגדר, 2008/2009 - 2010/2011 
ז/9מועסקים יהודים תושבי ירושלים, לפי ענף כלכלי, 2008/2009 - 2010/2011 
ז/10מועסקים בישראל ומועסקים תושבי ירושלים, תל-אביב - יפו וחיפה, לפי משלח יד, 2010/2011 
ז/11מועסקים תושבי ירושלים, לפי משלח יד, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2009/2010 - 2010/2011 
ז/12אוכלוסייה בגיל 15 ומעלה וכח העבודה האזרחי, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו  ובחיפה, לפי שנות לימוד, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2011 
ז/13מועסקים בישראל, ביישובים עירוניים, בירושלים, בתל-אביב - יפו, בחיפה וביישובים כפריים, לפי יישוב מגורים ויישוב עבודה, 2010/2011 
ז/14מועסקים בישראל, ביישובים עירוניים, בירושלים, בתל-אביב - יפו, בחיפה וביישובים כפריים לפי יישוב מגורים, 2010/2011 
ז/15אוכלוסייה בגיל 15 ומעלה וכח העבודה האזרחי בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו ומגדר, 2010/2011 
ז/16משקי-בית וילדים עד גיל 17 במשק הבית, לפי מספר מפרנסים ומספר ילדים במשק הבית, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2011 
ז/17משקי בית, לפי תכונות כח העבודה של בני משק הבית, בישראל ובערים המונות מעל 100,000 תושבים, 2011 

תרשימיםחיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS