תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ט'- שירותים ותשתיות
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ט'- שירותים ותשתיותלוחות

ט/1מערכת הבנקאות בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, לפי מספר סניפים, שטח סניפים ומספר משרות, 2000 - 2011
ט/2שירותי חברת דואר ישראל בירושלים, 1999 - 2011
ט/3כמות המים שסופקה לירושלים והכמות שנמכרה לצרכנים, 1968/69 - 2011
ט/4צריכת מים בירושלים, לפי סוג השימוש, 1987 - 2011
ט/5מערכת המים והביוב בירושלים, 1995 - 2011
ט/6אספקת חשמל בירושלים, לפי סוג צריכה, 1987 - 2011
ט/7צריכת חשמל ממוצעת לצרכן ביתי, בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו, בחיפה ובמחוזות מנהליים, 1993 - 2011
ט/8הגידול השנתי בצריכת חשמל ממוצעת לצרכן ביתי בישראל, בירושלים, בתל-אביב -יפו, בחיפה ובמחוזות מנהליים, 1994 - 2011

תרשימים

כמות המים שנמכרה לצרכנים בירושלים ואוכלוסיית העיר, 2011-1989

צריכת מים בירושלים, לפי סוג השימוש, 2011

צריכת חשמל ביתית בירושלים ואוכלוסיית העיר, 2011-1989

צריכת חשמל ממוצעת לצרכן ביתי, בישראל, בירושלים ובתל-אביב - יפו, 2011-1993

חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS