תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ט"ז- הכנסות והוצאות העירייה ובחירות
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ט"ז- הכנסות והוצאות העירייה ובחירותלוחות
טז/1הוצאות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה, 1980/81 - 2010 
טז/2הוצאות על שירותים מקומיים בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 1980/81 - 2010 
טז/3הוצאות על שירותים ממלכתיים בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 1980/81 - 2010 
טז/4הוצאות חינוך בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 1980/81 - 2010 
טז/5הוצאות רווחה בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 1980/81 - 2010 
טז/6הוצאות בתקציב הבלתי רגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה, 1980/81 - 2010 
טז/7הכנסות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי מקור עיקרי, 1980/81 - 2010 
טז/8הכנסות סופיות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי מקור ההכנסה, 1980/81 - 2010 
טז/9הכנסות עצמיות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי מקור, 1980/81 - 2010 
טז/10השתתפות ממשלתית מיועדת בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד, 1986/87 - 2010 
טז/11ביצועי התקציב של רשויות מקומיות בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2010 
טז/12הכנסות בתקציב הרגיל של עיריות בערים שמנו מעל 100,000 תושבים, 2010 
טז/13הוצאות בתקציב הרגיל של עיריות בערים שמנו מעל 100,000 תושבים, 2010 
טז/14מאזן התקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה ומקורות ההכנסה, 2010 - 2012 
טז/15הוצאות ואומדן הכנסות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2011, 2012 
טז/16הוצאות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי אגף, 2011, 2012 
טז/17תקני כח אדם בעיריית ירושלים, לפי אגף, 2010 - 2012 
טז/18גביית ארנונה למגורים בירושלים, לפי רובע ותת רובע, 2012 
 טז/18 פירוט לפי אזורים סטטיסטיים, 2012 
טז/19גביית ארנונה לא למגורים בירושלים, לפי רובע, תת רובע וסוג הנכס, 2012 
טז/20תוצאות הבחירות לכנסת ה-19 בישראל, בירושלים, בתל-אביב - יפו ובחיפה, ינואר 2013 
טז/21תוצאות הבחירות לכנסת ה-19 בירושלים, לפי רובע ותת רובע, ינואר 2013 
 טז/21 פירוט לפי אזורים סטטיסטיים, ינואר 2013 

מפות
תרשימים

חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS