תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק י"ז- מרחב סובב ירושלים
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק י"ז- מרחב סובב ירושליםלוחות
יז/1רשויות מקומיות בסובב ירושלים, לפי מעמד מוניציפאלי ומיקום גאוגרפי, 2011 
יז/2שטח שיפוט ושימושי קרקע בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2002 
יז/3יישובים במועצות האזוריות בסובב ירושלים, לפי צורת יישוב, 2011 
יז/4אוכלוסיית ירושלים ורשויות מקומיות בסובב ירושלים, לפי גיל, 2011 

יז/4 עדכון נתוני 2010 
יז/5 מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2011 
יז/6הגירה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, לפי רשות מקומית, 2011 
יז/7אפיון חברתי-כלכלי של האוכלוסייה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 1999 - 2008 
יז/8השכר הממוצע לחודש של העובדים השכירים לפי קבוצת שכר בישראל, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2010 
יז/9הכנסה ממוצעת לחודש של עצמאיים, לפי קבוצות הכנסה, בישראל, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2010 
יז/10נשים שקיבלו דמי לידה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2011 
יז/11ילדים בגילאי 17-0 במשפחות חד-הוריות בישראל, ירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2000 - 2011 
יז/12אספקה וצריכה של מים בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2011 
 יז/12 עדכון נתוני 2010 
יז/13מכירת דירות שנבנו ביוזמה ציבורית בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 1999 - 2012 
יז/14דירות ושטח דירות לפי התחלות בניה, גמר בניה ומספר דירות קיים, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2011 
 יז/4 עדכון נתוני 2010 
יז/15מורשים לנהוג, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים לפי סוג רכב בו הם מורשים לנהוג, 2011 
יז/16כלי רכב מנועיים הרשומים בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, לפי סוג הרכב, 2011 
יז/17בתי ספר, כיתות, תלמידים וממוצע תלמידים לכיתה, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, תש"ע 
יז/18תלמידים בכיתות י"ב בחינוך עברי, ניגשים לבחינות בגרות וזכאים לתעודת בגרות בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, תשע"א 
יז/19הכנסות בתקציב של ירושלים ורשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2010 
יז/20הוצאות בתקציב של ירושלים ורשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2010 
יז/21תוצאות הבחירות לכנסת ה-19 בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, ינואר 2013 


תרשימים


חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS