תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ג' - אוכלוסייה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ג' - אוכלוסייה
לוחות
ג/1 אוכלוסיית ישראל וירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2012-1922
ג/2 אוכלוסיית ישראל, ירושלים, תל אביב - יפו וחיפה, 2012-1972
ג/3 גידול שנתי של האוכלוסייה בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2012-1978
ג/4 אוכלוסייה וגידול אוכלוסייה בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2012-1967
ג/5 תחזית אוכלוסייה לירושלים ולמחוז ירושלים, לפי מאפייני אוכלוסייה, 2000-2020
ג/6 מקורות גידול האוכלוסייה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו, בחיפה וביישובים נבחרים, לפי קבוצות אוכלוסייה, 2012
ג/7 מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים, 2012-1985
ג/8 מרכיבי גידול של האוכלוסייה בירושלים לפי רובע ותת-רובע, 2012
ג/8 פירוט אזורים סטטיסטיים, 2012
ג/9 אוכלוסייה בישראל ובירושלים, לפי דת, 2012-1988
ג/10 אוכלוסיית ירושלים, לפי גיל, דת, ופריסה גאוגרפית, 2012
ג/10 אחוזים, 2012
ג/11 אוכלוסיית ישראל, ירושלים, תל אביב - יפו וחיפה, לפי גיל, 2012
ג/12 אוכלוסיית ירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה וגיל, 2012-1997
ג/13 אוכלוסיית ירושלים, לפי מגדר, גיל, דת וקבוצת אוכלוסייה, 2012
ג/14 אוכלוסיית ירושלים, לפי גיל, רובע, תת-רובע ואזור סטטיסטי, 2012
ג/14 פירוט גיל לפי חמישונים, 2012
ג/15 אוכלוסיית בני 20 ומעלה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מצב משפחתי וגיל, 2011
ג/16 אוכלוסיית בני 20 ומעלה בירושלים, לפי מצב משפחתי, גיל, מגדר וקבוצת אוכלוסייה, 2011
ג/17 משקי בית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה של ראש משק הבית, 2012
ג/18 האוכלוסייה היהודית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, בגיל 20 ומעלה, לפי אופי הזהות הדתית, 2007-2005 - 2012-2010
ג/19 אוכלוסייה בישראל ובירושלים בגילאי 15 ומעלה, לפי סוג בית הספר האחרון בו למדו, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2012
ג/20 אוכלוסייה בישראל ובירושלים בגילאי 15 ומעלה, לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, קבוצת אוכלוסייה ומגדר,2012


תרשימים
ג/1 אוכלוסיית ירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2012-1922
ג/2 אוכלוסיית ירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה (אחוזים), 2012-1922
ג/3 גידול אוכלוסייה שנתי ממוצע בירושלים, לפי תקופה וקבוצת אוכלוסייה, 2012-1967
ג/4 תחזית אוכלוסייה לירושלים ולמחוז ירושלים, 2020-2000, ואוכלוסייה בפועל, 2010-2000
ג/5 אוכלוסייה בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2012
ג/6 מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים, בתל אביב - יפו, בחיפה ובראשון לציון, 2012
ג/7 אוכלוסיית ירושלים, לפי דת ופריסה גאוגרפית, 2012
ג/8 מבנה גילים בתל אביב - יפו ובחיפה, 2012
ג/9 מבנה גילים בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2012
ג/10 מבנה גילים בירושלים ובישראל, 2012
ג/11 גברים יהודים ואחרים בני 20 ומעלה בירושלים, לפי מצב משפחתי וגיל, 2011
ג/12 נשים יהודיות ואחרות בנות 20 ומעלה בירושלים, לפי מצב משפחתי וגיל, 2011
ג/13 גברים ערבים בני 20 ומעלה בירושלים, לפי מצב משפחתי וגיל, 2011
ג/14 נשים ערביות בנות 20 ומעלה בירושלים, לפי מצב משפחתי וגיל, 2011
ג/15 ממוצע נפשות למשק בית בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי קבוצת אוכלוסייה של ראש משק הבית, 2012
ג/16 משקי בית בירושלים, לפי גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה של ראש משק הבית, 2012
ג/17 משקי בית בישראל ובירושלים בהם ראש משק הבית יהודי, לפי גודל משק הבית, 2012
ג/18 משקי בית בישראל ובירושלים בהם ראש משק הבית ערבי, לפי גודל משק בית, 2012
ג/19 האוכלוסייה היהודית בירושלים, בגיל 20 ומעלה, לפי אופי הזהות הדתית, 2007-2005 – 2012-2010
ג/20 האוכלוסייה היהודית בגיל 20 ומעלה, בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי אופי הזהות הדתית, 2012-2010
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS