תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ה' - הגירה ועלייה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ה' - הגירה ועלייה
לוחות
הגירה
ה/1 הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, 2012-1980
ה/2 הגירה בין-יישובית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2012-1996
ה/3 מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, לפי מחוז ונפת מגורים, 2012-1980
ה/4 נכנסים לירושלים מיישובים אחרים, לפי מחוז ונפת מגורים קודמים, 2012-1980
ה/5 יוצאים מירושלים ליישובים אחרים, לפי מחוז ונפת מגורים נוכחית, 2012-1980
ה/6 מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, לפי גיל, 2012-1988
ה/7 נכנסים לירושלים מיישובים אחרים, לפי גיל, 2012-1980
ה/8 יוצאים מירושלים ליישובים אחרים, לפי גיל, 2012-1980
ה/9 הגירה בין ירושלים לרשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2012-2010
ה/10 נכנסים לירושלים מיישובים עיקריים, 2012
ה/11 יוצאים מירושלים אל יישובים עיקריים, 2012
ה/12 הגירה בתוך ירושלים, לפי רובע, 2012
ה/13 תנועות אוכלוסייה בירושלים, 2012-1977
ה/14 מאזן תנועות האוכלוסייה בירושלים, לפי רובע ותת-רובע, 2012-2010
ה/15 תנועות הגירה בירושלים, לפי רובע ותת-רובע, 2012
ה/15 פירוט אזורים סטטיסטיים, 2012
עלייה

תרשימים
ה/1 מאזן הגירה בין-יישובית אל ירושלים, תל אביב - יפו וחיפה, 2012-1996
ה/2 שיעור מאזן הגירה בין-יישובית אל ירושלים, תל אביב - יפו וחיפה, 2012-1996
ה/3 הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, 2012-1980
ה/4 מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, לפי מחוז מגורים, 2012-2010
ה/5 נכנסים לירושלים מיישובים אחרים, לפי מחוז מגורים קודם, 2012-2010
ה/6 יוצאים מירושלים ליישובים אחרים, לפי מחוז מגורים נוכחי, 2012-2010
ה/7 מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, של בני 20+, לפי קבוצות גיל, 2012-2002
ה/8 שיעור מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, של בני 20+, לפי קבוצות גיל, 2012-2002
ה/9 מאזן הגירה בין ירושלים לבין רשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2012
ה/10 מבנה גילים של עולים בהשתקעות ראשונה בישראל ובירושלים, 2012

חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS