תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ו' - רמת חיים ורווחה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ו' - רמת חיים ורווחה
לוחות
רמת חיים
ו/1 תחולת העוני בישראל, בירושלים ובמחוזות, 2011, 2012
ו/2 תחולת העוני בקרב משפחות בירושלים לפי קבוצות אוכלוסייה ומאפייני משפחה, 2011, 2012
ו/3 תחולת העוני בקרב משפחות, נפשות וילדים, בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, גיל ושנות לימוד, 2011, 2012
ו/4 בעלות על מוצרים בני-קיימא בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 201
ו/5 השכר הממוצע החודשי והשנתי של שכירים ושל משפחות עובדים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2011-2009
ו/6 העובדים השכירים והעצמאיים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי קבוצת שכר וקבוצת הכנסה, 2011
ו/7 השכר הממוצע לחודש עבודה של העובדים השכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי קבוצת שכר, 2011-2010
ו/8 שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי תקופת עבודה ומגדר, 2011
ו/9 ממוצע של חודשי עבודה של שכירים ורמת הכנסה של שכירים ושל עצמאיים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2011-1995
ו/10 הכנסות משקי בית שראשיהם שכירים, בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מקור הכנסה, 2011
ו/11 הכנסות משקי בית שראשיהם אינם עובדים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מקור הכנסה, 2011
ו/12 שכר ושעות עבודה של שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2011-1999
ו/13 הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2010, 2011
ו/14 דירות בבעלות ובהשכרה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי נתוני דיור, 2010, 2011
קצבאות וגמלאות
ו/15 מקבלי גמלאות וקצבאות בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2012
ו/16 מקבלי קצבת נכות כללית, גמלת ניידות ונפגעי עבודה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2012-1991
ו/17 משפחות המקבלות קצבת הבטחת הכנסה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2002-2012
ו/18 מקבלי קצבאות זקנה ושאירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2012-2003
ו/19 מקבלי קצבת ילדים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מספר הילדים במשפחה, 2012
ו/20 נשים שקיבלו דמי לידה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2012-2005
ו/21 מקבלי דמי אבטלה, בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2012-2006
ו/22 מקבלי דמי אבטלה בירושלים, 2012-1986
צפיפות דיור
רווחה
תרשימים
ו/1 תחולת העוני בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2012
ו/2 תחולת העוני בקרב משפחות בירושלים לפי קבוצת אוכלוסייה ומאפייני משפחה, 2012
ו/3 משקי בית שבבעלותם רכב בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי מספר רכבים במשק הבית, 2012
ו/4 משקי בית שבבעלותם מחשב ומנוי לאינטרנט בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2012
ו/5 השכר החודשי הממוצע של שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2011
ו/6 השכר הממוצע למשפחת עובדים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2011-2009
ו/7 שיעור השכירים המשתכרים עד שכר מינימום בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2011
ו/8 שיעור השכירים המשתכרים 300% ומעלה מהשכר הממוצע בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2011
ו/9 שיעור ההכנסה מעבודה של משקי בית שראשיהם שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2011
ו/10 שיעור ההכנסה מקצבאות המוסד לביטוח לאומי, של משקי בית שראשיהם שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2011
ו/11 שכר ממוצע ברוטו לשעה של שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2011
ו/12 שכר ממוצע ברוטו לשעה של נשים שכירות בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, 2007, 2011

בשנת 2013 פורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אפיון חברתי-כלכלי של אוכלוסיית הרשויות המקומיות לשנת 2008. לנתונים אודות האפיון החברתי-כלכלי של אוכלוסיית ירושלים לפי אזורים סטטיסטיים וכן של ערים נבחרות בארץ ראו לוחות ו/25,26 בשנתון הסטטיסטי לירושלים לשנת 2013 או לחצו כאן - ו/25 ו/26
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS