תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ח' - עסקים ותעשייה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ח' - עסקים ותעשייה
לוחות
עסקים
ח/1 עסקים פעילים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי סוג עסק וענף כלכלי, 2012
ח/1 נתוני 2011
ח/2 פתיחה וסגירה של עסקים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי ענף כלכלי, 2012
ח/3 פתיחה וסגירה של עסקים בירושלים לפי סוג העסק וענף כלכלי, 2012
ח/4 הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2008, לאורך ארבע שנים, בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי ענף כלכלי, 2012-2009
ח/4 הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2005, לאורך שבע שנים, 2012-2006
ח/4 הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2006, לאורך שש שנים, 2012-2007
ח/4 הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2007, לאורך חמש שנים, 2012-2008
ח/4 הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2009, לאורך שלוש שנים, 2012-2010
ח/4 הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2010, לאורך שנתיים, 2012-2011
ח/5 לידת עסקים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי סוג עסק וענף כלכלי, 2012
ח/5 נתוני 2011
תעשייה
ח/6 התעשייה בישראל ובירושלים, 2009, 2010
ח/7 החשבון הכלכלי של התעשייה בירושלים, לפי ענף כלכלי ראשי, 2010
ח/8 החשבון הכלכלי של התעשייה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי עוצמה טכנולוגית, 2010
ח/9 החשבון הכלכלי של התעשייה בירושלים, לפי גודל המפעל (משרות), 2010
ח/10 החשבון הכלכלי של ענפי התעשייה בירושלים, לפי מגזר, 2010
ח/11 החשבון הכלכלי של התעשייה בירושלים, לפי רובע, תת-רובע ואזור סטטיסטי, 2010
ח/12 משרות ותמורה למשרות בתעשייה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו, בחיפה ובבאר שבע, לפי עוצמה טכנולוגית, 2010
ח/13 משרות ותמורה למשרות בתעשייה בירושלים, לפי עוצמה טכנולוגית וענף כלכלי ראשי, 2010
ח/14 משרות ותמורה למשרות בתעשייה בירושלים, לפי גודל מפעל (משרות), 2010-2008
ח/15 משרות ותמורה למשרות בתעשייה בירושלים, לפי רובע, תת-רובע ואזור סטטיסטי, 2010
ח/16 משרות ותמורה למשרות בתעשייה בירושלים, לפי גודל מפעל (משרות) ועוצמה טכנולוגית, 2010-2005

תרשימים
ח/1 עסקים פעילים בירושלים ובתל אביב - יפו, לפי ענף כלכלי, 2012
ח/2 עסקים פעילים בירושלים, לפי ענף כלכלי וסוג העסקה, 2012
ח/3 פתיחה וסגירה של עסקים בירושלים המעסיקים שכירים, לפי ענף כלכלי, 2012
ח/4 פתיחה וסגירה של עסקים בירושלים שאינם מעסיקים שכירים, לפי ענף כלכלי, 2012
ח/5 סך כל הפדיון של התעשייה בירושלים, בתל אביב-יפו ובחיפה, לפי עוצמה טכנולוגית, 2010
ח/6 סך כל התשומות של התעשייה בירושלים, בתל אביב-יפו ובחיפה, לפי עוצמה טכנולוגית, 2010
ח/7 משרות בתעשייה בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי עוצמה טכנולוגית, 2010
ח/8 משרות ותמורה למשרות בתעשייה באזורים נבחרים בירושלים, 2010

חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS