תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ט"ז - הכנסות והוצאות העירייה ובחירות
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ט"ז - הכנסות והוצאות העירייה ובחירות
לוחות
תקציב העירייה ותקני כח אדם
טז/1 הוצאות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה, 2011-1980/81
טז/2 הוצאות על שירותים מקומיים בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2011-1980/81
טז/3 הוצאות על שירותים ממלכתיים בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2011-1980/81
טז/4 הוצאות חינוך בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2011-1980/81
טז/5 הוצאות רווחה בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2011-1980/81
טז/6 הוצאות בתקציב הבלתי רגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה, 2011-1980/81
טז/7 הכנסות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי מקור עיקרי, 2011-1980/81
טז/8 הכנסות סופיות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי מקור ההכנסה, 2011-1980/81
טז/9 הכנסות עצמיות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי מקור, 2011-1980/81
טז/10 השתתפות ממשלתית מיועדת בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד, 2011-1986/87
טז/11 ביצועי התקציב של רשויות מקומיות בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2012
טז/11 נתוני 2011
טז/12 הכנסות בתקציב הרגיל של עיריות בערים שמנו מעל 100,000 תושבים, 2012
טז/12 נתוני 2011
טז/13 הוצאות בתקציב הרגיל של עיריות בערים שמנו מעל 100,000 תושבים, 2012
ז/13 נתוני 2011
טז/14 מאזן התקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה ומקורות ההכנסה, 2013-2011
טז/15 הוצאות ואומדן הכנסות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2012, 2013
טז/16 הוצאות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי אגף, 2012, 2013
טז/17 תקני כח אדם בעיריית ירושלים, לפי אגף, 2013-2011
גביית ארנונה (מיסי עירייה)
מפות
 טז/1 גביית ארנונה לא-למגורים לפי תת-רובע, 2013
 טז/2 הנחה בארנונה למגורים לפי אזור סטטיסטי, 2013
 טז/3 הצבעה לחיים אפשטיין בבחירות לראשות עיריית ירושלים, 2013
 טז/4 אחוז הצבעה בבחירות לראשות עיריית ירושלים, 2013
 טז/5 הצבעה לניר ברקת בבחירות לראשות עיריית ירושלים, 2013
 טז/6 הצבעה למשה ליאון בבחירות לראשות עיריית ירושלים, 2013
 טז/7 הצבעה לסיעת יהדות התורה (ג) בבחירות למועצת העיר ירושלים, 2013
 טז/8 הצבעה לסיעת ש"ס (שס) בבחירות למועצת העיר ירושלים, 2013
 טז/9 הצבעה לסיעת ירושלים תצליח (נר) בבחירות למועצת העיר ירושלים, 2013
 טז/10 הצבעה לסיעת התעוררות (הת) בבחירות למועצת העיר ירושלים, 2013
 טז/11 הצבעה לסיעת ירושלמים (ים) בבחירות למועצת העיר ירושלים, 2013
 טז/12 הצבעה לסיעת מרצ-העבודה (מרץ) בבחירות למועצת העיר ירושלים, 2013

תרשימים
 טז/1הוצאות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה, 2011-1995
 טז/2הוצאות תברואה ועל תכנון ובנייה בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2011-1995
 טז/3הכנסות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי מקור עיקרי, 2011-1995
 טז/4השתתפות הממשלה בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי מקור ההכנסה, 2011-1995
 טז/5הכנסות בתקציב הרגיל של עיריות בערים שמנו מעל 100,000 תושבים, לפי מקור ההכנסה, 2012
 טז/6השתתפות הממשלה בתקציב הרגיל של עיריות בערים שמנו מעל 100,000 תושבים, ביחס לאוכלוסיית העיר, 2012

 


 

 
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS