תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק י"ז - מרחב סובב ירושלים
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק י"ז - מרחב סובב ירושלים
לוחות
יז/1 רשויות מקומיות בסובב ירושלים, לפי מעמד מוניציפאלי ומיקום גאוגרפי, 2012
יז/2 שטח שיפוט ושימושי קרקע בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2002
יז/3 יישובים במועצות האזוריות בסובב ירושלים, לפי צורת יישוב, 2012
יז/4 אוכלוסיית ירושלים ורשויות מקומיות בסובב ירושלים, לפי גיל, 2012
יז/5 מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2012
יז/6 הגירה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, לפי רשות מקומית, 2012
יז/7 אפיון חברתי-כלכלי של האוכלוסייה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2008-1999
יז/8 השכר הממוצע לחודש של העובדים השכירים לפי קבוצת שכר בישראל, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2011
יז/9 הכנסה ממוצעת לחודש של עצמאיים, לפי קבוצת הכנסה, בישראל, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2011
יז/10 נשים שקיבלו דמי לידה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2012
יז/11 ילדים בגילאי 17-0 במשפחות חד-הוריות בישראל, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2012-2000
יז/12 אספקה וצריכה של מים בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2012
יז/13 מכירת דירות שנבנו ביוזמה ציבורית בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 1999-2013
יז/14 דירות ושטח דירות לפי התחלות בנייה, גמר בנייה ומספר דירות קיים, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2012
יז/15 מחירים ממוצעים של דירות בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, לפי מספר חדרים, 2012-2008
יז/16 מורשים לנהוג, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים לפי סוג רכב בו הם מורשים לנהוג, 2012
יז/17 כלי רכב מנועיים הרשומים בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, לפי סוג הרכב, 2012
יז/18 בתי ספר, כיתות, תלמידים וממוצע תלמידים לכיתה, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, תשע"א
יז/19 תלמידים בכיתות י"ב בחינוך העברי, ניגשים לבחינות בגרות וזכאים לתעודת בגרות בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, תשע"ב
יז/20 הכנסות בתקציב של ירושלים ושל רשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2012
יז/20 נתוני 2011
יז/21 הוצאות בתקציב של ירושלים ושל רשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2012
יז/21 נתוני 2011

תרשימים
 יז/1אחוז הילדים בני 14-0 בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2012
 יז/2אחוז בני 65+ בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2012
 יז/3מאזן הגירה בין-יישובית בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2012
 יז/4אחוז גידול שנתי של האוכלוסייה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2012
 יז/5השכר הממוצע לחודש בשנה של העובדים השכירים בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2011
 יז/6אחוז השכירים ששכרם הוא 300% מהשכר הממוצע ומעלה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2011
 יז/7אחוז ההכנסות העצמיות בתקציב הרגיל של הרשויות המקומיות בירושלים וביישובי סובב ירושלים, 2011
 יז/8השתתפות הממשלה בתקציב הרגיל של הרשויות המקומיות בירושלים וביישובי סובב ירושלים, 2011

חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS