תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ג' - אוכלוסייה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ג' - אוכלוסייה
לוחות
ג/1 אוכלוסיית ישראל וירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2013-1922
ג/2 אוכלוסיית ישראל, ירושלים, תל אביב - יפו וחיפה, 2013-1972
ג/3 גידול שנתי של האוכלוסייה בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2013-1978
ג/4 אוכלוסייה וגידול אוכלוסייה בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2013-1967
ג/5 מקורות גידול האוכלוסייה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו, בחיפה וביישובים נבחרים, לפי קבוצות אוכלוסייה, 2013
ג/6 מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים, 2013-1985
ג/7 מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים, לפי רובע ותת רובע, 2013
ג/7 פירוט אזורים סטטיסטיים, 2013
ג/8 אוכלוסייה בישראל ובירושלים, לפי דת 2013-1988
ג/9 אוכלוסיית ירושלים, לפי גיל, דת ופריסה גאוגרפית, 2013
ג/9 אחוזים, 2013
ג/10 אוכלוסיית ישראל, ירושלים, תל אביב - יפו וחיפה, לפי גיל, 2013
ג/11 אוכלוסיית ירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה וגיל, 2013-1997
ג/12 אוכלוסיית ירושלים, לפי מגדר, גיל דת וקבוצת אוכלוסייה, 2013
ג/13 אוכלוסיית ירושלים, לפי גיל, רובע, תת רובע ואזור סטטיסטי, 2013
ג/13 פירוט גיל לפי חמישונים, 2013
ג/14 אוכלוסיית בני 20 ומעלה בישראל, בירושלים, בתל אביב- יפו ובחיפה, לפי מצב משפחתי וגיל, 2012
ג/15 אוכלוסיית בני 20 ומעלה בירושלים, לפי מצב משפחתי, גיל, מגדר וקבוצת אוכלוסייה, 2012
ג/16 משקי בית בישראל, בירושלים, בתל אביב- יפו ובחיפה, לפי גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה של ראש משק הבית, 2013
ג/17 האוכלוסייה היהודית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, בגיל 20 ומעלה, לפי אופי הזהות הדתית, 2008-2006 - 2013-2011
ג/18 אוכלוסייה בישראל ובירושלים בגילאי 15 ומעלה, לפי סוג בית הספר האחרון בו למדו, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2013
ג/19 אוכלוסייה בישראל ובירושלים בגילאי 15 ומעלה, לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2013

תרשימים
ג/1 אוכלוסיית ירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2013-1922
ג/2 אוכלוסיית ירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה (אחוזים), 2013-1922
ג/3 אחוז גידול שנתי של האוכלוסייה בישראל בירושלים, 2013-2009
ג/4 גידול אוכלוסייה שנתי ממוצע בירושלים, לפי תקופה וקבוצת אוכלוסייה, 2013-1967
ג/5 אוכלוסייה בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2013
ג/6 מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים, בתל אביב - יפו, בחיפה ובראשון לציון, 2013
ג/7 אוכלוסיית ירושלים, לפי דת ופריסה גאוגרפית, 2013
ג/8 מבנה גילים בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2013
ג/9 מבנה גילים בישראל ובירושלים, 2013
ג/10 מבנה גילים בתל אביב-יפו ובחיפה, 2013
ג/11 יהודים ואחרים בני 20 ומעלה בירושלים, לפי מצב משפחתי וגיל, 2012
ג/12 ערבים בני 20 ומעלה בירושלים, לפי מצב משפחתי וגיל, 2012
ג/13 ממוצע נפשות למשק בית בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי קבוצת אוכלוסייה של ראש משק הבית, 2013
ג/14 משקי בית בירושלים, לפי גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה של ראש משק הבית, 2013
ג/15 משקי בית בישראל ובירושלים בהם ראש משק הבית יהודי, לפי גודל משק הבית, 2013
ג/16 משקי בית בישראל ובירושלים בהם ראש משק הבית ערבי, לפי גודל משק בית, 2013
ג/17 האוכלוסייה היהודית בירושלים, בגיל 20 ומעלה, לפי אופי הזהות הדתית, 2008-2006 – 2013-2011
ג/18 האוכלוסייה היהודית בגיל 20 ומעלה, בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי אופי הזהות הדתית, 2013-2011 
חוקרי המכון כותבים על: שטח
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS