תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ו' - רמת חיים ורווחה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ו' - רמת חיים ורווחה
לוחות
רמת חיים
ו/1 תחולת העוני בישראל, בירושלים ובמחוזות, 2011, 2013
ו/2 תחולת העוני בקרב משפחות, נפשות וילדים, בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, גיל ושנות לימוד, 2012, 2013
ו/3 בעלות על מוצרים בני-קיימא בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2013
ו/4 השכר הממוצע החודשי והשנתי של שכירים ושל משפחות עובדים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2012-2010
ו/5 העובדים השכירים והעצמאיים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי קבוצת שכר וקבוצת הכנסה, 2012
ו/6 השכר הממוצע לחודש עבודה של העובדים השכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי קבוצת שכר, 2012-2011
ו/7 שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי תקופת עבודה ומגדר, 2012
ו/8 ממוצע של חודשי עבודה של שכירים ורמת הכנסה של שכירים ושל עצמאיים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2012-1995
ו/9 הכנסות משקי בית שראשיהם שכירים, בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מקור הכנסה, 2012
ו/10 הכנסות משקי בית שראשיהם אינם עובדים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מקור הכנסה, 2012
ו/11 שכר ושעות עבודה של שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2012-1999
ו/12 הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2010, 2012
ו/13 דירות בבעלות ובהשכרה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי נתוני דיור, 2010, 2012
קצבאות וגמלאות
ו/14 מקבלי גמלאות וקצבאות בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2013
ו/15 מקבלי קצבת נכות כללית, גמלת ניידות ונפגעי עבודה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2013-1991
ו/16 משפחות המקבלות קצבת הבטחת הכנסה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2013-2002
ו/17 מקבלי קצבאות זקנה ושאירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2013-2003
ו/18 מקבלי קצבת ילדים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מספר הילדים במשפחה, 2013
ו/19 נשים שקיבלו דמי לידה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2013-2005
ו/20 מקבלי דמי אבטלה, בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2013-2006
ו/21 מקבלי דמי אבטלה בירושלים, 2013-1986
צפיפות דיור
רווחה

תרשימים
 ו/1 תחולת העוני בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2013
 ו/2 תחולת העוני, לפי מחוז, 2013
 ו/3 משקי בית שבבעלותם רכב בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי מספר רכבים במשק הבית, 2013
 ו/4 משקי בית שבבעלותם מחשב ומחשב לוח (טאבלט) בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2013
 ו/5 השכר החודשי הממוצע של שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2012
 ו/6 השכר הממוצע למשפחת עובדים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2012-2010
 ו/7 שיעור השכירים המשתכרים עד שכר מינימום בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2012
 ו/8 שיעור השכירים המשתכרים 300% ומעלה מהשכר הממוצע בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2012
 ו/9 שיעור ההכנסה מעבודה של משקי בית שראשיהם שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2012
 ו/10 שיעור ההכנסה מקצבאות המוסד לביטוח לאומי, של משקי בית שראשיהם שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2012
 ו/11 שכר ממוצע ברוטו לשעה של שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2012
 ו/12 שכר ממוצע ברוטו לשעה של נשים שכירות בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, 2007, 2012חוקרי המכון כותבים על: שטח
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS