תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ז' - תעסוקה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ז' - תעסוקה
לוחות
ז/1 בני 15 ומעלה, ובני 54-25 (גילאי העבודה העיקריים) בישראל ובירושלים, לפי תכונות כח העבודה, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2013
ז/2 בני 15 ומעלה, ובני 54-25 (גילאי העבודה העיקריים) בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי תכונות כח העבודה ומגדר, 2013
ז/3 אוכלוסייה בגילאי 15 ומעלה בירושלים, לפי תכונות כח העבודה, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2013
ז/4 השתתפות בכח העבודה בקרב אוכלוסייה בגילאי 15 ומעלה בירושלים, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2013
ז/5 מועסקים העובדים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי ענף כלכלי, 2013
ז/6 מועסקים העובדים בירושלים, לפי ענף כלכלי, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2013
ז/7 מועסקים העובדים בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי משלח יד, 2013
ז/8 מועסקים העובדים בירושלים, לפי משלח יד, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2013
ז/9 אוכלוסייה בירושלים בגילאי 54-25 (גילאי העבודה העיקריים), לפי תכונות כח העבודה, התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2013
ז/10 אוכלוסייה בירושלים בגילאי 54-25 (גילאי העבודה העיקריים), לפי תכונות כח העבודה, סוג בית הספר האחרון בו למדו, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2013
ז/11 מועסקים בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה לפי יישוב מגורים, יישוב עבודה ומגדר, 2013
ז/12 מועסקים בישראל ובירושלים, לפי יישוב מגורים, יישוב עבודה וקבוצת אוכלוסייה, 2013
ז/13 מועסקים בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי מחוז מגורים, יישוב עבודה ומגדר, 2013
ז/14 מועסקים תושבי ישראל, ירושלים, תל אביב – יפו וחיפה, לפי מחוז עבודה, יישוב מגורים ומגדר, 2013
ז/15 משקי בית וילדים עד גיל 17 במשק הבית, לפי מספר מפרנסים ומספר ילדים במשק הבית, בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2013
ז/16 משקי בית, לפי תכונות כח העבודה של בני משק הבית, בישראל ובערים המונות מעל 100,000 תושבים, 2013


תרשימים
ז/1 בני 54-25 בירושלים, לפי שיעור השתתפות בכח העבודה, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2013
ז/2 בני 54-25 בישראל ובירושלים, לפי שיעור השתתפות בכח העבודה וקבוצת אוכלוסייה, 2013
ז/3 בני 54-25 בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי שיעור השתתפות בכח העבודה, 2013
ז/4 בני 15+ בכח העבודה בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2013
ז/5 יהודים תושבי ירושלים בכח העבודה, לפי גיל ומגדר, 2013
ז/6 ערבים תושבי ירושלים בכח העבודה, לפי גיל ומגדר, 2013
ז/7 שיעור השתתפות בכח העבודה בקרב יהודים תושבי ירושלים, לפי גיל ומגדר, 2013
ז/8 שיעור השתתפות בכח העבודה בקרב ערבים תושבי ירושלים, לפי גיל ומגדר, 2013
ז/9 (מועסקים העובדים בישראל ובירושלים, לפי ענף כלכלי, 2013 (ענפים עיקריים
ז/10 (מועסקים העובדים בירושלים, לפי ענף כלכלי ומגדר, 2013 (ענפים עיקריים
ז/11 מועסקים העובדים בירושלים, לפי משלח יד וקבוצת אוכלוסייה, 2013
ז/12 מועסקים העובדים בירושלים ובתל אביב-יפו, לפי משלח יד, 2013
ז/13 שיעור ההשתתפות בכח העבודה בקרב תושבי ירושלים בני 54-25, לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, 2013
ז/14 שיעור ההשתתפות בכח העבודה בקרב תושבי ירושלים בני 54-25, לפי סוג בית הספר האחרון בו למדו ומגדר, 2013חוקרי המכון כותבים על: שטח
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS