תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק י' - בינוי ודיור
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק י' - בינוי ודיור
לוחות
התחלות וגמר בנייה
י/1 שטח התחלות בנייה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2013-1980
י/2 שטח גמר בנייה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2013-1980
י/3 בניינים ודירות ומשך זמן בנייה ממוצע לבנייתם, בישראל ובירושלים, 2013-1985
י/4 שטח התחלות בנייה בירושלים, לפי ייעוד, 2013-1980
י/5 שטח גמר בנייה בירושלים, לפי ייעוד, 2013-1980
י/6 התחלות בנייה של דירות בירושלים, לפי גודל דירה ויזם, 2013-1980
י/7 גמר בנייה של דירות בירושלים, לפי גודל דירה ויזם, 2013-1980
י/8 התחלות וגמר בנייה בירושלים, לפי תת-רובע ומספר דירות, 2013-2010
מכירת דירות
מחירי דירות
שטחי דירות ונכסים

תרשימים
י/1 שטח התחלות בנייה בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2013-1990
י/2 שטח התחלות בנייה למגורים בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2013-1990
י/3 שטח גמר בנייה בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2013-1990
י/4 שטח גמר בנייה למגורים בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2013-1990
י/5 גמר בנייה של דירות בירושלים, לפי גודל דירה, 2013-2009
י/6 גמר בנייה של דירות בירושלים, לפי גודל דירה ויזם, 2013
י/7 מחירים ממוצעים של דירות בנות 3-2.5 חדרים בבעלות פרטית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2014-1990
י/8 מחירים ממוצעים של דירות בנות 4-3.5 חדרים בבעלות פרטית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2014-1990
י/9 מחירים ממוצעים של שכר דירה חופשי לדירות בנות 3-2.5 חדרים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2014-1998
י/10 מחירים ממוצעים של שכר דירה חופשי לדירות בנות 4-3.5 חדרים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2014-1998


חוקרי המכון כותבים על: שטח
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS