תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק י"ג - חינוך ותרבות
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק י"ג - חינוך ותרבות
לוחות
חינוך

***לוחות החינוך בשנתון המודפס מכילים נתונים ארעיים בלבד ואילו בעמוד זה מופיעים נתונים מעודכנים
מכאן שישנם הבדלים בין הגרסה המודפסת לגרסה האלקטרונית
יג/1 כיתות ותלמידים במערכת החינוך בירושלים, תשע"ה
יג/2 תלמידים במערכת החינוך בירושלים, לפי מגזר, תשס"א-תשע"ה
יג/3 תלמידים במערכת החינוך בירושלים, לפי כיתה, תשע"ה
יג/4 מעונות יום בירושלים, לפי הארגון המפעיל, תשמ"ג-תשע"ד
יג/5 כיתות וילדים בגני קדם-חובה בירושלים, לפי מגזר (חינוך עברי), תשנ"ב-תשע"ה
יג/6 כיתות וילדים בגני חובה בירושלים, לפי מגזר (חינוך עברי), תשנ"ב-תשע"ה
יג/7 כיתות ותלמידים בבתי ספר יסודיים בירושלים, לפי מגזר (חינוך עברי), תשמ"ז-תשע"ה
יג/8 תלמידים בבתי ספר על-יסודיים בירושלים, לפי מגזר (חינוך עברי), תשס"ב-תשע"ה
יג/9 כיתות ותלמידים במערכת החינוך הערבי בירושלים, תשמ"ט-תשע"ה
יג/10 כיתות ותלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד בירושלים, לפי מגזר, תשנ"ז-תשע"ה
יג/11 בינוי כיתות חדשות במערכת החינוך בירושלים, לפי מגזר ושנת תקציב, 2014-1989
יג/12 זכאות לתעודת בגרות בישראל ובירושלים, לפי מגזר, תשע"ג
יג/13 תלמידים בכיתות י"ב, ניגשים לבחינות בגרות וזכאים לתעודת בגרות בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגזר, תשע"ג
יג/14 בתי ספר, כיתות, תלמידים וממוצע תלמידים לכיתה, בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, תשע"ג
השכלה גבוהה
יג/15 הרשמות לתואר ראשון לאוניברסיטאות בישראל ותוצאותיהן, לפי מוסד, תש"ם-תשע"ג
יג/16 מועמדים לתואר ראשון לאוניברסיטאות בישראל לפי מוסד, תוצאת הרשמה וקבוצת אוכלוסייה, תשע"ג
יג/17 סטודנטים באוניברסיטאות בישראל ובאוניברסיטה העברית בירושלים, לפי תחום לימודים, תשס"א-תשע"ג
יג/18 סטודנטים באוניברסיטאות בישראל, לפי תואר ומוסד, תש"ל-תשע"ג
יג/19 סטודנטים באוניברסיטאות בישראל ובאוניברסיטה העברית בירושלים, לפי תואר - אחוזי גידול, תש"ן-תשע"ג
יג/20 סטודנטים באוניברסיטאות בישראל, לפי מוסד ומגדר, תשע"ג
יג/21 סטודנטים באוניברסיטאות בישראל, לפי מוסד, תואר וקבוצת אוכלוסייה, תשע"ג
יג/22 סטודנטים בישראל ובירושלים, לפי מוסד ותואר, תשע"ג
יג/23 סטודנטים בישראל ובירושלים, לפי מוסד וקבוצת אוכלוסייה, תשע"ג
יג/24 מקבלי תארים מן האוניברסיטאות בישראל ומן האוניברסיטה העברית בירושלים, לפי תואר, תש"ט-תשע"ג
יג/25 מקבלי תארים בישראל ובירושלים, לפי מוסד ותואר, תשע"ג
תרבות
תרשימים
יג/1 תלמידים בחינוך העירוני בירושלים לפי מגזר, תשס"א-תשע"ה
יג/2 תלמידים בחינוך היסודי העירוני בירושלים לפי מגזר, תשס"א-תשע"ה
יג/3 תלמידים בחינוך העל-יסודי העירוני בירושלים לפי מגזר, תשס"א-תשע"ה
יג/4 תלמידים בחינוך היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי בירושלים, תש"ס-תשע"ה
יג/5 תלמידים בחינוך העל-יסודי הממלכתי והממלכתי-דתי בירושלים, תשס"ב-תשע"ה
יג/6 זכאות לבגרות בקרב תלמידי כיתות י"ב בחינוך העברי בישראל ובירושלים, תשע"ג
יג/7 תלמידים בבתי ספר בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, תשע"ב
יג/8 הרשמות לאוניברסיטאות ותוצאותיהן, תשע"ג
יג/9 הרשמות לאוניברסיטה העברית ותוצאותיהן, תש"ם-תשע"ג
יג/10 נרשמים שהתקבלו לאוניברסיטאות ואינם לומדים, כאחוז מכלל המתקבלים, תשע"ג
יג/11 סטודנטים באוניברסיטה העברית, כאחוז מכלל הסטודנטים באוניברסיטאות בישראל, לפי תואר, תשל"ה-תשע"ג
יג/12 סטודנטים באוניברסיטאות, לפי תואר, תשע"ג
יג/13 סטודנטים במכללות אקדמיות בירושלים, לפי מוסד, תשע"ג
יג/14 מקבלי תארים מן האוניברסיטה העברית בירושלים, לפי תואר, תשנ"א-תשע"ג
יג/15 מבקרים במוזאונים נבחרים בירושלים, 2014-2005חוקרי המכון כותבים על: שטח
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS