תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ט"ז - הכנסות והוצאות העירייה ובחירות
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ט"ז - הכנסות והוצאות העירייה ובחירות
לוחות
תקציב העירייה ותקני כח אדם
טז/1 הוצאות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה, 2012-1980/81
טז/2 הוצאות על שירותים מקומיים בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2012-1980/81
טז/3 הוצאות על שירותים ממלכתיים בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2012-1980/81
טז/4 הוצאות חינוך בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2012-1980/81
טז/5 הוצאות רווחה בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2012-1980/81
טז/6 הוצאות בתקציב הבלתי רגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה, 2012-1980/81
טז/7 הכנסות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד, 2012-1980/81
טז/8 הכנסות סופיות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי מקור ההכנסה, 2012-1980/81
טז/9 הכנסות עצמיות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי מקור, 2012-1980/81
טז/10 השתתפות ממשלתית מיועדת בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד, 2012-1986/87
טז/11 ביצועי התקציב של רשויות מקומיות בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2013
טז/12 הכנסות בתקציב הרגיל של עיריות בערים שמנו מעל 100,000 תושבים, 2013
טז/13 הוצאות בתקציב הרגיל של עיריות בערים שמנו מעל 100,000 תושבים, 2013
טז/14 מאזן התקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה ומקורות ההכנסה, 2014-2012
טז/15 אומדן הכנסות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2013, 2014
טז/16 הוצאות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי אגף, 2013, 2014
טז/17 תקני כח אדם בעיריית ירושלים, לפי אגף, 2014-2012
גביית ארנונה (מיסי עירייה)


תרשימים
טז/1 הוצאות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה, 2012-1993
טז/2 הוצאות על שירותים מקומיים בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2012-1993
טז/3 הכנסות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי מקור עיקרי, 2012-1993
טז/4 השתתפות הממשלה בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי מקור ההכנסה, 2012-1993
טז/5 הכנסות בתקציב הרגיל של עיריות בערים שמנו מעל 100,000 תושבים, לפי מקור ההכנסה, 2013
טז/6 השתתפות הממשלה בתקציב הרגיל של עיריות בערים שמנו מעל 100,000 תושבים, ביחס לאוכלוסיית העיר, 2013

 חוקרי המכון כותבים על: שטח
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS